...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ponad jedna trzecia ankietowanych Polaków jest skłonna zapłacić więcej za produkty z materiałów pochodzących z recyklingu

Stena Circular Economy Award

65 procent respondentów oczekuje, że producenci będą wykorzystywać w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu, a ponad połowa uważa, że gospodarka obiegu zamkniętego może mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling wskazują, że coraz ważniejsze jest dla nas przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego. Stena Recycling po raz czwarty nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają lub promują rozwiązania GOZ. Rusza nowa edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Promowanie założeń gospodarki obiegu zamkniętego jest w obecnych czasach bardzo istotne. Wprowadzanie zasad GOZ może mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na nasze otoczenie – twierdzi 56 procent ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Stena Recycling. Jako główne korzyści wynikające z realizacji założeń tej idei, respondenci wskazywali lepszy stan środowiska (68%), czystsze powietrze (48%) i oszczędności finansowe związane z zakupem trwalszych produktów (29%). Co piąty ankietowany uważa, że kolejną korzyścią wdrożenia zasad GOZ będzie tworzenie nowych miejsc pracy. 37 procent badanych przyznało, że zapłaci więcej za produkt wykonany z materiałów z recyklingu a 44 procent ankietowanych kupiłoby produkt droższy, pod warunkiem, że w większym stopniu będzie nadawał się do przetworzenia.

Rozpowszechnianie skutecznych i sprawdzonych cyrkularnych rozwiązań może mieć bardzo istotne znaczenie dla przyszłości naszej planety. Dlatego organizując Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego Stena Recycling, chce promować GOZ oraz firmy, które wprowadzają w życie dobre praktyki w tym zakresie lub prowadzą działania rozpowszechniające tę ideę.

Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko naturalne nieustannie rośnie. Jednak prawdziwa zmiana jest możliwa dopiero wtedy, gdy firmy, także opierając się na założeniach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wprowadzą modele biznesowe istotnie zmieniające podejście do naszej planety. Konkurs Stena Recycling motywuje przedsiębiorstwa i młodych ludzi do budowania gospodarki opartej na zasadach maksymalizacji wykorzystania surowców naturalnych i ograniczeniu wytwarzania odpadów.

Michał Mikołajczyk, Prokurent z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol

Zeszłoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od start-upów po korporacje znane na całym świecie. Warto podkreślić, że organizatorzy konkursu realizują wiele działań mających na celu promocję konkursu i zwycięskich firm w mediach, dlatego z roku na rok informacje o tym wydarzeniu trafiają do większej liczby odbiorców.

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że zmiana modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny
to wielomiliardowe oszczędności i ochrona środowiska. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia. Tendencja ta jest również widoczna na przykładzie rosnącej z roku na rok liczby zgłoszeń do konkursu Stena Circular Economy Award i ich wysokiej wartości merytorycznej.
W III edycji konkursu wzięło udział łącznie 25 podmiotów, natomiast studenci zgłosili 11 projektów. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znaleźli się m.in.: Orange Polska S.A., Carrefour Polska Sp. z o.o., ERGO Hestia SA.

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego mają coraz większy wpływ na pozytywne postrzeganie firm w oczach konsumentów. Dlatego zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa, które wprowadzają ideę GOZ w życie lub prowadzą działania mające na celu promocję gospodarki cyrkularnej, do udziału w IV edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Warto podkreślić, że organizowany przez nas konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem biznesu i mediów.

Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager Stena Recycling

Jak zgłosić się do konkursu

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 lutego 2021 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zwycięzców poznamy wiosną 2021 roku. Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award.


Źródło: informacja prasowa Stena Recycling

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF