...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Fundamentalna czy techniczna – jaką analizę wybrać?

Podjęcie decyzji o stworzeniu portfelu inwestycyjnego na Forex wymaga korzystania z szeregu narzędzi. Wśród najpopularniejszych, powszechnie używanych przez inwestorów znajdują się analizy. Kiedy stosować analizę fundamentalną, kiedy zaś techniczną?

Inwestowanie pieniędzy na Forex wiąże się z koniecznością stosowania wielu narzędzi pomagających przewidzieć przyszłe zachowania inwestorów. Jak wskazują specjaliści z XTB, analiza techniczna umożliwia prognozowanie przyszłych cen walut i to na podstawie ich historycznych wartości. Inaczej mówiąc, analiza techniczna opiera się na bacznym obserwowaniu zmian, jakie zostały przedstawione na wykresach.

Inwestorzy chcący pomnożyć swoje zyski na Forex muszą wybrać narzędzia, z których będą korzystać. Często pojawia się pytanie, którą analizę stosować: fundamentalną czy może techniczną. W praktyce różnią się one pod wieloma względami i dlatego niezbędne jest poznanie różnicy między nimi. Dzięki temu możliwe jest wybranie tej analizy, która najlepiej będzie się sprawdzać w prognozowaniu zmian cen.

Na czym polega analiza techniczna?

Jak wspomniano wyżej, analiza techniczna pozwala na poznanie historycznych zmian cen. Dzięki bacznej obserwacji wykresów inwestor może nie tylko zidentyfikować zachowania kupujących i sprzedających na przestrzeni pewnego okresu, lecz także sprawdzić, kiedy pojawiły się trendy – wzrostowy lub spadkowy. Wyciąganie wniosków pozwala również na prognozowanie przyszłych kroków inwestorów – wszystko dlatego, że dzięki takiej analizie możliwe jest sprawdzenie, jak inwestorzy zachowywali się, gdy na rynku miały miejsce konkretne zmiany.

Analizę techniczną można stosować zarówno przy inwestycjach krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Inwestor, by prawidłowo określić zmiany, jakie będą miały miejsce na rynku, powinien skupić się nie tylko na obserwowaniu wykresów, lecz także śledzić bieżące wydarzenia. To właśnie te są czynnikami zmieniający sytuację na rynku Forex.

Kiedy stosować analizę fundamentalną?

Analiza techniczna może przydać się każdemu inwestorowi. Mechanizm jej działania sprowadza się do badania aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej danego kraju po to, by móc określić wartość danej waluty. Inwestor decydujący się na korzystanie z analizy fundamentalnej musi pamiętać o konieczności bieżącego zapoznawania się z szeregiem danych.

Wśród istotnych danych, jakie są publikowane i mają wpływ na wartość waluty, można wskazać m.in. na: stopy procentowe, inflację, dane dotyczące konsumpcji czy PKB (Produkt Krajowy Brutto). Większość inwestorów, by nie zapomnieć o pojawieniu się ważnych raportów, prowadzi specjalne kalendarze finansowe. Takie narzędzie jest też udostępniane przez część domów maklerskich.

By osiągnąć lepsze wyniki

Skoro zarabianie pieniędzy na Forex wiąże się z koniecznością prognozowania zmian cen walut czy towarów, niezbędne jest stosowanie narzędzi pozwalających na określenie, w jakim kierunku zmiany będą przebiegały. Zwłaszcza doświadczeni inwestorzy, by powiększyć zyski, decydują się na jednoczesne stosowanie analiz technicznej i fundamentalnej.

Choć łączne korzystanie z analiz technicznej i fundamentalnej wymaga pozyskiwania szeregu danych, nie można zapomnieć, że jest to sposób na zwiększenie zysków. Inwestorzy traktujący inwestowanie jako podstawowy sposób zarobku wykorzystują każdą możliwość, by maksymalizować potencjalne zyski.

::

fot. shutterstock

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF