...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wydatki na reklamę w 2016 roku – prognozy ZenithOptimedia

O ile wzrosną wydatki na reklamę w Polsce? A jak rzecz będzie wyglądała na świecie? Które sektory będą wzrastały najszybciej, a które stracą na dynamice rozwoju? O tym w najnowszych prognozach ZenithOptimedia.

Telewizja, internet, radio

Zgodnie z progrozami ZenithOptimedia, wartość wydatków na reklamę telewizyjną w Polsce wzrośnie w tym roku o 2,1 proc. Telewizja ma za sobą udany pierwszy kwartał, jednak kolejne nie zapowiadają się już tak pomyślnie, szczególnie dla telewizji publicznej, odnotowującej spadki oglądalności. Internet utrzymuje zaś dwucyfrową dynamikę wzrostu, a wyniki giełdowe dużych rynkowych graczy napawają optymizmem. ZenithOptimedia prognozuje wzrost tegorocznych wydatków na reklamę online o 12 proc.. Znacząco, bo przeszło 2,5-krotnie wobec ubiegłego roku, wzrośnie udział reklamy kupowanej w modelu programmatic. Duże wzrosty odnotowują również wideo online oraz reklama na urządzeniach mobilnych.

Mimo regularnych podwyżek cenników, które są odpowiedzią na duże obłożenie przerw reklamowych w pasmach dziennych, nie słabnie zainteresowanie reklamodawców reklamą radiową. W tym roku wydatki na reklamę w radiu będą wyższe o 4,8 proc. niż w roku ubiegłym.

Prasa, outdoor, kino

Trwa odpływ reklamodawców z prasy w kierunku mediów cyfrowych. Coraz więcej wydawców, z lepszym lub gorszym skutkiem, próbuje zatrzymać spadki budżetów, łącząc swoją drukowaną ofertę choćby z cyfrowymi wydaniami. Trend spadkowy dotyka głównie dzienniki. W tym roku wydatki na reklamę w dziennikach spadną o 16,3 proc., a w magazynach − o 13,8 proc.

Spadki zauważyć będzie można również w przypadku reklamy zewnętrznej. ZenithOptimedia prognozuje, że wydatki na ten kanał komunikacji będą w tym roku o 0,7 proc. niższe od ubiegłorocznych. W miesiącach wakacyjnych, ze względu na duże imprezy sportowe – Euro i Igrzyska Olimpijskie – spodziewane jest większe zainteresowanie tym medium.

Rok 2015 był rekordowy dla polskich kin pod względem frekwencji. Bardzo dobre wyniki pierwszych miesięcy tego roku − w czym wielka zasługa rodzimych produkcji − zapowiadają kolejne rekordy. Dobra kondycja kina przekłada się na stabilny poziom wydatków reklamowych. Według prognozy ZenithOptimedia w tym roku wydatki na reklamę w kinach wzrosną o 1,3 proc..

Prognoza dla globalnego rynku reklamowego

Szacuje się, że wydatki reklamowe na świecie będą w tym roku wyższe od ubiegłorocznych o 4,1 proc., a ich wartość netto na koniec roku wyniesie 537 mld dol. Aktualna prognoza jest o 0,5 p.p. niższa od opublikowanej w marcu, a głównym powodem redukcji jest dewaluacja argentyńskiego peso.

Mobile wyprzedzi desktop już w 2017 roku

Wydatki na reklamę mobilną wyprzedzą te na reklamę na komputerach stacjonarnych, co sprawi, że mobile stanie się głównym internetowym medium w 2017 roku, czyli o rok wcześniej niż wskazywały poprzednie prognozy. W 2017 roku reklamodawcy na całym świecie wydadzą na reklamę na urządzeniach mobilnych 99,3 mld dol., a na tzw. urządzeniach desktopowych − 97,4 mld dol.
Segment reklamy na urządzeniach mobilnych rośnie w zawrotnym tempie: w 2015 urósł o 95 proc., w tym roku spodziewany jest wzrost o 46 proc., a w 2017 i 2018 − o 29 proc. Jak wskazuje opublikowany tydzień temu raport ZenithOptimedia Media Consumption Forecasts, urządzenia mobilne są dominującym sposobem dostępu do internetu. Rynek reklamowy dogania konsumentów, bo reklamodawcy szukają sposobu, by skutecznie dotrzeć do nich za pomocą mobilnego internetu.

Chiny pionierem rynku mobile

Chiny są wiodącym rynkiem reklamy mobilnej, na którym wprowadzane są rozwiązania upowszechniane później na całym świecie. Reklama na urządzeniach mobilnych jest tam już dominującą formą reklamy internetowej − w tym roku wydatki na reklamę mobile w będą stanowiły 56 proc. wydatków na reklamę w sieci, a do 2018 roku 78 proc. − więcej niż gdziekolwiek na świecie.

Reklama mobilna będzie stanowiła w tym roku 29 proc. całego chińskiego rynku reklamowego i wyprzedzi telewizję, stając się największym medium reklamowym w Chinach. W 2018 roku udział mobile sięgnie 47 proc. W przyszłym roku Chiny staną się największym rynkiem mobilnej reklamy, detronizując USA. Reklamodawcy w Chinach wydadzą na reklamę mobile 32,7 mld dol., podczas gdy w USA wydatki na mobile wyniosą 30,5 mld dol.

Drugim tak zaawansowanym rynkiem reklamy mobilnej jest Wielka Brytania. W tym roku będzie jedynym poza Chinami rynkiem, na którym wydatki na mobile będą stanowiły więcej niż połowę (51 proc.) wydatków na reklamę internetową i gdzie wydatki na mobile będą wyższe niż wydatki na jakiekolwiek inne media. 

Globalnie reklama mobilna pozostaje wciąż na drugim miejscu, za telewizją, i, zgodnie z prognozami, taka kolejność utrzyma się przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Do 2018 roku prognozowane wydatki na reklamę mobile wyniosą 127,8 mld dol., a na telewizję − 192,2 mld dol.

Spadek popularności reklamy typu display

Wydatki na tradycyjną reklamę display – bannery i podobne formaty – po ubiegłorocznym wzroście w tym roku spadną o 3,1 proc. Choć w przeciągu najbliższych dwóch lat przewiduje się wzrost wydatków na display, to będzie on na tyle niski, że pozwoli zaledwie odrobić tegoroczne spadki − wyniesie średnio zaledwie 0,3 proc. rocznie do 2018 roku. Oznacza to, że reklama wideo online i w mediach społecznościowych będą jedynymi źródłami wzrostu dla reklamy typu display w ciągu najbliższych trzech lat. Na szczęście rosną one szybko − prognozy ZenithOptimedia mówią o wzroście wydatków na reklamę wideo online średnio o 20,1 proc. rocznie do 2018 roku, a w mediach społecznościowych − o 23,6 proc.

Nagły spadek wydatków na tradycyjny display jest efektem szybkiego zwrotu w kierunku reklamy mobilnej. Bannery są znacznie mniej efektywne na urządzeniach mobilnych niż na tradycyjnych komputerach, konsumenci postrzegają je jako bardziej intruzywne i klikają na nie raczej przypadkiem niż skuszeni ich wyglądem.

Zupełnie inaczej rzecz ma się z wideo w sieci, które zyskuje dzięki coraz większej dostępności wysokiej jakości treści i rosnącym możliwościom technicznym: lepszym ekranom i szybszym połączeniom internetowym. Dla wielu konsumentów sięganie po urządzenie mobilne po to, by sprawdzić co dzieje się w mediach społecznościowych stało się silnie zakorzenionym zwyczajem, a reklama w kanałach społecznościowych płynnie wtapia się w oś czasu ich aplikacji mobilnych.

ingorafika zenithoptimedia

::
Fot. Fotolia.com/cienpiesnf

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF