...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku. Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu o tym, jak godzić życie osobiste i zawodowe

work life balance po polsku

Jak skutecznie łączyć życie zawodowe i osobiste? Dlaczego warto, by pracodawcy wspierali w tym swoich pracowników i pracownice? Co jest największym wyzwaniem dla osób opiekujących się bliskimi? Czy rynek pracy jest gotowy na prawdziwy work-life balance? O tym w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydanej w ramach koordynowanej w Polsce przez FOB Karty Różnorodności.

Najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku” podzielona jest na 4 części. Pierwsza z nich poświęcona jest namysłowi nad redefinicjami takich pojęć jak “różnorodność”, “zarządzanie różnorodnością” czy “włączanie” – w oparciu o najnowsze wyzwania rynku pracy. Druga z kolei dotyczy mierzenia skuteczności podejmowanych przez firmy działań w tym obszarze. Zawiera również omówienie wyników najnowszej edycji badania FOB “Stan zarządzania różnorodnością w Polsce”. Celem części trzeciej jest przybliżenie czytelniczkom i czytelnikom reakcji i komentarzy, z jakimi w dyskursie publicznym spotkały się informacje o polskiej transpozycji unijnej Dyrektywy o work-life balance oraz w jaki sposób te przepisy wpłyną na polski Kodeks pracy. Rozdział czwarty przybliża wyzwania i istniejące rozwiązań z zakresu work-life balance. Nie zabrakło w nim przykładów dobrych praktyk, jakie w tym obszarze realizuje biznes w Polsce oraz tego, w jaki sposób firmy mierzą skuteczność tych działań.

Powszechne doświadczenie pracy zdalnej, dla każdej i każdego, kiedy tylko to możliwe, sprawia, że z nową mocą powracają pytania o to, jak pracować. W sytuacji, kiedy nie wychodzimy do pracy, pracując w domu, a więc czy potrafimy też wyjść z pracy? Jak łączyć pracę z opieką nad dziećmi bez wsparcia instytucji do tego powołanych: żłobków, przedszkoli, szkół? Jak zachować równowagę między pracą własną, najbliższych nam osób, czasem wolnym, życiem rodzinnym? Te pytania, które przyniosła nam codzienność czasu pandemii, mogą zostać z nami na dłużej.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dużym optymizmem napawają wprowadzane w organizacjach narzędzia do pomiaru work life balance, czyli do mapowania pracy z perspektywy godzenia życia zawodowego i prywatnego (pomiar zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań zachodzących między pracą a tym co poza nią). Coraz więcej firm uwzględnia też działania w zakresie WLB w dokumentach strategicznych firmy. Mam nadzieję, że to zjawisko zatoczy szeroki krąg i obejmie też środowiska szczególnie narażone na wypalenie zawodowe, jak choćby dynamicznie rozwijające się start upy. W Berlinie powstają już przy funduszach inwestujących w firmy na wczesnym etapie rozwoju programy wsparcia, które dbają o kondycję psychiczną założycieli firm, w które inwestują, jak choćby fundusz AXP i program „Mental Mining”. Liczę, że ten trend rozpowszechni się również w Polsce i w kolejnym raporcie wśród przytoczonych przykładów firm, które wspierają w wyjątkowy sposób ideę work-life balance pojawią się również mniejsze firmy.

Specjalnie dla portalu brief.pl Jolanta Piątkowska, Growth Advisors Founder / Leadership & Executive Coach

work-life balance

 

Potrzeba osiągnięcia harmonii w relacji między pracą zawodową a życiem osobistym nabrała szczególnego znaczenie w obecnej sytuacji, w której w związku z epidemią wiele osób nagle i bez przygotowania rozpoczęło pracę w trybie zdalnym. Dla niektórych pracowników stało się to okazją do zwiększenia swojej efektywności i dbania o dobrostan, natomiast innym przysporzyło trudności i doprowadziło do zmęczenia czy wręcz wyczerpania. Konieczność wykonywania wielu dodatkowych obowiązków (np. opieka nad dziećmi lub innymi osobami bliskimi bez wsparcia powołanych do tego instytucji) stała się nadmiernym obciążeniem.

Ponadto część pracowników nie ma odpowiednich warunków, w których praca zdalna może być efektywna i satysfakcjonująca. Podobnie jest z pracodawcami – część z nich nie była i nadal nie jest gotowa na tak dużą zmianę – nie dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą menedżerską, procedurami, a także zapleczem technologicznym, zapewniającym wydajność i komfort pracy zdalnej. Patrząc z tego punktu widzenia, sytuacja pandemii postawiła przed pracodawcami szereg nowych wyzwań, zarówno w zakresie wsparcia pracowników w różnych aspektach pracy zdalnej, jak i dostosowania swojej polityki oraz strategii zarządzania do nowych warunków, w których prawdopodobnie będziemy funkcjonować przez kolejne miesiące. Wymaga to również podjęcia odpowiednich interwencji ze strony ustawodawców, by możliwe było zagwarantowanie pracownikom komfortu pracy, również w trybie zdalnym, i możliwości efektywnego godzenia jej z życiem osobistym.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, Członkini Rady Programowej Dream Employer
 

 

Pobierz pełen raport Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku 


Źródło: informacja prasowa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF