...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowe technologie – miłość czy nienawiść? [RAPORT]

nowe technologie

Dentsu opublikowało wyniki globalnego badania "Digital Society Index - Nowe technologie: miłość czy nienawiść", w którym wzięło udział 32 000 ankietowanych z 22 krajów (w tym z Polski). Dane pochodzące z DSI udowadniają, że ludzie na całym świecie przywiązali się do nowych technologii podczas pandemii COVID-19. Nowe, cyfrowe społeczeństwo pełne jest nadziei, ale i obaw wobec postępu technologii.

Raport „Digital Society Index – Nowe technologie: miłość czy nienawiść” to analiza trendów technologicznych i odpowiedź na pytanie – w jaki sposób marketerzy i marki mogą wykorzystać technologię, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości po zakończeniu kryzysu?

Badanie przeprowadzono wśród 32 000 osób na 22 rynkach w okresie od marca do kwietnia br. – podczas szczytu pandemii na całym świecie. Wyniki Digital Society Index wykazały, że w czasie pandemii weszliśmy w nowy okres, tzw. „techlove”, czyli „miłości do nowych technologii”. O stanie tym świadczy częste wchodzenie w interakcję z technologią, w sposób bardziej pozytywny niż dotychczas.

Jedna trzecia (29%) respondentów uważa, że technologia umożliwiła im kontakt z przyjaciółmi, rodziną i otaczającym ich światem podczas lockdownu. Podobny odsetek (29%) osób uważa, że technologia umożliwiła im relaks i odprężenie się w stresującym czasie pandemii.

Wyniki badania jasno pokazują, że chociaż z jednej strony uważamy tempo zmian technologicznych za dość szybkie, to w ogromnej większości korzystamy z dobrodziejstw technologii, aby zaspokoić jedną ze swoich podstawowych potrzeb – komunikację w ramach relacji z przyjaciółmi i rodziną. Aż 66% ankietowanych przyznaje się do korzystania z komunikatorów internetowych, które integrują w sobie zarówno możliwość komunikacji tekstowej, jak i rozmowy wideo oraz przesyłanie zdjęć. Przymusowa izolacja sprawiła, że zaczęliśmy bardziej doceniać to, jak dostępne dla każdego są wspomniane rozwiązania technologiczne.

Specjalnie dla BRIEF Anna Nowak, Creative Technology Expert, Isobar Polska (Dentsu Aegis Network)

Badanie ujawniło także tendencję do poszerzania swojej wiedzy – w szczególności obecną wśród ankietowanych z krajów reprezentujących „gospodarki wschodzące i rozwijające się”. Badani przyznawali, że uczą się nowych umiejętności i poszerzają swoją wiedzę, do czego przyczynił się bezpośrednio rozwój rozwiązań cyfrowych i dostępność oferty kursów online. Mając więcej czasu na naukę i doskonalenie się w domu, prawie połowa badanych w Meksyku (44%) czy Brazylii (43%), korzysta z nowych technologii, podczas gdy zaledwie 1/5 ankietowanych z Wielkiej Brytanii (18%) i 1/4 ze Stanów Zjednoczonych (24%) wykorzystuje technologię do podnoszenia kwalifikacji, na przykład za pomocą aplikacji edukacyjnych i seminariów internetowych.

Pomimo entuzjazmu w wykorzystywaniu dobrodziejstw ery cyfrowej, zauważalne są także jednak obawy o długoterminowe negatywne oddziaływanie nowych technologii. Ponad połowa (57%) badanych z całego świata uważa, że tempo zmian technologicznych jest zbyt szybkie i że sprzyja ono nierównościom na całym świecie. Jeśli chodzi o różnice płci, kobiety (32%) częściej niż mężczyźni (27%) twierdzą, że dzięki technologii czują się bardziej zaangażowane w życie przyjaciół, rodziny i świata wokół nich. Jest to szczególnie widoczne na rynkach wschodnioeuropejskich i skandynawskich. Coraz więcej osób na całym świecie wierzy w zdolność technologii do rozwiązywania wyzwań społecznych, takich jak kwestie opieki zdrowotnej, np. walka z COVID-19 – 42% w 2018 r., 45% w 2019 r. i 54% w 2020 r.

Nowe oczekiwania wobec marek

Ten optymizm przekłada się na wzrost oczekiwań marki. Pandemia zmusiła przedsiębiorstwa do ponownego rozważenia swoich interakcji z konsumentami. Jeśli chodzi o świadczenie nowych usług mających na celu pomoc psychiczną i fizyczną, 66% ludzi na całym świecie twierdzi, że nie tylko „chciałoby”, ale wręcz oczekuje, że w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat firmy i organizacje będą wykorzystywać technologię w sposób, który ma szerszy, pozytywny wpływ na społeczeństwo. Ponad połowa osób w USA (60%) czy Wielkiej Brytanii (59%) uważa, że tak właśnie jest, a najbardziej potrzebują tego ludzie w Chinach (84%).

technologia na rzecz społeczeństwa
źródło: Dentsu Aegis Network Polska

Dwie trzecie konsumentów będzie oczekiwać, że marki zaczną opracowywać produkty i usługi, które poprawią ich zdrowie i samopoczucie. Dotyczy to w szczególności rynków wschodzących – na przykład, osiem na dziesięć osób w Chinach czy Brazylii ma takie oczekiwania. W czasie kryzysu COVID-19 marki w wyraźny sposób wykorzystywały technologię, aby zmieniać swoje relacje z konsumentami, wspierając i wzmacniając ich dobre samopoczucie. Wyzwaniem dla firm będzie humanizacja technologii i zapewnienie konsumentów, że wykorzystują nowe technologie zgodnie z ich oczekiwaniami, w służbie społeczeństwu. Oznacza to również zapewnienie inwestowania w możliwości funkcjonalne, takie jak e-commerce, które ukierunkowanie będą na budowanie prawdziwie empatycznej marki.

oczekiwania wobec produktów i usług
źródło: Dentsu Aegis Network Polska

W szczytowym okresie pandemii COVID-19, ponad dwie trzecie osób uważa za ważne, by organizacje uzyskały wyraźną zgodę na wykorzystanie danych osobowych do wspierania badań i rozwoju, które dotyczą wyzwań społecznych, takich jak badania medyczne. Jest to szczególnie zauważalne na wspomnianych rynkach wschodzących, takich jak RPA (79%), Brazylia (76%), Polska i Meksyk (75%) oraz wśród starszych pokoleń. Sześciu na dziesięciu respondentów spośród reprezentantów generacji Z (16-23 lata) zgadza się, że ważne jest uzyskanie zgody na badania i rozwój. Liczba osób w wieku 55-65 lat uznających podobnie wzrasta zaś do siedmiu na dziesięciu badanych.

spersonalizowane reklamy online
źródło: Dentsu Aegis Network Polska

Obycie z prostą technologią wspierającą komunikację stopniowo wpływa również na postrzeganie innych rozwiązań technologicznych. Z jednej strony wielu ankietowanych uważa, że technologia jest przyczynkiem do pogłębienia nierówności społecznych, ale z drugiej ten sam postęp technologiczny umożliwia nam chociażby korzystanie na co dzień z mobilnego internetu. Pozytywnie nastraja również fakt, że rośnie wykorzystanie umiejętności cyfrowych w miejscach pracy, a do tego o technologii coraz częściej mówi się jako o narzędziu do rozwiązywania problemów, a nie mimo wszystko ich pogłębianiu. Świadomość społeczna i dostępność różnych produktów oraz usług sprawiają również, że z technologią żyje nam się coraz łatwiej, a także bardziej skupiamy się na pozytywnych aspektach tego, co może nam ona dostarczyć. Ten trudny czas, z jakim przyszło nam się zmierzyć dobitnie pokazuje, że umiejętne wykorzystanie technologii może nie tylko wzmocnić pozytywny przekaz, ale przede wszystkim zbudować poczucie bezpieczeństwa.

Specjalnie dla BRIEF Anna Nowak, Creative Technology Expert, Isobar Polska (Dentsu Aegis Network)

Uwaga na techlash

Pomimo krótkoterminowych korzyści płynących z technologii w czasie pandemii, badanie wskazuje na długoterminowy trend odwrotny, tzw. techlash – negatywną tendencję w stosunku do technologii, która będzie obecna na całym świecie, w niektórych krajach bardziej niż w innych.

Na całym świecie 57% ankietowanych uważa dziś, że tempo zmian technologicznych jest zbyt szybkie (poziom ten jest stały od 2018 r.). Prawie połowa wszystkich respondentów uważa, że technologie cyfrowe zwiększają przepaść między bogatymi i biednymi, co jest najbardziej widoczne w przypadku Chin (61%) i Francji (57%).

POBIERZ PEŁNY RAPORT NOWE TECHNOLOGIE – MIŁOŚĆ CZY NIENAWIŚĆ? 


Źródło: Informacja prasowa Dentsu Aegis Network Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF