...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Digitree Group z rekordowymi przychodami za 2019 rok

Digitree Group rebranding SARE

Grupa Kapitałowa Digitree Group, zgodnie z opublikowanymi szacunkami, zamknęła 2019 rok z 18-procentowym wzrostem przychodów ze sprzedaży, których wartość wyniosła 56,99 mln zł, wobec 48,33 mln zł w roku 2018. Grupa odnotowała niewielki spadek EBITDA z 4,13 mln zł w 2018 roku do 4,04 mln zł w roku 2019. Strata netto w całym 2019 roku była niższa niż ta osiągnięta za trzy kwartały 2019 r. Odnotowano też znaczną poprawę wyników kwartalnych.

Digitree Group uzasadnia duży wzrost skonsolidowanych przychodów w 2019 roku stabilną sytuacją jej spółek zależnych, takich jak INIS czy Salelifter oraz bardzo dobrą sytuacją tych przejętych w 2018 roku. Fast White Cat, zajmująca się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento i PrestaShop w ubiegłym roku zawarła kilka kontraktów z zagranicznymi kontrahentami (m.in. Telekom Slovenije) a Sales Intelligence, oferująca usługi marketingowe dla branży e-commerce z powodzeniem realizuje kolejne etapy projektu związanego z przewidywaniem intencji zakupowych w sklepach internetowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tabela 1. Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group

Wyszczególnienie 2019 (w tys. zł) 1-3Q2019 (w tys. zł) 2018 (w tys. zł)
Przychody 56 992 42 626 48 334
EBITDA 4 044 1 045 4 126
Zysk netto – 557 – 929 517

Źródło: Emitent

Tabela 2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group w podziale na kwartały

Wyszczególnienie 1Q2019 (w tys. zł) 2Q2019 (w tys. zł) 3Q2019 (w tys. zł) 4Q2019 (w tys. zł)*
Przychody 13 967 14 792 13 867  14 367
EBITDA 533  1 111  1 045  1 355
Zysk netto -360 -355  -214  372

Źródło: Emitent

*szacunki Emitenta

Rekordowe przychody naszej Grupy idą w parze ze spadkiem straty netto w porównaniu do 3 kwartału 2019 roku. A to za sprawą IV kwartału, kiedy to Grupa odnotowała zysk na poziomie niemal 380 tys. zł, podczas gdy w pozostałych kwartałach tego roku, osiągnęliśmy stratę netto. Ten dobry wynik jest następstwem wprowadzenia programów optymalizujących koszty oraz dużej dywersyfikacji naszych usług przy jednoczesnym kompleksowym podejściu do obsługi klientów. W ubiegłym roku zmieniliśmy nie tylko nazwę, ale również podejście do prowadzonego biznesu, skupiając się przede wszystkim na pełnym wykorzystaniu wszystkich zasobów technologicznych, posiadanych przez nas unikatowych danych o użytkownikach Internetu, a także wiedzy naszych specjalistów w dziedzinie marketingu internetowego. Połączenie tych wszystkich elementów pomaga nam zmaksymalizować finalny efekt dla naszych klientów, jakim jest wzrost ich sprzedaży i przychodów.

Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu Digitree Group 

Szacunkowe jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group S.A. za 2019 rok wyniosły
8,59 mln zł, wobec 10,40 mln zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 17% rok do roku. Powyższe jest wynikiem niekorzystnego trendu, obserwowanego dla całej branży związanej z e-mail marketingiem oraz podmiotów działających na danych osobowych, co jest następstwem wprowadzenia rozporządzenia RODO w połowie 2018 roku. Rozporządzenie w znacznej mierze ograniczyło wydatki firm w zakresie realizowanych kampanii mailingowych, co przełożyło się na mniejsze przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group. Szacunkowa jednostkowa EBITDA Spółki w 2019 roku wyniosła 0,66 mln zł, wobec -0,91 mln‬ zł w poprzednim roku, natomiast zysk netto Digitree Group S.A. wyniósł w 2019 roku 2,14 mln zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto wyniósł 1,07 mln zł. Wpływ na jednostkowy wynik netto miały w szczególności wypłacona w maju 2019 r. dywidenda ze spółki zależnej INIS sp. z o.o. w kwocie 4,31 mln zł, a także odpis aktualizujący dla pożyczek udzielonych spółkom VideoTarget oraz Cashback Services w łącznej kwocie 1,45 mln zł.

Przeprowadziliśmy analizę sytuacji i rozwoju spółek będących częścią naszej Grupy Kapitałowej w kontekście pandemii COVID-19, która przyniosła nam pewne twarde wnioski. Niektóre z naszych spółek, tj. VideoTarget oraz Cashback Services, ze względu na spadki zleceń kampanii marketingowych klientów, z dużym prawdopodobieństwem osiągną niższe przychody niż zakładaliśmy pierwotnie. W konsekwencji, na chwilę obecną uznać musimy, iż najprawdopodobniej nie będą w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek. Stąd decyzja o odpisie. Planujemy jednak wykorzystać ich zasoby oraz możliwości w postaci rozbudowanej technologii i narzędzi, które posłużą nam w działaniach dla branży e-commerce, na których skupia się obecnie cała Grupa Digitree Group.

Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu Digitree Group 

Spółka w ostatnim komunikacie poinformowała również o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla VideoTarget sp. z o.o., której potencjał, podobnie jak Cashback Services, został dostrzeżony przez podmioty zewnętrzne.


Źródło: informacja prasowa Digitree Group 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF