...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dane prosto z chmury zasilają InPost

InPost

Finanse, sprzedaż i operacje. W tych obszarach firmy InPost, dane wykorzystywane są nie tylko jako źródło informacji historycznej. Służą bieżącemu podejmowaniu decyzji. Wprowadzenie rozwiązań chmurowych w firmie jest także krokiem w kierunku zaawansowanej analityki informacji, dzięki której organizacja może zapewniać jeszcze lepsze doświadczenia swoim klientom, a także zyskiwać przewagę na konkurencyjnym rynku. Rafał Brzoska jest laureatem 2. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie.

Kluczowe jest zasilanie hurtowni właściwymi danymi, analiza ruchu w wybranych lokalizacjach oraz właściwe wzbogacanie wiedzy danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł. W naszych danych tkwi ogromny potencjał biznesowy. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, takich jak Microsoft Power BI, pozwala nam jeszcze lepiej dopasować się do zmieniających się potrzeb naszych klientów i wychodzić naprzeciwko ich oczekiwaniom.

Andrzej Grochowalski, CIO w firmie InPost

Wdrożenie rozwiązań chmurowych w InPost zostało zrealizowane w partnerstwie z PwC Polska. Właściciel ogólnopolskiej sieci paczkomatów korzysta dzisiaj z Microsoft Power BI oraz chmury Azure.

Marcin MakusakRolą doradcy technologicznego jest wskazanie optymalnego rozwiązania, gotowego spełnić wymagania organizacji teraz i w przyszłości. Wypracowane rozwiązania PwC oparte o technologię Microsoft oraz znajomość specyfiki branży, w której działa InPost, pozwoliły naszym ekspertom wdrożeniowym i biznesowym na szybkie dostosowanie technologii do potrzeb biznesu i wsparcie realizacji celów zakładanych przez firmę.

Marcin Makusak, partner PwC Polska, ekspert w obszarze Business Intelligence

Paweł JakubikInPost jest przykładem organizacji, która dotrzymuje kroku innowacji. Firma świadomie rozwija biznes w kierunku chmury, a przede wszystkim realizuje szereg działań w taki sposób, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Dane dają podstawę do tego, by szyć dzisiaj firmę skrojoną na miarę potrzeb rynku.

Paweł Jakubik, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft

Technologie chmurowe wykorzystywane w InPost pozwalają nie tylko na analizowanie historii, ale także na bieżące reagowanie na niepokojące tendencje, takie jak spadek przychodów w danej linii biznesowej, zmniejszenie liczby przesyłek u kluczowego klienta lub w kluczowym kanale. Analityka sięga poziomu poszczególnych przesyłek, co pozwala lepiej zrozumieć, co stoi za liczbami, raportowanymi na koniec miesiąca. Wreszcie, hurtownia danych umożliwia planowanie przyszłości poprzez dostarczanie danych do budowania modeli prognostycznych.

Chcieliśmy efektywnie i szybko agregować dane generowane w InPost, by wspierać bieżące decyzje biznesowe. Pomysłem na to było wdrożenie hurtowni danych – na początku sprzedażowych i wolumenowych, później – pochodzących z pozostałych działów firmy.

Magdalena Ociepka, dyrektor finansowy w InPost

Firma zdecydowała się na rozwiązanie przygotowane specjalnie dla niej, jednak oparte o gotowe elementy dostępne w chmurze, dzięki czemu implementacja narzędzia była bardzo szybka. Argumentem przemawiającym za wyborem takiej opcji był także fakt, że w swojej hurtowni danych InPost korzysta z wielu różnych źródeł informacji pochodzących z różnych systemów. Co więcej, na rynku nie było gotowego rozwiązania, które dawałoby taką elastyczność przy prezentacji wyników końcowych.

Marcin MakusakByło dla nas jasne, że InPost potrzebuje rozwiązania, które będzie jak najbardziej skalowalne, elastyczne i szybkie do wdrożenia. Wykorzystanie potencjału chmury jest dziś nieodzowne podczas budowanie organizacji data-driven. Kluczem do sukcesu, oprócz samej technologii, było wdrożenie spójnej polityki zarządzania jakością danych oraz praca w oparciu o metodykę agile. Dzięki temu InPost zyskał rozwiązanie analityczne, które jest szyte na miarę i które może rozwijać samodzielnie, adresując zmieniające się potrzeby organizacji.

Marcin Makusak, partner PwC Polska, ekspert w obszarze Business Intelligence

Nasza hurtownia konsumuje dane z wielu różnych systemów. Jej wdrożenie w zakresie sprzedaży sprawiło, że inne działy dostrzegły ogromną szansę. Obecnie z hurtowni danych korzysta sprzedaż, finanse i operacje. Naszym następnym wyzwaniem będzie użycie gotowych funkcjonalności Big Data dostępnych w chmurze. W ten sposób InPost będzie mógł rozwijać się jeszcze szybciej.

Magdalena Ociepka, dyrektor finansowy w InPost

Zgłoś się do 11. edycji rankingu Najbardziej Kreatywnych w Biznesie: https://brief.pl/kreatywni/zgloszenia/


Źródło: InPost

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF