...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Branża komunikacji marketingowej A.D. 2016

Jakie są dziś najważniejsze trendy w marketingu? Co odróżnia najskuteczniejsze zespoły od tych, których działania są efektywne, jednak nie wybijają się? W którą stronę ewoluuje marketing? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w publikacji „2016 State of Marketing”, stworzonej przez firmę Salesforce.

Raport „2016 State of Marketing” powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział blisko 4000 szefów marketingu z firm z Ameryki Północnej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich oraz Australii, Brazylii i Japonii. Badanie objęło również firmy, które nie wykorzystują rozwiązań Salesforce. W raporcie wzięto pod uwagę trzy grupy badane: high performers, czyli firmy o najlepszych rezultatach biznesowych, moderate performers, tzn. przedsiębiorstwa uzyskujące średnie wyniki oraz underperformers, tj. spółki z wynikami poniżej średniej dla swojej branży.

Digital jest królem

Jak wynika z raportu, w branży komunikacji marketingowej królem jest dzisiaj digital, zaś jego diamentową koronę stanowi dbanie o tzw. customer experience, czyli doświadczenie klientów. Najskuteczniejsze zespoły szczególnie dbają o to, by zachować pełną spójność w komunikacji i działaniach ukierunkowanych na klientów, niezależnie od sposobu interakcji i fazy współpracy. Dodatkowo, tym, co wyróżnia firmy odnoszące najlepsze efekty jest stworzenie strategii „customer journey”, tzn. budowania relacji przy użyciu różnych kanałów – urządzeń mobilnych, e-maili, sieci społecznościowych czy serwisów internetowych – przy szczególnej dbałości o spójność przekazu. Co ciekawe, chęć konstruowania tego typu strategii jest obecnie na drugim miejscu na liście priorytetów szefów marketingu.

Oczywiście, utrzymywanie wielu kanałów komunikacji wymaga sprawnego zarządzania nimi. Ci ankietowanym, którym udaje się to najlepiej deklarują, że niezbędne jest zarządzanie działaniami w trybie online, w każdym z kanałów cyfrowych.

Nowe technologie

Kolejnym elementem wyróżniającym najskuteczniej działające firmy jest nadążanie za rozwojem tzw. nowych technologii. 53 proc. najbardziej efektywnych menedżerów jest zdania, że w pełni dotrzymuje kroku najnowszym trendom technologicznym, podczas gdy w grupie underperformers odsetek ten wynosi zaledwie 4 proc. Najlepsze zespoły są bardziej skłonne korzystać m.in. z zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz inteligentnych technologii predykcyjnych. Co ważne, z raportu wynika, że najskuteczniejsi menedżerowi przewidują zwiększanie wydatków na nowe technologie.

Z raportu wynika również, że rok 2016 jest kolejnym „rokiem mobile”. Dotyczy to zarówno wzrostu popularności aplikacji mobilnych, jak i komunikacji przez urządzenia mobilne, np. za pomocą SMS-ów. W przeciągu ubiegłego roku firmy zanotowały prawie 100 proc. wzrost wykorzystania aplikacji oraz ponad 100 proc. wzrost w dziedzinie komunikacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych.
Warto wspomnieć także o personalizacji przekazów e-mail. Najskuteczniejsze zespoły są ponad 4 razy bardziej skłonne korzystać z analizy wielkich zbiorów danych w celu kreowania spersonalizowanych przekazów mailowych. Prawie 50 proc. szefów marketingu jest przy tym zdania, że e-mail jest dziś głównym narzędziem marketingowych mającym wpływ na generowanie przychodów.

Siła społeczności

W ubiegłym roku 3 z 5 obszarów, w których firmy planowały największy wzrost wydatków, związane były z działaniami w serwisach społecznościowych. Działania w tym kierunku musiały przynieść pozytywne rezultaty, skoro obecnie 75 proc. szefów marketingu deklaruje, że osiąga zwrot z inwestycji w działania w społecznościach.

Co więcej, niemal 2/3 firm planuje w 2016 r. zwiększać wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych. 83 proc. ankietowanych z grupy High performers będzie wykorzystywać coraz więcej danych klientów dla jak najlepszej segmentacji i targetowania przekazu reklamowego w społecznościach.

Wsparcie zarządu

Wydaje się jednak, że najważniejszy wniosek płynący z raportu brzmi: najskuteczniejsze zespoły zajmujące się komunikacją marketingową są popieranie przez osoby zarządzające firmą. 83 proc. ankietowanych z grupy high performers deklaruje, że zarządy w ich firmach są w pełni zaangażowanie we wspieranie strategii marketingowej. Dla porównania, w firmach osiągających słabsze wyniki od średniego podobnego zdania jest mniej niż 1/3 menedżerów. Nie powinno zaskakiwać, że wsparcie zarządu pomaga zwiększać wagę planowanych wydatków na marketing, co w rezultacie podnosi skuteczność działań w tym obszarze i przekłada się na rezultaty biznesowe.

::

Fot.Fotolia.com/darkovujic

Pobierz pełen raport z badania

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF