...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

KnowledgeHub zainwestuje w startupy ponad 60 mln zł

KnowledgeHub uruchomił nowy fundusz, który w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 62 mln zł w ponad 40 spółek, na początkowym etapie ich rozwoju. Swoje środki zaangażowali w niego prywatni inwestorzy oraz PFR Ventures. To jeden z największych funduszy uruchomionych w ramach programu PFR Starter.

KnowledgeHub to fundusz venture capital wspierający startupy, które oferują unikalne technologie o globalnym potencjale rozwoju. W ramach swojej dotychczasowej działalności zainwestował w ponad 20 spółek, wśród których są takie firmy jak Senuto, NapoleonCat czy YieldRiser.

MarTech i FinTech

KnowledgeHub koncentruje się na inwestycjach w startupy działające w szeroko pojętym obszarze MarTech, FinTech, MedTech i DeepTech. W ciągu najbliższych czterech lat, fundusz zainwestuje do 3 mln zł w każdą z ok. 40 spółek. Łącznie zamierza ulokować środki w wysokości 62,1 mln zł, stając się tym samym największym funduszem działającym w ramach programu Starter uruchomionym przez PFR Ventures.

Funduszem zarządzają Krzysztof Dębowski, Tomasz Piątkowski i Krzysztof Pudlak. Wszyscy trzej to byli przedsiębiorcy zaangażowani wcześniej m.in. w giełdowe SARE S.A. czy globalne domy mediowe GroupM oraz Saatch&Saatchi.

Jako fundusz seed mamy dość krótki i bardzo precyzyjnie określony w czasie moment, w jakim powinny znajdować się spółki, w które chcemy zainwestować – mówi Krzysztof Dębowski, Co-Managing Partner KnowledgeHub. Z jednej strony oczekujemy gotowego produktu, a przynajmniej jego MVP (Minimum Viabla Product), z drugiej nie inwestujemy w spółki będące już na etapie skalowania.

Chcemy wykorzystać nasze biznesowe doświadczenie, żeby dostrzec potencjał technologii, zanim jej przydatność wykażą wyniki sprzedaży. – dodaje Tomasz Piątkowski, Partner KnowledgeHub.

Nie tylko pieniądze

KnowledgeHub planuje wspierać swoje spółki portfelowe pomagając w pozyskaniu finansowania w ramach kolejnych rund inwestycyjnych, zapewniając dotarcie do kluczowych decydentów, organizując platformę wymiany wiedzy, prowadząc działania z zakresu PR oraz udostępniając swoje zasoby back-office, m.in. w celu pozyskiwania i rozliczania dotacji ze środków UE.

O smart money mówią wszyscy, natomiast warto szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie co faktycznie może zrobić fundusz venture capital w ramach wspierania swoich kilkunastu czy kilkudziesięciu inwestycji. Doradztwo, które wykracza poza książkowe porady, wymaga dogłębnego zrozumienia procesów zachodzących w spółce, a więc kilkumiesięcznego zaangażowania w jej działalność. Mało kto może na to liczyć – mówi Krzysztof Dębowski. Wolimy mówić o tym co realne i co faktycznie może pomóc: relacje, wymiana doświadczeń, konkretne działania.

Jako jeden z niewielu funduszy mamy własny dział, który pomaga pozyskiwać i rozliczać dotacje UE. Duża liczba spółek w portfelu to szansa na wymianę doświadczeń i wparcie narzędziowe. A jako przedsiębiorcy lepiej rozumiemy wyzwania, przed jakimi stoją spółki, z którymi rozmawiamy o inwestycji  –– dodaje Krzysztof Pudlak, trzeci z Partnerów w KnowledgeHub.

Pierwsze inwestycje

KnowledgeHub finalizuje już swoje pierwsze inwestycje w ramach nowego funduszu, a do końca czerwca powinien mieć w portfelu co najmniej pięć spółek. Fundusz ma ośmioletni horyzont, w którym pierwsze cztery lata przeznaczył na inwestycje kapitałowe, a kolejne cztery na wyjścia z nich. Średnia oczekiwana roczna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) to ok. 30%.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF