Europejskie działy i agencje komunikacji wciąż mają trudności z osiągnięciem cyfrowej dojrzałości

konferencja wideo

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się tegoroczna edycja największego na świecie badania dotyczącego strategicznej komunikacji i public relations. W ramach European Communication Monitor przebadano ponad 2600 profesjonalistów z 46 krajów, uzyskując następujące wyniki:

– Transformacja cyfrowa jest w toku, ale niewiele działów i agencji komunikacji osiągnęło dojrzałość – 39,2 procent praktyków w całej Europie określa swoją jednostkę jako niedojrzałą zarówno w zakresie cyfryzacji komunikacji z interesariuszami, jak i budowania infrastruktury cyfrowej;

– Wideokonferencje zostaną z nami – są częściej wykorzystywane do komunikacji z pracownikami i klientami niż z dziennikarzami i są mniej cenione przez interesariuszy w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej;

– W swojej codziennej pracy praktycy przyjmują jednocześnie różne role – trendem, na który warto zwrócić uwagę, jest rola doradcy, który pomaga kierownictwu najwyższego szczebla w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych;

– Specjaliści pracujący w świetnie działających działach komunikacji są bardziej zaangażowani w coaching lub doradzanie kierownictwu i współpracownikom na wszystkich szczeblach hierarchii;

– Istnieją znaczne różnice pomiędzy krajami, jak również firmami i organizacjami non-profit w całej Europie.

Wyniki European Communication Monitor 2021 zostały dziś zaprezentowane podczas imprezy inauguracyjnej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Komunikacji (EACD). Tegoroczna edycja największego na świecie badania branży komunikacyjnej opiera się na wywiadach z 2644 specjalistami ds. komunikacji z 46 krajów europejskich, dostarczając cennych spostrzeżeń dla public relations, komunikacji korporacyjnej i public affairs.

Oprócz cyfrowej transformacji komunikacji jako głównego tematu, badanie analizuje wykorzystanie wideokonferencji w komunikacji z interesariuszami oraz zmieniające się role specjalistów ds. komunikacji w tworzeniu wartości dla ich organizacji lub klientów. Zbadano wynagrodzenia, kluczowe kwestie strategiczne, jak również cechy charakterystyczne doskonałych działów komunikacji, a bardziej szczegółowe analizy przygotowano dla 22 krajów. Rygorystyczna selekcja uczestników, unikalne ramy badawcze oparte na uznanych teoriach oraz analizy statystyczne spełniające standardy akademickie to kluczowe cechy badania, które po raz kolejny zostało przeprowadzone przy udziale renomowanych profesorów w dziedzinie komunikacji z uczelni wyższych w całej Europie.

Wykres_PRnews4
Źródło: PAP

Liderzy komunikacji patrzą w przyszłość na czas po pandemii. Nie będzie ani powrotu do starych, dobrze znanych rozwiązań, ani nowej normalności, która odzwierciedlałaby dzisiejsze praktyki. Zamiast tego, komunikacja będzie się zmieniać w związku z cyfryzacją na wszystkich szczeblach i pilną potrzebą pokazania jej wkładu w tworzenie wartości. Specjaliści od komunikacji powinni być świadomi kluczowych wyzwań i przyczyniać się do sukcesu organizacyjnego poprzez wcielanie się w nowe role.

prof. Ansgar Zerfass, główny badacz badania i profesor katedry na Uniwersytecie w Lipsku

Zmiany są nieustanne, a specjaliści od komunikacji muszą być w stanie dostosować się do sytuacji, gdy świat zaczyna przechodzić od kryzysu do odnowy. Cyfrowa transformacja komunikacji pomaga sprostać tym wyzwaniom. Musimy wzmocnić naszą zdolność do integrowania oprogramowania z naszymi przepływami pracy i korzystać z narzędzi cyfrowych w naszych zespołach, a także w celu angażowania interesariuszy. Zmiany zawsze niosą ze sobą wiele możliwości. Tegoroczna edycja European Communication Monitor (ECM) pomaga zastanowić się nad niektórymi z nich.

Kim Larsen, szef działu marketingu i komunikacji marki grupy w Danske Bank i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji

Technologie komunikacyjne a infrastruktura cyfrowa

Wyniki 15. edycji badania European Communication Monitor pokazują, że wprowadzanie oprogramowania i narzędzi cyfrowych jest koniecznością, a jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Zdecydowana większość praktyków w całej Europie podkreśla znaczenie cyfryzacji komunikacji z interesariuszami (87,7%) oraz budowania infrastruktury cyfrowej wspierającej wewnętrzny obieg pacy (83,9%).

Wykres_PRnews
Źródło: PAP

Obecny poziom dojrzałości cyfrowej jest jednak często rozczarowujący. Trzy czwarte działów i agencji ds. komunikacji ma spore doświadczenie w korzystaniu z zewnętrznych platform cyfrowych do komunikacji z interesariuszami oraz w oferowaniu członkom swoich zespołów platform służących do współpracy. Jednak tylko mniejszość jest uważana za dojrzałą, jeśli chodzi o dostarczanie narzędzi cyfrowych do wspierania działań specyficznych dla komunikacji, takich jak zarządzanie zasobami cyfrowymi. Ogólnie rzecz biorąc, dojrzałość cyfrowa różni się znacznie w zależności od rodzaju organizacji: spółki akcyjne są wyraźnie do przodu, a organizacje rządowe pozostają w tyle.

Wideokonferencje do komunikacji z interesariuszami

Pandemia zasadniczo zmusiła dużą liczbę specjalistów od komunikacji do korzystania w wielu przypadkach z wideokonferencji. Pozostaje jednak palące pytanie o jej zastosowanie w świecie „po Covid”. Co ciekawe, choć większość respondentów spodziewa się, że w ich organizacjach będzie wywierana znaczna presja na kontynuację korzystania z wideokonferencji (73,5%), mniej osób twierdzi, że ich organizacja rzeczywiście oferuje stałe wsparcie dla tego typu form komunikacji (62,0%). Sygnalizuje to interesujące przyszłe napięcia między koniecznością uwzględnienia dotychczasowych praktyk, preferencji i oczekiwań interesariuszy a wsparciem i wymaganiami na poziomie organizacyjnym.

Wykres_PRnews3
Źródło: PAP

Tegoroczne badanie sugeruje, że wideokonferencje pozostaną z nami na stałe. Trzech na czterech praktyków zamierza używać ich do komunikacji z interesariuszami, nawet po zakończeniu pandemii. Jednak porównanie krajów pokazuje uderzające i bardzo znaczące różnice w zakresie dalszego poparcia dla tej technologii na całym kontynencie, ze stosunkowo mniejszą aprobatą w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Przyszłe role specjalistów ds. komunikacji

Specjaliści ds. komunikacji mają bardzo zróżnicowane zadania, począwszy od tworzenia strategii komunikacyjnych i zarządzania zespołami lub działami, poprzez coaching pracowników w zakresie profesjonalnej komunikacji, aż po doradzanie menedżerom najwyższego szczebla w procesach decyzyjnych. Wyniki badań pokazują, że wszyscy respondenci w swojej codziennej pracy przyjmują jednocześnie różne role. W oparciu o system złożony z pięciu ról, największa część profesjonalistów (42,8%) pełni tradycyjnie rozumianą rolę specjalisty ds. komunikacji, następnie menedżera (31,1%), podczas gdy mniej respondentów spędza znaczną część swojego czasu pracy jako trener (27,7%), doradca (26,2%) lub ambasador (23,7%).

Wykres_PRnews6
Źródło: PAP

Ponad połowa badanych praktyków przewiduje, że rola trenera i doradcy zyska na znaczeniu w ciągu najbliższych trzech lat. Obie role są często realizowane jednocześnie. Specjaliści ds. komunikacji pełniący rolę doradcy najczęściej doradzają menedżerom wyższego szczebla lub szefom innych działów w zakresie strategicznych decyzji biznesowych. Doradcy ci mają często ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe i przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu koncepcji zarządzania i podejmowania decyzji strategicznych.

pobierz pełny raport


Źródło: PAP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF