...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nawyki żywieniowe pracujących Polaków. Wyniki badania Dailyfruits

nawyki żywieniowe

Aż 46% Polaków zaczyna nieefektywnie dzień pracy z powodu zbyt późnego jedzenia śniadań. Co drugi polski pracownik przyznaje, że nie zjada codziennie owoców, a 40% warzyw. Zdaniem 58% pracujących Polaków głód wpływa na ich efektywność w pracy. Spośród 1055 respondentów 62% uważa, że zdrowo się odżywia, a w rzeczywistości ich dieta jest uboga pod kątem odżywczym. Takie wnioski płyną z badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” firmy Dailyfruits, która propaguje od ponad 10 lat zdrowe żywienie w pracy i przekonuje pracodawców do wspierania w tym obszarze pracowników.

Wyniki badania zaprezentowane w raporcie przygotowanym przez Dailyfruits pokazują, jak dużo błędów żywieniowych popełniamy zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. W efekcie coraz powszechniejsze stają się choroby spowodowane złym odżywianiem, które skutkują zmniejszoną odpornością pracowników, większą skłonność do absencji oraz przede wszystkim obniżaniem efektywności biznesowej firm.

Dane dotyczące kondycji zdrowotnej pracowników w Polsce i łączna liczba dni, jaką Polacy spędzają każdego roku na zwolnieniach są niepokojące. Rosną straty przedsiębiorstw i ZUS związane z wypłatą zasiłków chorobowych, a pracodawcy coraz częściej stoją przed wyzwaniem, jak ograniczyć skutki wynikający z niedyspozycji pracownika z powodu choroby, która dezorganizuje pracę firmy i jest dla niej dodatkowym kosztem.

Celem zrealizowanego przez nas badania jest nie tylko chęć poznania nawyków żywieniowych pracujących Polaków, ale przede wszystkim potrzeba uświadomienia pracodawcom, jak ważna jest ich rola w promowaniu zdrowego żywienia w pracy. Wyniki badania nie napawają optymizmem i pokazują, że należy głośno mówić o rozwiązaniach, które mogą skutecznie zwiększać, szczególnie w dobie COVID-19, odporność pracowników. Jednym z nich jest dostępność owoców i warzyw w biurach i zakładach w przypadku pracowników, którzy powrócili już do pracy stacjonarnej, aby pomagać dokonywać im lepszych odżywczo wyborów. Przyczyni się to w perspektywie czasu do poprawy stanu zdrowia i budowania odporności, tak istotnej w dzisiejszych czasach.

Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits

Rola pracodawcy w promowaniu zdrowego żywienia w pracy

Szereg niezależnych organizacji, które zajmują się żywieniem, jak również wnioski z badania Dailyfruits potwierdzają, że pracownicy polskich firm odżywiają się nieprawidłowo, Aż 50% pracujących Polaków nie zjada codziennie owoców, a 40% warzyw, 50% nie wypija wystarczającej ilości wody w ciągu dnia. Aż 86% podjada między posiłkami, niestety w ramach przekąski co drugi zapytany sięga po słodycze. Tworząc środowisko pracy sprzyjające budowaniu zdrowych postaw, pracodawcy mogą wpłynąć na poprawę nawyków żywieniowych pracowników.

Dzięki inwestycji w edukację żywieniową, w dostawę świeżych warzyw i owoców dla pracowników, spotkania z dietetykiem stacjonarnie lub online, firmy nie tylko są w stanie oszczędzić pieniądze wydawane na bieżącą działalność, ale też dynamiczniej się rozwijać. Istotne znaczenie mają małe kroki, jak na przykład stwarzanie dobrej okazji pracownikom do wybierania zdrowszych produktów, czyli dostępność w pracy zdrowych przekąsek.

Magdalena Kartasińska

Działania zmierzające do poprawy nawyków żywieniowych, których kreatorem może być w organizacji dział HR, mają realny wpływ na zdrowie pracowników pod warunkiem, że są realizowane kompleksowo i systematycznie. Pojedyncze akcje – jak jednorazowa dostawa owoców do firmy czy dzień zdrowia przeprowadzony raz do roku nie przyniosą firmom oczekiwanych efektów.

Wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” obnażają najczęściej popełniane błędy żywieniowe i wskazują największych wrogów produktywności, czyli dietę ubogą w warzywa i owoce, omijanie śniadań, odwodnienie oraz nadużywanie słodyczy. Dane potwierdzają, jak ważne jest inicjowanie działań w kierunku zmiany nawyków żywieniowych pracowników, poprawiających funkcjonowanie całej firmy i przynoszących wymierne korzyści pracodawcy.

Warto podkreślać rolę zdrowego odżywiania pracowników zarówno w kontekście zdrowia, jak i efektywności. Jednym z filarów zdrowego stylu życia jest odpowiednia dieta, której zaniedbanie może przyczynić się do rozwoju wielu chorób metabolicznych i osłabienia odporności oraz mieć codziennie wpływ na gorszą efektywność w pracy. Nasze badanie ujawniło, że Polscy pracownicy nie jedzą dostatecznej ilości warzyw i owoców, nadużywają słodyczy, omijają śniadania, nie piją odpowiedniej ilości płynów. Złe nawyki żywieniowe niestety odbijają się na mniejszej zdolności do pracy kreatywnej i fizycznej. Niższa absencja chorobowa czy poprawa efektywności pracowników to tylko dwie z wielu zalet wsparcia zdrowego odżywiania pracowników w firmach. Stworzenie środowiska pracy sprzyjającego budowaniu zdrowych nawyków przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i codziennego samopoczucia pracowników, co przyniesie wymierne korzyści dla przedsiębiorstw.

specjalnie na BRIEF Magdalena Kartasińska

*Badanie „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety w okresie luty-czerwiec 2020 przez firmę Dailyfruits na próbie 1055 pracujących respondentów w wieku od 18 do 65 lat.


Źródło: Informacja prasowa

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF