...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Konsekwencje korzystania z pornografii przez pryzmat badań naukowych. Nowa edycja raportu Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Pierwsza edycja raportu ukazała się w 2017 roku i była jednym z nielicznych opracowań w języku polskim, prezentującym konkluzje badaczy z Polski i zagranicy na temat szkodliwości pornografii. Nowe wydanie obejmuje dodatkowo wnioski z badań prowadzonych w 2018 i 2019 roku.

Spośród ponad 6.000 studentów zbadanych w Polsce, aż 12,2% określa siebie jako osoby uzależnione od treści pornograficznych*. Z kolei badania mózgu z udziałem osób nałogowo oglądających pornografię w Wielkiej Brytanii** oraz w Polsce*** pokazują podobne zmiany w funkcjonowaniu mózgu do tych obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu****. To tylko dwie spośród wielu informacji przywołanych w podsumowaniu artykułów naukowych przygotowanym przez STS.

Cytowane wnioski mają uzmysłowić różnorodność i specyfikę możliwych konsekwencji oglądania treści pornograficznych przede wszystkim w kontekście dzieci i młodzieży, którzy mają do niej nieograniczony dostęp na swoich smartfonach. Masowość kontaktu dzieci z pornografią wpisuje się w szerszy problem nałogowego korzystania z Internetu i nowych technologii wraz z takimi zjawiskami jak seksting, czy FOMO oraz rodzi ryzyko wystąpienia coraz poważniejszych problemów w jakości i sposobie społecznego funkcjonowania całego pokolenia.

W zamyśle Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które jest pomysłodawcą opracowania, ma być ono podręcznym źródłem wiedzy nie tylko dla rodziców chcących skutecznie chronić swoje dzieci przed pornografią, ale przede wszystkim dla specjalistów z obszaru poradnictwa i służb zwalczających przestępczość. W Polsce jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest rozpowszechnianie pornografii umożliwiające zapoznanie się z nią osobom poniżej 15. roku życia (Art. 200 § 3 k.k). Nadal więc konieczne jest pogłębianie świadomości o szkodliwości pornografii i zwrócenie uwagi na bagatelizowanie wciąż zbyt łatwego dostępu do niej dla dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym roku podsumowanie zostanie rozesłane przez Stowarzyszenie do prokuratur, komend policji i sądów w całej Polsce.

Wnioski płynące z badań naukowych zostały podzielone na podrozdziały opisujące główne konsekwencje konsumpcji pornografii, takie jak: uzależnienie, proces eskalacji prowadzący do wyszukiwania coraz drastyczniejszych treści, zmiany fizjologiczne i funkcjonalne w mózgu, zaburzenia satysfakcji seksualnej i pojawiające się dysfunkcje seksualne, a także pojawienie się kryzysów w relacjach i zmiana w sposobie postrzegania kobiet. Zebrana wiedza wskazuje na skalę problemu u osób dorosłych, ale jest też próbą pokazania niepokojących procesów zachodzących w życiu kolejnych pokoleń nastolatków wpadających w pułapkę oglądania pornografii.

Raport jest dostępny do pobrania na specjalistycznym portalu www.opornografii.pl oraz stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Konsultantami raportu byli lekarz seksuolog dr Bogdan Stelmach oraz dr hab. Mateusz Gola.

 

 

* A.D. Dwulit, P. Rzymski, Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, maj 2019.

** V. Voon, T.B. Mole, P. Banca, L. Porter, L. Morris, S. Mitchell, M.N. Potenza, M. Irvine, Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours, “PloS one”, 2014.

*** M. Gola, M. Wordecha, G. Sescousse, M. Lew-Starowicz, B. Kossowski, M. Wypych, S. Makeig, M.N. Potenza, A. Marchewka, Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use, “Neuropsychopharmacology”, 2017.

**** E. Kowalewska, J.B. Grubbs, M.N. Potenza, M. Gola, M. Draps, S.W. Kraus, Neurocognitive mechanisms in compulsive sexual behavior disorder, “Current Sexual Health Reports”, 2018.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF