...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

18 proc. osób , które nie mają smartfona planuje jego nabycie – badanie MEC

Reklamy Apple, Samsunga, HTC czy Nokii codziennie zachęcają nas do zakupu nowego modelu smartfona, jednak aż 48 proc. polskich Internautów wciąż go nie ma i zdecydowana większość z nich (73 proc.) nie zamierza w najbliższym czasie takiego aparatu kupić.

Badanie po raz trzeci zrealizowane przez dom mediowy MEC dotyczące zakupu i użytkowania smartfonów przez polskich internautów pozwala nam wyjaśni dlaczego.

Kim są osoby nie posiadające smartfonów?

Smartfonów nie mają przede wszystkim osoby starsze, powyżej 45 roku życia oraz gorzej zarabiające. Są to osoby rzadziej używające także innych urządzeń elektronicznych: laptopów używa 57 proc. (73 proc. wszystkich Internautów), tabletów 8 proc. (17 proc. wszystkich Internautów) i konsoli 1 proc. (5 proc. wszystkich Internautów). Tendencja ta nie dotyczy komputerów stacjonarnych, które są tak samo popularne wśród nie korzystających ze smartfonów jak wśród wszystkich Internautów (67 proc. vs 68 proc.), jest to zrozumiałe gdyż jest to najbardziej powszechny hardware. Z naszych badań wynika także, że wiele osób mających dostęp do Internetu w telefonie nie wykorzystuje tej opcji. Dlaczego?

Najczęściej deklarują brak takiej potrzeby – aż 57 proc. respondentów tak twierdzi. Co trzecią osobę hamują jednak koszty, co z pewnością powinno dać do myślenia operatorom telefonii komórkowej.

MEC czy zamierza kupic

Posiadanie w przyszłości – bariery i drivery

Tylko 18 proc. osób , które nie mają smartfona planuje jego nabycie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Ci, którzy tego nie planują, twierdzą, że wykorzystują tylko podstawowe funkcje telefonu (pisanie smsów i dzwonienie 62 proc.) i nie potrzebują dostępu do Internetu non stop (62 proc.). Warto zauważyć, że odsetki osób wyrażających takie poglądy są nieznacznie wyższe niż w 2012 roku (wtedy 54 proc. twierdziło, że wykorzystuje tylko podstawowe funkcje telefonu, a 57 proc. że nie potrzebuje dostępu do Internetu non stop).

Chociaż tylko co piąty badany wskazał koszty jako powód, dla którego nie decyduje się na zakup smartfona, to tym co mogłoby przekonać respondentów do zakupu takiego urządzenia są przede wszystkim niższe ceny aparatów i połączeń (wskazuje te powody po 46 proc. badanych).

MEC dlaczego nie chce smartfona

Argumenty na rzecz posiadania

Osoby, które planują zakup smartfona (18 proc. badanych) przede wszystkim czują potrzebę posiadania Internetu w telefonie, ważne są dla nich także multimedia i szeroko rozumiana funkcjonalność tego typu urządzeń. Rozważając zakup smartfona bierzemy pod uwagę takie atrybuty jak dobry aparat fotograficzny, szybki procesor, rozdzielczość ekranu i duży wyświetlacz, nie bez znaczenia jest także cena. Mniej istotna zaś, przynajmniej w deklaracjach, jest marka aparatu.

MEC parametry smartfona

Podsumowując można wnioskować, iż wykształca się w społeczeństwie stała grupa osób, do której nie przemawiają użyteczności smartfona i reklamy nie zachęcają ich do nabycia tego typu urządzenia. Z pewnością grupa ta będzie się stopniowo kurczyć, gdyż funkcjonalność tego typu aparatów jest trudna do przeceniania.

Badanie MEC zostało przeprowadzone na próbie N=2259 internautów, w wieku powyżej 14 roku życia, metodą CAWI w 2013 roku.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF