...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy – polskie realia [RAPORT]

DiversityINCheck-raport-banner

Diversity IN Check to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest analiza dojrzałości pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji oraz wsparcie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z tego obszaru. Dziś ukazał się raport podsumowujący I edycję badania, a już 10 stycznia ruszy nabór do drugiej odsłony projektu.

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które możliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 czy Wytyczne ONZ dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania w kwestionariuszu zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Na podstawie wyników badania stworzona została pierwsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Przede wszystkim, wszystkie firmy które uczestniczyły w badaniu, otrzymały indywidualną kompleksową analizę uzyskanych wyników. Tym samym, niezależnie od tego, czy znalazły się ostatecznie na liście najbardziej zaawansowanych organizacji w zakresie D&I, uzyskały użyteczne narzędzie doskonalenia swoich działań. To właśnie edukacja w zakresie budowania włączających organizacji stanowi najważniejszy cel i wartość.

Dziś Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport zawierający wnioski z badania, rekomendacje dla pracodawców oraz komentarze ekspertek i ekspertów z zakresu zarządzania różnorodnością. W tym gronie są:

 • Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care
 • Anna Berczyńska, VP Talents, ABSL
 • Ela Bonda, Diversity & Inclusion Lead Poland, Vice-chair of European Employee Council
 • Kamilla Budnik, liderka ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji wewnętrznej CCC S.A.
 • Barbara Fabisiak, PBS
 • Anna Kowalik-Mizgalska, dyrektor CSR, Analiz i Wydarzeń, Orange Polska
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 • Zofia Mockałło, Pracownia Psychologii Społecznej, CIOP-PIB
 • Małgorzata Petru, ekspertka ds. Zarządzania Karierą / Diversity Officer
 • Irena Pichola, szefowa zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej
 • Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni
 • Szabolcs Schmidt, kierownik Działu Niedyskryminacji i Koordynacji Działań dotyczących Romów (JUST.D.1), Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST), Komisja Europejska
 • Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce

Pracodawcy posiadają procedury z zakresu D&I. Wyzwaniem są konkretne programy i skuteczna komunikacja

W badaniu Diversity IN Check maksymalna liczba punktów wynosiła 91,5, przy czym tylko trzy spośród pięciu obszarów były punktowane. Najwięcej, bo aż 39 punktów można było uzyskać w obszarze „Programy i działania”. W dwóch pozostałych obszarach, „Podstawy zarządzania” oraz „Budowanie zaangażowania”, można było uzyskać zbliżoną liczbę punktów – odpowiednio 26,5 oraz 26 punktów.

Najwyższy osiągnięty wynik to łącznie 81 punktów, co stanowiło 89% możliwych do uzyskania punktów. Średnia uzyskana przez wszystkie organizacje biorące udział w badaniu to 60%. W zestawieniu tylko jedna organizacja i tylko w jednym obszarze uzyskała maksymalną liczbę punktów, osiągając w ten sposób 100% wskaźnika dla obszaru. Wynik ten odnotowano w obszarze „Budowa zaangażowania”. Średni wynik dla tego obszaru to 62%. Co ciekawe, najsłabszy wynik średni uzyskaliśmy w obszarze „Programy i działania” (56%), przy 62% dla „Budowania zaangażowania” i 63% dla obszaru „Podstawy zarządzania”. Może to oznaczać, że o ile procedury w wielu firmach są już obecne, to nie przekładają się jeszcze na konkretne programy kierowane do różnych grup zatrudnionych. 67% ankietowanych firm przekroczyło próg 49,5 punktów, który był pierwszym progiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce – Diversity IN Check. Warto zaznaczyć, że organizacja, która zdobyła najlepszy wynik końcowy w badaniu, nie we wszystkich punktowanych obszarach uzyskała najwyższy rezultat.

10 stycznia ruszy nabór do II edycji badania

Nowa edycja badania Diversity IN Check rozpocznie się 10 stycznia. Organizatorzy zachęcają do udziału w badaniu także firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. W ten sposób chcą poszerzyć spektrum organizacji, które poddają eksperckiej diagnozie swoje podejście do tematyki budowania włączających miejsc pracy. Uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców pomoże zaś w upowszechnianiu tematyki diversity & inclusion w Polsce. Ogłoszenie wyników badania nastąpi 25 maja 2022 roku podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu? Każdy pracodawca, który realizuje działania z zakresu diversity & inclusion. Więcej informacji o kończącej się właśnie edycji można znaleźć na stronie http://kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck

Zdecydowana większość organizacji obecnych w pierwszej edycji chce kontynuować swój udział w badaniu i dodatkowo poleciłaby je innym pracodawcom. To najlepsza rekomendacja. Tym bardziej zależy nam oraz partnerom badania na przeprowadzeniu kolejnej edycji i jeszcze liczniejszym udziale pracodawców – zarówno sygnatariuszy Karty Różnorodności, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. To zaproszenie kierujemy także do mniejszych firm i organizacji.

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce

Diversity IN Check jest projektem organizowanym w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karty funkcjonują już w 26 krajach UE, skupiając 12 tysięcy pracodawców zatrudniających łącznie ponad 16 mln osób. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziś w gronie jej Sygnatariuszy już ponad 200 pracodawców. Karta ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Diversity IN Check ma za zadanie promowanie jej zapisów i zachęcanie przedsiębiorstw do rozwijania działań w tym obszarze.

Realizację badania wsparło grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna. Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek.

Pobierz pełen raport 

Bądź na bieżąco:

Karta Różnorodności na Linkedinie
Karta Różnorodności na Facebooku

Zaangażuj się w działania Karty Różnorodności w Polsce: http://kartaroznorodnosci.pl/
Posłuchaj podcastu #DiversityTalks


Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF