...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wyniki badania na temat mediów społecznościowych

Socialmediaexaminer.com udostępnił piątą edycję badania na temat mediów społecznościowych. Ankietowanych było ponad 3 000 marketerów ze Stanów Zjednoczonych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników 43-stronicowego raportu. Położyliśmy akcent na te zagadnienia, które są najważniejsze pod kątem biznesowym.

97 proc. respondentów potwierdziło prowadzenie działań w mediach społecznościowych. Jest to wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania o 3 proc.

Tylko 26 proc. twierdzi, że jest w stanie mierzyć prowadzone działania w mediach społecznościowych.

37 proc. respondentów uważa, że działania, które prowadzą na Facebooku są efektywne. Procent ten jest wyższy dla dużych firm (46 proc.).

79 proc. zgadza się, że strategia działań w mediach społecznoścowych jest spójna ze strategią w pozostałych kanałach komunikacji.

17 proc. marketerów przeznacza w tygodniu przynajmniej 20 godzin na działania w mediach społecznościowych.

Za najważniejszą korzyść działań w mediach społecznościowych badani wymieniają budowanie zasięgu (89 proc.) oraz wzrost ruchu w internecie (75 proc.). Na ostatnim miejscu jest zwiększenie sprzedaży, które zostało wskazane przez 43 proc.

Wraz ze wzrostem doświadczenia w mediach społecznościowych oraz liczby godzin poświęcanych w tygodniu na działania w społecznościach, rośnie przekonanie, że działania w social media są efektywne (również sprzedaż i generowanie leadów).

Najpopularniejszymi platformami działań jest Facebook (92 proc.), Twitter (80 proc.), LinkedIn (70 proc.), blogi (58 proc.) oraz YouTube (56 proc.). Warto zwrócić uwagę na dość dużą przewagę Twittera i LinkedIn nad – wydawałoby się bardziej popularnymi i dającymi większe możliwości – blogami oraz YouTubem. Na siódmym miejscu, z 41 proc. (o jeden procent mniej niż Google +) uplasował się debiutant w rozstawieniu – Pinterest.

Facebook i LinkedIn są najchętniej wybieranymi platformami do działań B2B (86,4 proc.). Do działań B2C respondenci częściej wybierają Facebooka (96,3 proc.) oraz Twittera (79,4) proc.

Interesujący jest rozkład odpowiedzi na pytanie „Która platforma społecznościowa jest dla Ciebie najważniejsza”. Respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź:

49 proc. Facebook
16 proc. LinkedIn
14 proc. Blogi
12 proc. Twitter
4 proc. YouTube

Jednak to właśnie YouTube jest platformą, w którą w przyszłości marketerzy chcą inwestować najwięcej (69 proc.). Ciekawe jest to, że żadna z platform nie osiągnęła wyniku powyżej 3 proc. jeśli chodzi o chęć ograniczenia budżetów na działania marketingowe przez marketerów. Świadczy to o dużej sile mediów społecznościowych.

Wśród platform, o których ankietowani chcieliby dowiedzieć się więcej, jest blogosfera (62 proc.) i Google Plus (61 proc.).

Na koniec dana, która powinna wstrząsnąć polskim rynkiem mediów społecznościowych. Według badania tylko 26 proc. marketerów zleciło zewnętrzemu podmiotowi jakiekolwiek działania związane z mediami społecznościowymi. Dodatkowo jest to spadek w porównaniu z zeszłoroczną edycją badania o 4 proc.

Najrzadziej zatrudnianą z zewnątrznego podmiotu osobą jest community manager (4 proc. wskazań), czyli osoba prowadząca komunikację w mediach społecznościowych. W Polsce ten procent byłby nawet o kilkadziesiąt procent wyższy.

Cały raport dostępny jest na stronie www.socialmediaexaminer.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF