...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2021: Pandemia COVID-19 powoduje pogłębianie się nierówności społecznych oraz nasilanie się niepokojów politycznych [RAPORT]

marsh

Stres ekonomiczny wywołany pandemią będzie wpływał na wzrost globalnych ryzyk politycznych do końca 2021 roku, a przy tym będzie powodował intensyfikację zagrożeń, z którymi borykają się już i tak niestabilne gospodarki – wynika z najnowszego raportu Marsh.

Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2021 opracowana przez Zespół Marsh Specialty przedstawia większy niż kiedykolwiek wcześniej wzrost ryzyka gospodarczego widoczny we wszystkich regionach na świecie. Jest to niewątpliwie spowodowane rosnącym deficytem obserwowanym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, który potęguje ryzyko związane z kredytami publicznymi i komercyjnymi w słabo rozwiniętych gospodarkach świata. Według raportu, obciążenia dla publicznego finansowania na rynkach wschodzących będą wynikać ze wzrostu długu państwowego i mogą stwarzać niekorzystne warunki dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Tegoroczna Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2021 odzwierciedla wyniki ostatniego Global Risks Report, opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, w którym wskazano, że pandemia COVID-19 pogłębia istniejące dysproporcje pomiędzy gospodarkami wschodzącymi a krajami uprzemysłowionymi. Prowadzi również do rozwarstwienia społecznego, które w perspektywie kolejnych 5-10 lat będzie osłabiać stabilność geopolityczną.

Jak podkreśla raport, nierówności społeczne stanowią powszechne ryzyko w wielu regionach na świecie – szczególnie w państwach obu Ameryk i Europy. Przewiduje się, że w przyszłości dysproporcje te będą prawdopodobnie wpływać na wybory, a także przyczynią się do powstania nacjonalizmu politycznego i gospodarczego oraz stworzą warunki sprzyjające wybuchom otwartych konfliktów.

W wyniku pandemii COVID-19 wiele krajów uruchomiło lub zmieniło założenia programów ubezpieczenia kredytów kupieckich wspieranych przez rządy państw dla zapewnienia większej stabilności gospodarczej. Chociaż programy te wspierają obecnie krajowy handel oraz eksport, krytycy zarzucają im, że podtrzymują przy życiu tzw. firmy zombie (przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym zadłużeniem i niskimi rezerwami gotówki). Publikacja Marsh zwraca uwagę na ryzyko masowych bankructw wśród firm zombie po wygaśnięciu programów wsparcia rządowego.

Jest to bez wątpienia ważny aspekt tej analizy. Również w Polsce ubezpieczyciele, jak i same firmy są zgodni, że paradoksalnie to właśnie teraz, gdy większość programów wsparcia dla gospodarek kończy się lub już się zakończyło, należy liczyć się ze wzrostem ryzyka niewypłacalności kontrahentów z krajów postrzeganych jako te bardziej bezpieczne.

Maciej Kalbus, Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych w Marsh Polska

Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2021 powstała w oparciu o dane platformy World Risk Review wykorzystywanej przez Zespół Marsh Specialty. WRR dokonuje oceny 197 państw według dziewięciu wskaźników dotyczących bezpieczeństwa, handlu i inwestycji. Interaktywna mapa wspiera firmy międzynarodowe w podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie zarządzania zasobami finansowymi i ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością, aktywami, inwestycjami oraz przyszłymi kontraktami.

POBIERZ PEŁNY RAPORT 


Źródło: Marsh Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF