...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ARP S.A. rozwija usługę pożyczki MŚP przy wsparciu Pekao S.A.

zawarcie umowy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła z bankiem Pekao S.A. umowę, na podstawie której przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na finansowanie wynagrodzeń oferowanych przez ARP S.A. Będą mogli skorzystać również z dedykowanych do tego celu rachunków bankowych oraz usługi Pekao Płace. ARP jest Partnerem 10. edycji Rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

ARP S.A. bierze udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej, zaprezentowanych przez Premiera Mateusza Morawieckiego. To już kolejna aktywność Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wpisująca się w akcję wspierania polskich przedsiębiorców, którzy odczuli skutki gospodarcze pandemii COVID-19.

Pożyczki obrotowe to jeden z naszych instrumentów finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomagają utrzymać tysiące miejsc pracy i kontynuować działalność małym i średnim firmom, które ucierpiały przez pandemię. Wspólne działanie z Bankiem Pekao S.A. ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów wsparcia.

Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Pożyczka obrotowa ARP na finansowanie wynagrodzeń pracowników to rozwiązanie, które może realnie wesprzeć firmy w utrzymaniu płynności. Aby ułatwić to zadanie nie tylko otworzymy i będziemy prowadzić specjalne rachunki bankowe dla pożyczki ARP, ale także udostępnimy przedsiębiorcom system Pekao Płace, który ułatwi dystrybucję środków z pożyczki do pracowników.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion MŚP

W celu rozszerzenia możliwości udzielania pożyczek obrotowych na finansowanie wynagrodzeń dla podmiotów z sektora MŚP, ARP S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. umowę o współpracy w zakresie obsługi płatności realizowanych przez ARP S.A. z tytułu udzielonych pożyczek dla przedsiębiorców. Bank będzie otwierał i prowadził rachunki bankowe dla przedsiębiorców, którzy skorzystali lub zamierzają skorzystać z pożyczek udzielonych przez ARP S.A. oraz udostępni tym przedsiębiorstwom usługi Pekao Płace, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli realizować wypłaty wynagrodzeń na rzecz swoich pracowników ze środków z pożyczki.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP jest oferowana przez ARP S.A . w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pożyczka jest udzielana w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa i stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników służą przede wszystkim temu, by utrzymać stan zatrudnienia i sprawnie kontynuować prowadzoną działalność.


Źródło: Informacja prasowa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF