...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co motywuje Millenialsów?

Przedstawiciele pokolenia Y będą wkrótce stanowić większość wśród osób aktywnych na rynku pracy. Właściciele firm oraz kierownicy wyższego szczebla powinni więc zastanowić się w jaki sposób zagospodarować tak dużą grupę potencjalnych pracowników. Szczególnie specjaliści zajmujący się zasobami ludzkimi muszą odpowiedzieć sobie na pytania o to, jak dotrzeć do osób z pokolenia Y, jak nimi zarządzać i jak ich motywować.

Millenialsi mają zupełnie inny pogląd na to, czego oczekują od pracodawcy. Są dobrze wykształceni, dobrze znają nowe technologie, są bardzo pewni siebie, wielozadaniowi i mają mnóstwo energii. Mają wysokie oczekiwania i wolą pracować w zespołach, a nie indywidulanie. Szukają wyzwań, ale jednocześnie work life balance jest dla nich sprawą najwyższej wagi.

Millenialsi zdają sobie sprawę, że ich potrzeba ciągłej interakcji społecznej, natychmiastowych rezultatów w pracy oraz chęć szybkiego awansu mogą być postrzegane jako słabe strony przez starszych kolegów. Wyróżnia ich również społeczny sposób myślenia- prawie 70% twierdzi, że zaangażowanie obywatelskie i społeczne to ich najwyższy priorytet.[1]

Jeśli zatem zaczynamy myśleć, że nasi pracownicy w wieku od 18 do 40 lat (pokolenie Y)- są leniwi, i niezaangażowani to po prostu nie znaleźliśmy odpowiedniego sposobu, aby ich zmotywować.

W takim razie- co motywuje Millenialsów?

  1. Wizja i Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR).

Zdecydowana większość przedstawicieli pokolenia Millenialsów wierzy, że na firmach, tak samo jak na rządach spoczywa odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.

Millenialsi chcą działać wspólnie z biznesem. To pokolenie, które chce mieć jasny cel działania, podyktowany nie tylko zyskiem firmy; młodzi ludzie chcą wiedzieć, że ich praca ma głębszy sens. Chcą mieć poczucie, że mają głos, że mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji firmowych. Badanie przeprowadzone w 2015 przez Center for Generational Kinetics wykazało, że 60% Millenialsów wybrało ścieżkę kariery właśnie ze względu na poczucie misji.

  1. Wskazówki i mentor.

Pracownicy z tego pokolenia potrzebują mentorów bardziej niż ich poprzednicy, dlatego warto zaproponować im mentora, który może im służyć jako wzór do naśladowania.

  1. Work life balance.

Pracownicy generacji Y przywiązują duże znaczenie do zachowania równowagi pomiędzy życiem a pracą, dlatego przy wyborze pracodawcy, wszelkiego rodzaju świadczenia tj. benefity w postaci kart multisport, czy prywatna opieka medyczna będą sprawami priorytetowymi. Aż 85 % respondentów wybiera work life balance jako kluczowy czynnik motywujący w pracy. (Pytani o motywację na etapie planowania kariery studenci już planują pracę gwarantującą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – 38% wskazań).[2]

  1. Constant feedback.

Ocena raz w roku jest już passé. W dobie Internetu, Millenialsi przyzwyczajeni są do otrzymywania informacji zwrotnej niemalże natychmiast i tego samego oczekują od przełożonych. Nie chcą już czekać cały rok na podsumowanie efektów swojej pracy, dlatego tez coraz częściej tradycyjna ocenę roczną  zastępuje constant feedback, czyli na bieżąco udzielana informacja zwrotna na temat efektów pracy.

  1. Silne relacje.

Silne relacje interpersonalne są bardzo ważne dla tego pokolenia, dlatego też sprawdzą się tutaj szkolenia oraz ćwiczenia z teambuilding’u- zarówno w miejscu pracy jak i poza nim (spotkania zespołu jak i imprezy związane chociażby z wolontariatem).

Millenialsi nie są całkowitymi altruistami. Potrzebują odpowiednich i spersonalizowanych wynagrodzeń oraz benefitów. Nienawidzą stagnacji, dlatego też jednym z najciekawszych benefitów są możliwości edukacyjne- szkolenia, studia, coachingi, itp. Dodatkowo implikowanie systemów kafeteryjnych w stosunku do menedżerów generacji Y ma charakter motywacyjny.[3]

  1. Elastyczność.

W przypadku pracowników tego pokolenia elastyczność to konieczność! Może być ona przejawiana w różnoraki sposób- zaczynając od wyboru godzin pracy czy tez pracy z domu, kończąc na wyborze czasu przerwy. Warto zaangażować ich w proces decyzyjny, ponieważ Millenialsi, którzy czują, że mają kontrolę nad swoim życiem i karierą, będą zmotywowani do podjęcia większego wysiłku oraz odpowiedzialności.

  1. Zadaniowe podejście do pracy.

Pokolenie Y uwielbia rywalizację oraz jasne cele i komunikaty, dlatego tez zadaniowe rozbicie celów połączone z rywalizacją będzie ich świetnie motywować, a przy okazji zapobiegnie stagnacji, której tak nie lubią.

Millenialsi- jeśli tylko są odpowiednio zmotywowani – są lojalni, pracowici, niezawodni i innowacyjni.

Pamiętajmy, że praca dla Millenialsów nie jest postrzegana jako „tylko” miejsce, w którym zarabia się pieniądze, ale przede wszystkim przedłużenie ich życia społecznego.  Dlatego też budowanie więzi oraz przyjaźń ma dla nich kluczowe znaczenie. Kultura miejsca pracy powinna pozwalać również na dobrą zabawę . Millenialsi również  nie boją się zmian, chętnie ryzykują zmianę pracy, jeśli widzą, że gdzie indziej w większym stopniu mogą spełniać swoje aspiracje. Dlatego też według Raportu Deloitte: Global Human Capital Trends 2016 działania HR-owców powinny skupiać się na marce pracodawcy, rynek pracy jest przejrzysty, więc to organizacja ma stworzyć kulturę zaangażowania przyszłych pracowników. Drugim ważnym działaniem HR-owców jest ciągły rozwój pracowników- wyłapywanie i rozwijanie talentów w organizacji.

Źródło:

[1] Leigh Buchanon „Meet the Millennials”

[2] Raport – Motywacje młodych 2015

[3] Nieżurawska 2014, ss. 123 – 131

PS. Więcej o tym czym charakteryzują się osoby z pokolenia Y, gdzie ich szukać i o czym należy pamiętać podczas rekrutacji, jak zarządzać Y-kami w pracy, itp-  na najbliższych warsztatach Sigmund Polska 22 lutego, które poprowadzę- serdecznie zapraszam!


Agnieszka Ciećwierz, Partner w firmie Sigmund Polska – specjalizuje się w testach kompetencyjnych oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, oceny pracowniczej, zarządzania i rozwijania talentów. Wspiera firmy w badaniu kompetencji i potencjału pracowników oraz kandydatów do pracy jak i również w opracowywaniu procesów HR-owych- w tym układaniu procesów rekrutacyjnych, wdrażaniu oceny pracowniczej, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników. Równolegle prowadzi wykłady i szkolenia z takich tematów jak: Rekrutacja, Motywacja pracowników, Oceny pracownicze, Constant Feedback, Zarządzanie Pokoleniami w organizacji, Sprzedaż oraz Obsługa Klienta.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF