Zakopane: Współpraca receptą na silną marką

0 6 875

Jak zbudować silną markę miejsca? Najważniejsze są wzajemna inspiracja oraz nieustająca współpraca podmiotów działających na trzech polach – przedstawicieli administracji, biznesu oraz uczelni i agencji marketingowych.

Odbyły się także warsztaty dotyczące budowania zaangażowania w mie- ście. Podczas konferencji odbyła się również debata moderowana przez re- daktora naczelnego magazynu „Brief”, Grzegorza Kiszluka, pt. „Jaką rolę w kształtowaniu silnej marki odgrywa współpraca na linii przedsiębiorca – administracja publiczna – uczelnie?”. Uczestnicy forum mieli rzadką okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania.

Komentarze
Ładowanie...