...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kolejna edycja programów stypendialnych fundacji, działającej w PKN ORLEN rozstrzygnięta

Fundacja „ORLEN - DAR SERCA” przyznała łącznie 237 stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach dwóch programów stypendialnych: Dla Płocka i powiatu płockiego oraz Dla Orłów. Laureaci, czyli uczniowie szkół regionu zostali docenieni za ponadprzeciętne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz za pracę na rzecz społeczności lokalnych.

– Prowadzone przez nas programy stypendialne to jeden z najważniejszych obszarów działań Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” – mówi Prezes Fundacji Katarzyna Różycka. – Praca z tak zdolną i zaangażowaną społecznie młodzieżą to przyjemność. Obserwowanie rozwoju tych młodych ludzi i ich dalszej ścieżki kariery potwierdza, że są to osoby wartościowe, które zasługują na docenienie ich pasji i działań. Szczególnie cieszy mnie to, że w tym roku do grona naszych podopiecznych dołączyła grupa nowych uczniów, których rozwój będziemy śledzić z uwagą – dodaje Katarzyna Różycka.

Tegoroczna Gala była wyjątkowa, bo była jednocześnie jubileuszem 10-lecia programu stypendialnego Dla Płocka i powiatu płockiego. W ramach obecnej edycji 124 uczniów z pasją co miesiąc otrzyma środki na realizowanie swych celów naukowych, sportowych i społecznych.

Obok stypendystów z Płocka, na Gali gościli także laureaci programu Dla Orłów. – W PKN ORLEN oraz Spółkach Grupy duży nacisk kładziemy na rolę życia rodzinnego i rodziny. Obok licznych programów, które wspierają naszych pracowników i ich rodziny na co dzień, podejmujemy także działania takie jak programy stypendialne. Tylko w tym roku Fundacja przyznała aż 113 stypendiów najzdolniejszym dzieciom – także tym uzdolnionym sportowo – z PKN ORLEN i Grupy ORLEN –  mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN, Członek Zarządu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Uzyskanie stypendium w obu programach Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”  wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest, w przypadku stypendiów naukowych, odpowiednia wysokość średniej – co najmniej 4,7. Dodatkowe punkty uczniowie otrzymują za osiągnięcia wychodzące poza standardowy program nauki – udział w olimpiadach, konkursach oraz za pracę  społeczną. Od sportowców oczekuje się przede wszystkim wybitnych wyników w uprawianej dyscyplinie, ale również średniej nie niższej niż 4,0. Z kolei uczniowie pracujący społecznie musieli przede wszystkim udokumentować działalność na rzecz innych oraz legitymować się średnią na poziomie 4,5.
Warto przypomnieć, że Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” obok wspomnianych programów prowadzi także program dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka oraz funduje stypendia specjalne jak na przykład stypendium „Pełnia życia” – czteroletnie stypendium skierowane do medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Stypendia zostały wręczone podczas uroczystej gali  w ORLEN ARENIE w Płocku. Uroczystość uświetnił  wykład motywacyjny Tomasza Grzywaczewskiego – podróżnika, dziennikarza oraz autora książki „Przez dziki Wschód”, za którą otrzymał Nagrodę Magellana 2012. Jest pomysłodawcą Long Walk PLUS Expedition – głośnej wyprawy śladami ucieczki z gułagu Witolda Glińskiego oraz współautorem dokumentalnego filmu opowiadającego o tej wyprawie. Pasjonuje się poszukiwaniem i odkrywaniem zapomnianych opowieści. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Uczestnik wyprawy do Kamerunu „Vivat Polonia 2016” śladami polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego.

W wydarzeniu wzięli również udział laureaci z poprzednich edycji programów, co sprzyjało wymianie wiedzy i spostrzeżeń.

Nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w EŚW notowana w światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Dysponuje zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzi poprzez największą w regionie EŚW sieć blisko 2800 stacji paliw. PKN ORLEN jest również największym przemysłowym producentem energii elektrycznej o mocach na poziomie 1,9 GWe, zaś w obszarze wydobycia dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2017 r. wyniosły 153 mln boe.

PKN ORLEN