...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak być dobrym managerem i skutecznym liderem zespołu?

Bycie dobrym managerem polega nie tylko na umiejętnym zarządzaniu zespołem. To także zdolność do inspirowania i motywowania pracowników. Z lektury artykułu dowiesz się, jakie cechy powinien posiadać dobry menedżer oraz jak skutecznie rozwijać swoje kompetencje przywódcze!

Kim właściwie jest dobry manager? 5 cech dobrego managera.

Profesjonalny menedżer potrafi zarządzać zespołem czy organizacją w sposób efektywny. Docenia i motywuje pracowników, podejmuje trafne decyzje, również w sytuacjach kryzysowych. Potrafi empatycznie, a zarazem skutecznie komunikować się z zespołem, współpracownikami oraz przełożonymi.

W idealnej sytuacji łączy swoje bogate doświadczenie biznesowe z umiejętnościami managera, coacha i przywódcy. Stale rozwija też swoje kompetencje przy wsparciu programów szkoleniowych prowadzonych przez firmy, takie jak Queen Hedvig Academy.

Poniżej zebraliśmy 5 najważniejszych cech dobrego lidera i managera.

Skuteczny menedżer bierze odpowiedzialność za zadania oraz wyniki

Dobry manager nie boi się brać odpowiedzialności za wyniki zespołu i wspierać pracowników w ich osiąganiu. Potrafi kontrolować przebieg realizacji zadań i projektów, monitorować postępy i w razie potrzeby wprowadzać korekty, komunikując to w odpowiedni sposób. Skuteczny menedżer wie, że sukces zespołu zależy od jego zaangażowania i umiejętności podejmowania decyzji oraz dobrego wpływu na członków zespołu.

Dobry lider zespołu motywuje pracowników, ale nie wykonuje za nich pracy

Efektywne motywowanie pracowników to jedna z najważniejszych kompetencji dobrego menedżera. Dobry lider inspiruje podwładnych i współpracowników do osiągania wyznaczonych celów, ale nie wykonuje za nich pracy. Wspiera, ale nie wykonuje obowiązków za członków zespołu. Stawia poprzeczkę wysoko i wspiera pracowników w dążeniu do doskonałości.

Nowoczesny manager wie, jak mądrze zarządzać ryzykiem

Dobry lider potrafi rozsądnie określić potencjalne zagrożenia prowadzonych działań, mających na celu osiągnięcie zysku i podejmuje odpowiedzialne decyzje, które minimalizują ryzyko dla organizacji. Zarządzanie ryzykiem to nie tylko unikanie problemów, ale także umiejętność wykorzystywania okazji do rozwoju.

Prawdziwy lider nie boi się zmian oraz odważnych decyzji

Kierownik, lider czy manager musi stale adaptować się do nowych warunków i podejmować odważne decyzje, prowadzące do rozwoju organizacji. Elastyczność i otwartość na zmiany to cechy, które zdecydowanie wyróżniają skutecznych liderów.

Dobry menedżer stale dąży do doskonałości i rozwija swoje kompetencje

Nieustanny rozwój osobisty i zawodowy oraz umiejętność pokonywania przeciwności to fundamenty na drodze do sukcesu każdego menedżera. Doświadczony lider wie, że nauka nigdy się nie kończy i jest otwarty na poszerzanie kompetencji i zdobywanie nowej wiedzy.

Dlaczego warto być dobrym managerem i rozwijać kompetencje przywódcze?

Wiesz już, jakie są cechy najlepszych liderów i managerów. Poniżej zebraliśmy 5 najważniejszych korzyści, jakie wynikają z rozwoju cech i kompetencji liderskich.

  1. Skuteczne motywowanie swoich pracowników.
  2. Wyższa efektywność zarządzania organizacją.
  3. Sprawne podejmowanie trafnych decyzji.
  4. Lepsze relacje wewnątrz organizacji.
  5. Większa konkurencyjność firmy na rynku.

W samym założeniu cechy dobrego managera wydają się dosyć proste we wdrożeniu. W praktyce jednak, droga do stania się naprawdę skutecznym przywódcą, wymaga profesjonalnego wsparcia – rozwoju poprzez udział w nowoczesnych programach szkoleniowych, rozwojowych i edukacyjnych.

Jak skutecznie rozwijać kompetencje liderskie?

Jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie umiejętności przywódczych jest uczestnictwo w programach szkoleniowych i rozwojowych, oferowanych przez renomowane instytucje, których doskonałym przykładem jest Queen Hedvig Academy.

Queen Hedvig Academy oferuje autorskie programy rozwojowe i szkolenia dla liderów, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców, prezesów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających i osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Queen Hedvig Academy podczas organizowanych programów szkoleniowych zapewnia międzynarodową kadrę, wybitnych naukowców i praktyków z bogatym doświadczeniem w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy programów mają możliwość zdobycia wiedzy na najwyższym poziomie, rozwijania swoich kompetencji przywódczych i wymiany doświadczeń z najlepszymi.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF