...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Powstanie pierwszy polski satelita komercyjny!

Spółka Creotech Instruments stanie na czele konsorcjum przemysłowo-naukowego, którego celem będzie stworzenie polskiego satelity komercyjnego SAT–AI–PL. Satelita będzie częścią systemu bezpieczeństwa ruchu morskiego. Projekt jest doskonałym przykładem współpracy dwóch, w Polsce jeszcze wciąż odległych, środowisk – nauki i biznesu.

W skład konsorcjum, oprócz spółki Creotech Instruments, wejdą także firmy: Hertz Systems, która w projekcie będzie odpowiedzialna m.in. za moduły łączności pomiędzy satelitą a stacją naziemną; Atos Polska, odpowiadająca m.in. za realizację segmentu obsługi danych satelitarnych oraz Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, którego celem będzie m.in. przeprowadzenie badań wytrzymałościowych. Poza tym, w konsorcjum znajdą się także instytucje naukowe: Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytucja, która wśród wymienionych może pochwalić się największym doświadczeniem w zakresie budowy urządzeń kosmicznych – Instytut Łączności 
oraz Akademia Morska w Gdyni. Dwa ostatnie podmioty będą odpowiedzialne m.in. za opracowanie satelitarnego odbiornika AIS. AIS, czyli Automatyczny System Nawigacji, to system bliskiego zasięgu przybrzeżnego do śledzenia statków i zapobiegania ich kolizji. Opracowano go, aby identyfikował 
i dostarczał informacji o bieżącej pozycji statków i stacji brzegowych.

Projekt będzie realizowany na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której Polska jest członkiem od 2012 roku. Prace nad SAT-AIS-PL zajmą przynajmniej 7 lat i będą podzielone na cztery etapy. Pierwsza, zainicjowana właśnie faza, potrwa do końca I kwartału 2017 roku i obejmie wykonanie projektu misji satelity i stworzenie architektury podsystemów. W latach 2017-2020, w czasie drugiego etapu, powstanie prototyp systemu, a następnie właściwy satelita. Kolejna faza obejmie wystrzelenie rakiety, która wyniesie satelitę na orbitę. Ostatni etap, przewidziany na kilka kolejnych lat, to faza operacyjna systemu. Obejmie także sprowadzenie satelity z orbity po zakończeniu misji.

– Zadaniem systemu SAT-AIS-PL będzie zbieranie informacji z automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS) na potrzeby monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa ruchu morskiego – mówi Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu – Korzystać będą z niego zarówno użytkownicy polscy, jak i zagraniczni. Głównymi użytkownikami danych z systemu będą Urzędy Morskie, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Służby Specjalne oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego.

 

Pierwszy polski satelita komercyjny

 

Na SAT-AIS-PL składać się będzie satelita o masie około 40 kg z odbiornikiem sygnałów 
z transponderów AIS zainstalowanych na jednostkach morskich, naziemna stacja łączności, centrum kontroli lotu i sterowania oraz terminal danych AIS, który będzie udostępniany użytkownikom końcowym. Wszystkie naziemne elementy infrastruktury systemu zostaną zlokalizowane w Polsce. Polski satelita SAT-AIS-PL dołączy do kilkunastu innych satelitów znajdujących się obecnie na orbicie, których zadaniem jest transmisja sygnału AIS.

Zgodnie ze słowami dr. Grzegorza Brony, prezesa Creotech Instruments, SAT-AIS-PL będzie pierwszym satelitą, którego wykonanie zlecono polskiemu konsorcjum przemysłowo-naukowemu. Poprzednie polskie satelity – PW-SAT, LEM i HEWELIUSZ – zostały zbudowane przez instytucje naukowe. PW-SAT stworzyli studenci Politechniki Warszawskiej, a za budowę satelitów LEM i HEWELIUSZ odpowiadało Centrum Badań Kosmicznych PAN. Ich przeznaczenie nie wykraczało poza świat nauki oraz testowania nowych technologii na orbicie. SAT-AIS-PL będzie pełnił funkcje użytkowe i jego budowa, wraz z całym systemem naziemnym, jest znacznie bardziej złożona i długotrwała. 

– Projekt ten ma ogromne znaczenie dla polskiego przemysłu kosmicznego – mówi Piotr Orleański z Centrum Badań Kosmicznych PAN – Przede wszystkim, po raz pierwszy w historii polski przemysł – z reguły konserwatywny i taki, którego przedstawiciele dokładnie kalkulują, co im się opłaca – zadeklarował gotowość, chęć do podjęcia ryzyka i realizacji takiego przedsięwzięcia. Po drugie, budowa SAT-AIS-PL jest szczególnie ważna z punktu widzenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są zaangażowane lub chciałyby zaangażować się w budowę urządzeń kosmicznych. Żadna technologia kosmiczna opracowywana w Polsce nie odnajdzie się na rynku międzynarodowym, jeśli nie zostanie sprawdzona w kosmosie.

Polska potrzebuje zatem takich „poligonów” doświadczalnych dla produktów kosmicznych, a satelity najlepiej pełnią tę rolę. W istocie jest tak, że my, jako Polska, powinniśmy uruchomić całą serię satelitów i na ich pokładach testować konkretne rozwiązania. Myślę, że każda z firm współpracujących w ramach konsorcjum będzie miała szansę odnaleźć swoją niszę. Nie mówię oczywiście, że nagle zarzucimy Europę czy świat satelitami, ale jeśli po projekcie okaże się, że kilka polskich firm ma swoje produkty „kosmiczne” i umocniło się na rynku europejskim, to pośredni cel zostanie spełniony. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF