Prawie 3 miliardy złotych na rozwój startupów

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności opracowało program Start In Poland, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw tak w początkowej fazie rozwoju, czyli inkubacji i akceleracji, ale również na dalszych etapach działalności. W ramach programu w firmy zainwestowane zostanie prawie 3 miliardy złotych. Środki na program pochodzić będą z funduszy europejskich, tj. Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, a także ze środków prywatnych.

Program Start In Poland został zaprezentowany podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremierów Matusza Morawieckiego i Jarosława Gowina w trakcie kongresu Impact’16 w Krakowie. Powodem wspólnego zaangażowania resortów rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego była chęć usprawnienia współpracy między środowiskami nauki i biznesu w Polsce. Kluczową rolę w realizacji programu odegra Polski Fundusz Rozwoju, który pozwoli skonsolidować środki na instrumenty kapitałowe skierowane do startupów. W rezultacie w ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać i rozwinąć działalność 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie, zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.

Inkubacja 

Początek programu to identyfikacja pomysłów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, jak również weryfikacja ich potencjału rynkowego oraz przygotowanie do inwestycji. Najlepiej rokujące startupy otrzymają wsparcie kapitałowego na poziomie inwestora mniejszościowego, z myślą o komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania. Ten etap będzie realizowany pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju.

Akceleracja

Jednym z komponentów Start in Poland będzie również konkurs na program akceleracyjny Scale Up, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Posłuży on opracowaniu i przeprowadzeniu programów akceleracyjnych, w których nowe spółki technologiczne będą mogły rozwijać się we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Startupy biorące udział w programie zyskają nie tylko wsparcie finansowe, ale także dostęp do mentorów, zasobów, kompetencji, infrastruktury, nowych klientów oraz rynków zbytu. Konkurs będzie trwał od 15 lipca do 15 września 2016, a jego budżet to 35 mln zł.

Rozwój i ekspansja międzynarodowa 

Wsparcie rozwoju działalności startupów zapewnią inwestorzy na poziomie later stage, 
tj. tzw. drugiej i trzeciej rundy inwestycyjnej. Celem finansowania będzie zwiększeniu skali działalności przedsiębiorstw, w tym m.in. rozwinięciu działalności badawczo-rozwojowej, uruchomieniu produkcji masowej oraz wdrożenie swoich rozwiązań w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby dużych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa. Ten etap będzie realizowany pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ten etap został stworzony z myślą o otwarciu się większych firm, w tym spółek Skarbu Państwa, na innowacje m.in. poprzez świadome inwestycje w innowacyjne projekty realizowane przez startupy. Autorzy programu mają nadzieję, że dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą podnosić i zwiększać nakłady na działalność innowacyjną, co przełoży się na dynamiczny rozwój gospodarki poprzez wsparcie projektów mających szansę odnieść sukces, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

Dodatkowo, w ramach programu Start in Poland przewidziane zostały działania wzmacniające przyciąganie talentów i tzw. know-how z zagranicy do Polski. Będzie to przeprowadzone w formule konkursu na najciekawsze rozwiązania dla spółek Skarbu Państwa, adresowanego zarówno do młodych przedsiębiorców z Polski jak i z zagranicy, w pierwszym rzędzie Europy Środkowej i Wschodniej. 

Sens rozwiązań strukturalnych

Czy program rządowy może sprawic, że polski ekosystem startupów dynamicznie rozwinie się? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony przykłady z zagranicy pokazują, że jeśli nie ma ruchów oddolnych i chęci rozwoju ze strony przedsiębiorców, plany tego typu często spalają na panewce. Z drugiej jednak strony, wydaje się, że polscy przedsiębiorcy są chętni do działania, a tym, czego im brakuje, są właśnie m.in. sprzyjające rozwiązania systemowe. Niewykluczone zatem, że program Start In Poland jest pierwszym krokiem w stronę zbudowania równie dynamicznie rozwijającego się ekosystemu, co ten w Berlinie lub Talinie. 

::

Fot. Fotolia.com/peshkova

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF