Briefindex – wskaźnik spadł do punktu wyjścia

2 969

Prezentujemy wyniki 26. fali badania Briefindex, barometru, który opisuje nastroje panujące w branży marketingowej.