...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Typologia startupów ułatwi życie przedsiębiorcom i inwestorom

Zrozumienie różnic między przedsiębiorcami i sposobami, w jaki podejmują decyzje, pozwoli uniknąć rozczarowań zarówno im samym, jak i ich partnerom biznesowym. Jest to już możliwe dzięki typologii startupowców stworzonej przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Jak wynika z najnowszych badań Akademii Leona Koźmińskiego, startupy są zakładane przez cztery kategorie przedsiębiorców, którzy różnią się doświadczeniem, typem realizowanej ścieżki kariery i stopniem zaangażowania w firmę. Swój profil przedsiębiorcy można zbadać w przygotowanym narzędziu na stronie: http://www.kozminski.edu.pl/startupy/

Typologię startupowców w ramach badania do pracy doktorskiej opracował dr Szymon Wierciński z Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.

– Przedsiębiorcy w różny sposób postrzegają okazje rynkowe. Ma to wpływ na kształtowanie się strategicznych ścieżek rozwoju tworzonych startupów. Poznanie typu przedsiębiorcy pozwala na zmniejszenie stopnia ryzyka związanego z prowadzoną przez niego działalnością zarówno po stronie inwestora, jak i jego samego – tłumaczy dr Wierciński, który do współpracy zaprosił znanych polskich startupowców, w tym Pawła Sieczkiewicza (Telemedi.co), Bartosza Marciniaka (Everytap.pl), Michała Burdę (Estruktorzy.pl), Konrada Latkowskiego (Manubia.pl), Artura Kurasińskiego (Yourmuse.io) i Adama Jesionkiewicza (Ifinity Group). Dr Wierciński jest od lat związany ze środowiskiem startupowym, prowadząc własne przedsięwzięcia w obszarze e-commerce, a także szkoląc i doradzając w strategiach e-biznesu.

Testerzy, wizjonerzy, replikatorzy, partnerzy

 

Pierwszą grupą wyodrębnioną przez dr. Szymona Wiercińskiego są testerzy – niedoświadczeni przedsiębiorcy, którzy nie ryzykują wiele, więc niewiele też tracą w przypadku niepowodzenia. Często też angażują się w kilka projektów naraz. Drugą grupą są wizjonerzy, którzy już mają doświadczenie biznesowe i starają się je wykorzystywać przy tworzeniu firmy. Ściśle planują kolejne posunięcia i oceniają zagrożenia, zachowując elastyczność i umiejętność eksperymentowania w kluczowych obszarach.

Bardzo często nowe przedsięwzięcia zakładane są również przez replikatorów, którzy kopiują istniejące już wzorce, modele biznesowe i kontrolują przyszłość poprzez wybór rynków, na których da się oszacować stopień ryzyka. Starają się też wypozycjonować swoją firmę na rynku, stosując tradycyjne podejście do zarządzania – wyjaśnia dr Szymon Wierciński.

Ostatnią grupą są partnerzy – przedsiębiorcy, którzy mają wiele pomysłów, najczęściej prowadzą już swój główny biznes, ale do wykorzystania nowych okazji szukają partnerów biznesowych, wspólników. Zrozumienie własnych pobudek – określenie własnego typu i własnej logiki podejmowania decyzji – może pomóc przedsiębiorcy przy opracowywaniu strategii biznesowej i ustrzec przed popełnieniem błędów. Ponieważ dobra strategia to strategia dopasowana do otoczenia startupu, który działa w warunkach ryzyka lub niepewności, oraz właściwe postrzeganie okazji przez przedsiębiorcę.

– Na rynku pojawiają się różne typy nowych inwestycji, ponieważ są zakładane przez przedsiębiorców, którzy zawsze wnoszą ze sobą bagaż doświadczeń, cech osobowości oraz tych, które składają się na wybraną przez nich ścieżkę kariery: liniową, ekspercką, spiralną czy przejściową. Te zmienne w dużym stopniu determinują to, w jaki sposób przedsiębiorcy będą podejmować decyzje na kolejnych etapach rozwoju startupu. Czy ich podejście będzie w większym stopniu oparte o przyczynowo-skutkową logikę podejmowania decyzji, które lepiej sprawdza się w warunkach określonego ryzyka, na bardziej ukształtowanych rynkach? Czy będzie to raczej połączenie elastyczności, eksperymentowania, minimalizowania kosztów i nawiązywania współpracy? To drugie podejście lepiej sprawdzi się w sytuacji niepewności, tworzenia nowych rynków, gdzie często brakuje jeszcze informacji do przeprowadzenia analizy ryzyka. Wzorce strategii startupów zawsze są wypadkową tych dwóch sposobów podejmowania decyzji. Kluczowa jest zarówno samoświadomość przedsiębiorców jak i dopasowanie pomiędzy oczekiwaniami inwestora, a profilem przedsiębiorcy i preferowanej przez niego strategii  – podsumowuje dr Szymon Wierciński z Akademii Leona Koźmińskiego.

Badanie jakościowe było realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o analizę 17 studiów przypadku na próbie polskich i międzynarodowych startupów.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF