...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kompetencje z obszaru transformacji cyfrowej pożądane na rynku pracy

Transformacja Cyfrowa

W październiku br. Accenture, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, uruchamia interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych „Transformacja Cyfrowa”. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób świadomy zaplanować oraz przeprowadzić transformację cyfrową w przedsiębiorstwie lub stworzyć całkiem nową cyfrową organizację. Zapisy na studia już trwają.

Studia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych cyfryzacją i niekoniecznie wymagają wcześniejszego doświadczenia w branży IT. Uczestnicy studiów – przyszli liderzy transformacji cyfrowej – zdobędą wiedzę, a także umiejętności w zakresie tworzenia strategii cyfrowych, rozpoznawania potrzeb klientów, tworzenia innowacyjnych produktów i usług odpowiadających na te potrzeby oraz wykorzystywania najnowszych technologii w usprawnianiu działań operacyjnych w organizacjach.

Trwa era transformacji cyfrowej, organizacje modyfikują swoje modele biznesowe, wdrażają nowe technologie do usprawnienia działalności operacyjnej czy personalizowania oferty dla klientów. Przez pandemię zmiany te zachodzą szybciej, niż mogliśmy się spodziewać. Będzie miało to swoje odzwierciedlenie na rynku pracy, na którym sukces osiągną ci, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie. Transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie obszary działalności organizacji, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoba, która prowadzi ją w firmie czy instytucji, potrafiła odpowiednio zaplanować taki proces, wykorzystać najnowsze technologie oraz, aby rozumiała cele organizacji. Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi studiów słuchacze zdobędą niezbędne kompetencje do prowadzenia takich przedsięwzięć. Warto także podkreślić, że kierunek, który jest tworzony we współpracy z partnerem merytorycznym, gwarantuje, iż absolwenci będą gotowi od razu wejść na rynek pracy i wykorzystać wiedzę w praktyce.

dr Dominika Bosek-Rak, Kierownik Podyplomowych Studiów Transformacja Cyfrowa, Research Specialist, Accenture

Z uwagi na dynamicznie zachodzące zmiany w dziedzinie nowych technologii oraz kryzys wywołany pandemią, na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów z nowym doświadczeniem. Jak wynika z raportu Accenture „COVID-19: Driving European competitiveness and innovation”, prawie ¾ europejskich przedsiębiorców ma zamiar inwestować w transformację cyfrową. Natomiast aż 81% respondentów wskazało, że szczególną rolę w przyspieszeniu transformacji cyfrowej odegra chmura.

Eksperci podkreślają, że w „nowej, postpandemicznej rzeczywistości” w biznesie liczyć się będzie elastyczność, odporność i zwinność organizacji. 53% firm w Europie zamierza całkowicie przejść na pracę w trybie zdalnym, a tym samym zapewnić swoim klientom oraz pracownikom nowe technologie, które pozwolą dostosowywać się do stale zmieniającej się sytuacji na rynku. Firmy, które zatrudnią pracowników otwartych na zmiany, a także dostosowujących się do sytuacji rynkowej i wymogów organizacji, odniosą największy sukces.

Postęp technologiczny to jeden z kluczowych elementów otoczenia przedsiębiorstwa, który jest brany pod uwagę w procesie tworzenia i modyfikowania strategii. Poziom cyfryzacji decyduje o pozycji konkurencyjnej, co obserwujemy w czasie pandemii COVID-19. Wdrożone narzędzia do pracy zdalnej czy wydajnie działające kanały sprzedaży online zapewniły niektórym podmiotom trwałą przewagę na rynku w czasie kryzysu. Ta sytuacja uzmysłowiła wszystkim, jak ważne jest sprawne wprowadzanie nowych technologii. Cieszę się, że udało nam się odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu transformacji cyfrowej i zorganizować studia podyplomowe o tej tematyce.

prof. dr hab. Maria Aluchna, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w SGH

W Polsce można zauważyć proces cyfryzacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Potwierdza to chociażby coraz większe wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz inwestycje największych dostawców chmury w Polsce. Mowa tutaj o globalnych graczach, tj. Google, Microsoft, a także Chmurze Krajowej, która odgrywa ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu chmury na polskim rynku. Niewątpliwie inwestycje gigantów technologicznych na polskim rynku pomogą w cyfryzacji polskiej gospodarki, a także przyspieszą jej rozwój. Jestem przekonany, że to pociągnie za sobą rozwój gospodarczy i społeczny. Pandemia uświadomiła wielu firmom, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona, a te organizacje, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą się zmieniać. Wdrażanie nowych technologii to również inwestycja w ludzi. Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć funkcjonowanie nowych platform, tak aby móc w pełni korzystać z ich potencjału. Jednocześnie muszą się liczyć z tym, że będą musiały uzupełnić kwalifikacje, tak aby w obszarze IT zapewniony był odpowiednio przygotowany personel. Wiele mówi się o zapotrzebowaniu na specjalistów IT i inwestycji w ludzi. Jednak poza ekspertami zajmującymi się konkretnymi technologiami, potrzebni są również liderzy zmian. Osoby, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, żeby przeprowadzić firmę przez złożony proces transformacji cyfrowej. Accenture zatrudnia w Polsce ponad 2000 wyspecjalizowanych ekspertów zajmujących się transformacjami chmurowymi oraz nowoczesnymi technologiami. Mamy wiedzę, doświadczenie i odpowiednie zaplecze. Jako partner merytoryczny studiów podyplomowych „Transformacja cyfrowa” chcemy się tą wiedzą dzielić.

Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure, Accenture

Współczesne otoczenie rynkowe cechuje duża kompleksowość i duża zmienność. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy trendy rosnącej specjalizacji przedsiębiorstw, tendencje do budowania klastrów i sieci współpracy, coraz większego znaczenia wiedzy oraz ulotności przewag konkurencyjnych. W takich warunkach zmienia się zarówno treść pracy, jak i jej forma.  

Raport OECD (2019) wskazuje na znaczenie procesów cyfryzacji, globalizacji i starzenia się społeczeństw dla kształtowania się trendów na rynku pracy. Zgodnie z tym raportem 14% istniejących dziś zawodów przestanie istnieć w ciągu najbliższych 15-20 lat, a 32% profesji zasadniczo zmieni charakter ze względu na procesy automatyzacji i zmiany technologiczne. Te zmiany oczywiście stanowią ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorstw i ich pracowników, jak i dla rządów. Otwartym pozostaje pytanie o społeczne skutki tych przemian. 

W kontekście powyższych uwag należy podkreślić, iż przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, świadczeniem usług za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych, krytyczną analizą danych oraz sprawnym poruszaniem się w wirtualnym środowisku pracy. Trendy te zostały w ostatnich miesiącach pogłębione przez pandemię SARS-CoV2. Znajomość technicznych możliwości aplikacji i różnych rozwiązań informatycznych wraz z nowymi umiejętnościami komunikacji, przywództwa i motywowania w zespołach pracujących zdalnie stanowi kierunek rozwoju na przyszłość.

specjalnie dla BRIEF prof. dr hab. Maria Aluchna

Program studiów „Transformacja cyfrowa” obejmuje 189 godzin zajęć m.in. na temat zagadnień strategii cyfrowej, transformacji cyfrowej doświadczeń klienta, rozwoju i zarządzania produktami czy usługami w gospodarce cyfrowej, cyfryzacji operacji oraz systemów IT w transformacji cyfrowej. Wykładowcami będą pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH, m.in. prof. dr hab. Maria Aluchna, dr hab. prof. SGH Piotr Płoszajski, dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka, dr Justyna Szumniak-Samolej, a także eksperci Accenture. Więcej informacji na temat kierunku – na stronach internetowych Accenture oraz SGH.


Źródło: Informacja prasowa Accenture

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF