...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak Polacy korzystają z nowoczesnych technologii płatniczych?

MasterCard zbadał stosunek Polaków do nowoczesnych technologii płatniczych, takich jak karty zbliżeniowe i zbliżeniowe płatności telefonem. „Polak a nowoczesne technologie płatnicze” to projekt badawczy złożony z trzech części. Wyniki pierwszej z nich pokazują, że już 26 proc. Polaków korzysta z kart zbliżeniowych, 25 proc. ze smartfonów, a 5 proc. z płatności zbliżeniowych przy użyciu telefonu.

Jak płacą Polacy?

Wśród rozwiązań technologicznych związanych z płaceniem najpopularniejsza jest karta płatnicza stykowo (44 proc. korzysta z niej minimum raz w tygodniu). Istotny jest także odsetek płacących zbliżeniowo kartą płatniczą (21 proc. minimum raz w tygodniu). Płatności za pośrednictwem telefonu (zbliżeniowo lub zdalnie) dokonało już około 5 proc. badanych. 

-Polacy przekonali się do zbliżeniowych płatności kartą, a teraz uczą się korzystania z kolejnych nowinek technologicznych, ułatwiających transakcje bezgotówkowe. Komórka stała się dziś swoistym centrum dowodzenia, za jej pomocą jesteśmy w stanie załatwić coraz więcej spraw. Smartfon może również spełniać funkcję naszego portfela. Karta płatnicza nie musi już być wydawana w postaci plastikowego prostokąta. Aby dokonać płatności możemy skorzystać z naklejki, zegarka, telefonu komórkowego czy też jakiegokolwiek innego przedmiotu, z którego klient może wygodnie używać w różnych codziennych sytuacjach – powiedział Aleksander Naganowski, business leader, business development, MasterCard.

Jaki jest profil osób, używających kart płatniczych zbliżeniowo?

Polacy płacący za pomocą kart zbliżeniowych to przede wszystkim osoby w wieku 18-39 lat,  dobrze sytuowane finansowo, zazwyczaj z wykształceniem wyższym lub średnim oraz otwarte na nowoczesne technologie – korzystające z internetu oraz posiadające telefon komórkowy. Wielkość miasta zamieszkania nie determinuje w znaczącym stopniu częstości korzystania z kart płatniczych zbliżeniowo.

Polacy korzystający ze smartfonów i/lub płatności zbliżeniowych (minimum jednego z tych rozwiązań) są zdecydowanie bardziej otwarci na nowości technologiczne, w tym na nowoczesne formy płatności telefonem. 

-Można się spodziewać, że w tej właśnie grupie najszybciej będzie wzrastała liczba osób intensywnie korzystających z nowoczesnych technologii w zakresie płatności. Jak pokazuje wiele badań (m.in. prowadzone przez NBP), otwartość na nowe technologie jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym przechodzeniu na obrót bezgotówkowy – powiedziała profesor Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski. 

Badanie pokazało, że w polskim społeczeństwie możemy wyróżnić trzy grupy ze względu na stosunek do nowoczesnych form płacenia. Technologiczni innowatorzy to Ci otwarci na nowości technologiczne, pewni siebie, dla których wartości takie jak rodzina czy znajomi nie są tak istotne jak dla reszty badanych. Mianem ceniących komfort/status materialny określa się osoby, dla których ważne są zarówno wartości materialne, jak i poczucie bezpieczeństwa i swobody finansowej. Do grupy rodzinnych tradycjonalistów należą zaś osoby przywiązane do tradycyjnych postaw i wartości, ceniące sobie rodzinę, kontakty ze znajomymi oraz spokojne i przewidywalne życie.

NFC najbardziej znaną technologią płatności zbliżeniowych.

Ponad 1/4 badanych zna technologię NFC, używa jej jednak tylko 4 proc. Wśród przyczyn braku korzystania najczęściej wskazywane są ograniczenia techniczne. Najwyższą znajomość tej technologii zaobserwowano w grupie ceniących komfort/status materialny, przy czym wskaźnik korzystania jest wyższy w grupie innowatorów.

Polak a nowoczesne technologi płatnicze

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF