...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Audyt IT – jak poprawnie przeprowadzić audyt informatyczny?

szczegółowy audyt firmy

Zdecydowana większość firm funkcjonujących na rynku opiera się na systemach informatycznych. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw z dziedziny e-commerce, ale praktycznie każdej branży. W związku z tym, że wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych jest złożone i wymaga wiedzy eksperckiej, może generować błędy i potencjalne ryzyko np. ataku hakerskiego. Warto zatem zadbać o ich bezpieczeństwo - pomocnym może okazać się audyt IT.

Audyt IT – dlaczego warto go przeprowadzić?

System informatyczny stanowi podstawę dla większości działów przedsiębiorstwa, warto więc zadbać o jego szczelność, a także na bieżąco monitorować jego stan. W ten sposób można zawczasu zadbać o wszelkie nieprawidłowości.

Myślenie o audycie IT stopniowo się zmienia, choć nadal wielu właścicieli firm zupełnie pomija ten temat. Tymczasem warto uświadomić sobie, że jest on konieczny nie tylko w przypadku ogromnych korporacji, ale i małych oraz średnich przedsiębiorstw. W wyniku cyberataku można bowiem stracić wrażliwe dane, nie mówiąc już o czasowym zamrożeniu działalności firmy. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu PwC “Cyber ruletka po polsku” respondenci wskazali, że na skutek ataków w sieci:

  • 44% firm poniosło straty finansowe,
  • 62% spółek odnotowało zakłócenia i przestoje funkcjonowania,
  • 21% padło ofiarą zaszyfrowania dysku (ransomware)

Nieustanny rozwój technologii powoduje, że całkowite zabezpieczenie systemu informatycznego jest wymagającym zadaniem. Innowacyjne, czasem nieprzetestowane rozwiązania stwarzają hakerom możliwość planowania nowych cyberataków, które ciężko przewidzieć. W związku z tym, że pojawiają się coraz to bardziej zaawansowane zagrożenia, trudność stanowi wdrożenie skutecznych działań ochronnych. Nie oznacza to jednak, że należy z nich rezygnować. Warto mieć jedynie na względzie, jak dynamiczny jest to proces i dlaczego wymaga nieustannej kontroli. Zapewni ją właśnie audyt informatyczny. Przeprowadza się go w celu przeanalizowania zasobów firmy. Wszystko po to, aby wskazać luki, które mogą istnieć w naszym systemie informatycznym.

Poznanie słabych stron naszego systemu to dobry krok w kierunku ich zabezpieczenia i przygotowania się na ewentualne zagrożenia, które mogą za sobą pociągać. Gdy wiemy, czego się spodziewać, o wiele łatwiej się bronić. Na podstawie analiz wdrożony powinien zostać jednocześnie plan na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Co więcej, audyt IT przekłada się na lepsze zarządzanie posiadanym sprzętem w przedsiębiorstwie. Wiąże się z tym optymalizacja wydatków poniesionych na sprzęt elektroniczny czy oprogramowanie.

Audyt IT – rodzaje

Działania audytu IT dotyczyć mogą trzech obszarów: sprzętu, oprogramowania oraz bezpieczeństwa danych. W miarę możliwości wszystkie powinny być przeprowadzone jednocześnie. Sprawdźmy, na czym polega każdy z wymienionych rodzajów audytu.

Audyt sprzętu

Audyt sprzętu sprowadza się przede wszystkim do analizy jakości posiadanego sprzętu elektronicznego. Najczęściej mówi się w tym kontekście o komponentach zastosowanych w poszczególnych stacjach roboczych. Sprawdzana jest nie tylko ich kompatybilność ze stosowanym softwarem, ale również efektywność działania sprzętu. Wynikiem audytu sprzętu może być rekomendacja rozbudowy bazy sprzętowej bądź zakupu nowych podzespołów.

Audyt oprogramowania

Zdarza się, że firmy korzystają nieświadomie z nielegalnych wersji programów, właśnie dlatego audyt oprogramowania w dużej mierze sprowadza się do sprawdzenia i uporządkowania posiadanych licencji. Nielegalne programy zostają wówczas usunięte. Może się także okazać, że niektóre licencje wykupione zostały bez potrzeby, gdyż dane programy nie są używane przez pracowników. Audyt pozwala więc na minimalizacje kosztów, które wynikają z posiadania nieużywanych licencji.

Audyt bezpieczeństwa danych

Istotny przede wszystkim ze względu na reputację przedsiębiorstwa. Wyciek wrażliwych danych jest bardzo szkodliwy, zwłaszcza gdy dotyczy informacji o klientach. Aby mu zapobiec należy przeanalizować bezpieczeństwo baz danych, jakie znajdują się w firmie, w tym pod kątem polityki i procedur bezpieczeństwa informacji czy zarządzania ryzykiem. .

Nie tylko audyt informatyczny okaże się niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilnej pozycji firmy. Warto rozważyć również przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz audytu procesów. Sprawne funkcjonowanie firmy wymaga bowiem podejmowania działań i kontroli na wielu poziomach – sprawdź firmę przeprowadzającą audyty.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF