...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak sztuka wpływa na biznes? Odpowiadają dyrektorzy marketingu w raporcie ERGO Hestii

art branding

Dlaczego sztuka jest ważnym elementem strategii marketingowych? W jaki sposób pomaga rozwijać firmę? Jak skutecznie współpracować z artystami? Zagadnienia te omówili eksperci art brandingu podczas debaty (Un)common ground, która odbyła się w Warszawie. Jak wynika z badania zrealizowanego przez ERGO Hestię, art branding jest częstym elementem strategii marketingowych firm, choć nie zawsze wykorzystywanym świadomie. Korzyści wynikające ze współpracy z artystami są cenione przez przedsiębiorstwa, które szukają angażujących form komunikacji – aż 92% ankietowanych top managerów uważa, że tego typu współpraca może przełożyć się na wyższą jakość działań marketingowych. Twórcy są też często angażowani przez decydentów (75%) do projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Debata (Un)common Ground została zorganizowana w związku z inauguracją platformy edukacyjno-komunikacyjnej o tej samej nazwie, której inicjatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Wzięli w niej udział artyści oraz eksperci art brandingu m.in. Filip Pągowski, Vadim Grigoryan oraz Igor Gałązkiewicz. Było to pierwsze wydarzenie zrealizowane w ramach platformy (Un)common Ground, która obejmie ponadto konferencję tematyczną w Hotelu Raffles, dedykowany serwis informacyjny uncommonground.pl, publikacje drukowane i elektroniczne, a także cykl spotkań online z ekspertami. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na rolę art brandingu w działaniach marketingowych oraz CSR, a także edukacja i integracja środowiska biznesowego oraz artystycznego.

Art branding to koncepcja oparta na mądrej relacji sztuki i biznesu. Jest jedną z najciekawszych tendencji we współczesnej komunikacji. Pozwala tworzyć wyjątkowe produkty, usługi i angażujące marki. Sztuka i biznes potrzebują siebie nawzajem pomimo widocznych różnic. Zajmują się wieloma podobnymi sprawami, ale potrzebne jest wzajemne zaufanie, aby zaakceptować potencjalne ryzyko po obu stronach i pozwolić, aby wydarzyło się coś naprawdę imponującego. Dziś marki powinny mieć jasno sprecyzowaną wizję, jak inspirować odbiorców. Czas pandemii pokazuje, że takie oczekiwania stawiane przed nimi będą tylko rosnąć. Udana współpraca między markami a artystami jest możliwa i bardzo potrzebna, bo sztuka i przedsiębiorczość to dwa przejawy jednego wspólnego pragnienia: pozostawienia świata trochę innego, niż go zastaliśmy.

Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Art branding okiem dyrektorów marketingu

Aż 75% badanych dyrektorów marketingu (CMO) angażowało w swojej praktyce zawodowej twórców niezwiązanych na co dzień z agencjami reklamowymi. Marketingowcy najczęściej zapraszają do współpracy projektantów wzorów przemysłowych (designerów) (50%), artystów malarzy (45%), reżyserów teatralnych i filmowych (37%), architektów (21%) i rzeźbiarzy (8%). Rzadziej współpracują z twórcami operującymi słowem, czyli pisarzami i poetami (10%), czy scenografami teatralnymi i filmowymi (5%), Piosenkarze, aktorzy, kompozytorzy, twórcy street art i inni artyści wspierają marketingowców w realizacji projektów sporadycznie.

Wśród działań obszaru art brandingu marketingowcy decydują się najczęściej na sponsoring wystawy lub galerii (45%), tworzenie logo firmy lub produktu (50%), organizują konkursy artystyczne (24%), a także opracowują artystyczne edycje produktu (21%), z kolei 8% realizuje inne działania z zakresu art brandingu, takie jak np. stworzenie muralu.

Zdecydowana większość (90%) dyrektorów marketingu skłonna jest rozważyć w najbliższej przyszłości zaangażowanie twórców przy realizacji strategii marketingowych firm. Większość z nich ocenia, że nie miałaby trudności w realizacji takiego zadania. Ponad 70% z nich szukałaby odpowiedniej osoby do współpracy wykorzystując sieć kontaktów osobistych, 48% korzystając z rekomendacji agencji reklamowej, 34% bazując na swojej wiedzy ogólnej, a 31% robiąc research w internecie. Jedynie 16% ankietowanych szukałoby artysty w świecie akademickim, poprzez uczelnię artystyczną.

Czym jest art branding?

Art branding to zespół działań promujących firmę lub jej produkty poprzez szeroko rozumianą sztukę. Dziedziny sztuki, które można powiązać z działaniami promocyjno-wizerunkowymi firmy to m.in. malarstwo i sztuki plastyczne, street art, fotografia, film, architektura, design, moda czy muzyka. Art branding obejmuje m.in.: tworzenie artystycznych edycji produktów, organizację konkursów artystycznych, projektowanie sklepów, przestrzeni ekspozycyjnych i wystawienniczych przez artystów oraz tzw. branded films.

Art branding pozwala tworzyć marki zaangażowane, autentyczne, o szerokich społecznych i kulturowych horyzontach, rozumiejące pozabiznesowe role, które powinny pełnić we współczesnym świecie. Art branding daje także możliwość budowania pozycji marki, jako zjawiska kulturowego, zmiany pozycjonowania czy nadawania jej unikalnej tożsamości. Artystyczny wymiar podnosi także potencjał samych produktów czy usług. Mądrze wdrażany art branding może być zatem zarówno efektowną, ale i efektywną strategią marketingową i biznesową firmy. Ponadto, art branding stanowi również potencjalne narzędzie budowania zaangażowania pracowników, wspierania wzrostu rozpoznawalności, potencjału marki czy projektowania konsumenckich doświadczeń i angażujących światów marki. Może także ułatwiać budowanie społeczności wokół marki.

Igor Gałązkiewicz, ekspert ds. art brandingu

Platforma (un)commonground.pl

W ramach projektu fundacja Artystyczna Podróż Hestii planuje m.in. uruchomienie serwisu internetowego uncommonground.pl, którego rolą będzie promocja zjawiska art brandingu, a także edukacja i integracja środowisk biznesowego oraz artystycznego. Na platformie będzie można znaleźć m.in. odpowiedź na pytania: Jak skutecznie wykorzystać działania artystyczne w działaniach marketingowych? Dlaczego sztuka staje się coraz ważniejszym spoiwem pozwalającym budować relacje marek z odbiorcami? Jak skutecznie współpracować artystami? W ramach portalu zostanie zbudowana baza wiedzy dotyczącej relacji sztuki i biznesu obejmująca wywiady, eseje, case studies, nagrania audio i wideo. Ponadto na łamach (Un)common Ground publikowane będą także artykuły dotyczące sztuki, ukazując ważne artystyczne zjawiska i sylwetki. Dopełnieniem będą artykuły o podróżach, modzie, designie, architekturze, stylu życia. Wśród twórców i ekspertów zaangażowanych do tworzenia serwisu znajdą się m.in. Igor Gałązkiewicz, Anna Gacek, Vadim Grigoryan, Jacek Sosnowski i inni zaproszeni eksperci.


Źródło: Informacja prasowa Grupa ERGO Hestia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF