...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi. BRIEF patronuje!

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi. Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju!

Społeczna odpowiedzialność biznesu od wielu lat wyznacza kierunek, w którym podążają przedsiębiorstwa. Liczne działania firm, projekty społeczne i wolontariat pracowniczy realnie wpływają na nasze otoczenie. Prowadzenie działalności w duchu zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzanie standardów ESG to krok w kierunku lepszego jutra. W tym celu organizujemy wydarzenie branżowe „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi”, które już 30 listopada odbędzie się w EXPO Kraków. Warto podkreślić, że w ramach całej inicjatywy odbędą się: Konferencja ESG, Kongres Pro NGO 2022 oraz Targi branżowe.

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi dedykowane jest przedstawicielom różnych branż i środowisk. Organizatorem eventu jest Fundacja Pro NGO, która wspiera nawiązywanie współprac organizacji pozarządowych z sektorem biznesowym. W swoich codziennych działaniach dostrzegamy ogromną wartość w budowaniu międzysektorowych relacji i partnerstw, które wspierają rozwiązywanie problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. 30 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków spotkamy się, aby rozmawiać, debatować i wymieniać doświadczeniami, gdyż wspólne zaangażowanie sektorów może pomóc rozwijać się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Listopadowy kongres oraz konferencja połączona z targami, to idealna okazja, aby prawie u schyłku 2022 roku szeroko rozmawiać o CSR i zrównoważonym rozwoju. Będzie to okazja do zapoznania się dobrymi praktykami, ale również prezentacji naszych dokonań w tym zakresie. Grupa Capgemini stale dąży do ograniczania naszego negatywnego wpływu na środowisko na wielu płaszczyznach, jednocześnie współpracując z klientami nad wsparciem ich inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Zobowiązaliśmy się również i lokalnie do ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania wpływem środowiskowym. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń do dyskusji, nie tylko pokaże wyzwania, jakie pojawiają się w organizacji w temacie ESG, ale również przedstawi szereg rozwiązań do wdrożenia tu i teraz również dla mniejszych firm, oraz zainspiruje NGO-sy do aktywnego działania w tym kierunku.

Hanna Bednorz, CSR & Communication Lead, Capgemini

Konferencja ESG to wydarzenie branżowe dla przedstawicieli środowiska biznesowego, którzy chcą zgłębić temat oraz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie ESG. Konieczność ujawniania danych niefinansowych, coraz większa świadomość kolejnych pokoleń konsumentów, rosnące oczekiwania interesariuszy oraz postępujące prace nad zmianami w przepisach sprawiają, że przedsiębiorstwa chcą wdrożyć ESG. Konferencja podzielona na 4 panele tematyczne będzie poruszać zagadnienia związane z nowymi regulacjami oraz dobrymi praktykami w zakresie wdrażania standardów ESG i raportowania niefinansowego. Konferencję poprowadzi Jasiek Mela.

Kolejnym ważnym punktem w harmonogramie będzie Kongres Pro NGO 2022, czyli 3. edycja organizowanego corocznie wydarzenia dla organizacji pozarządowych. Event podzielony będzie na 2 odrębne sceny: konferencyjną i szkoleniową, a spotkania poprowadzą eksperci i praktycy ze środowiska biznesowego. Tegoroczny Kongres nastawiony jest na podnoszenie kompetencji z zakresu współpracy z firmami, od wprowadzenia uczestników w świat korporacji i wyzwań w obszarze angażowania pracowników, przez budowanie relacji, skuteczną sprzedaż, promocję oraz marketing, po praktyczne narzędzia i wskazówki usprawniające codzienną pracę.

Wymiana wiedzy i doświadczeń między światem biznesu i organizacjami pozarządowymi jest rzeczą nie do przecenienia. Dzięki niej marki stają się bliższe ludziom, a trzeci sektor lepiej zorganizowany i skuteczniejszy w swoich działaniach. Żyjemy w czasach szczególnych, w których fundacje i stowarzyszenia potrzebują wsparcia dużych podmiotów nie tylko na poziomie pomocy finansowej, ale przede wszystkim transferu wiedzy w zakresie organizacji i komunikacji, bo to głównie od tych obszarów zależeć będzie efektywność ich działań.

Prelegent Kongresu Marek Gonsior, niezależny doradca, Marketers

Hybrydowa formuła eventu sprawi, że osoby zaineresowane udziałem, nawet z najdalszych zakątków Polski będą miały taką możliwość za pośrednictwem streamingu, który realizowany będzie jednocześnie ze wszystkich sal dydaktycznych.

Sercem całego wydarzenia będą Targi branżowe. W trakcie wystąpień, szkoleń i debat w lobby toczyć się będą rozmowy i dyskusje. Tego dnia, osoby odwiedzające targi dowiedzą się jakie zmiany i innowacyjne rozwiązania proponują organizacje i firmy przyszłości. Ponadto udostępniona będzie strefa do networkingu, gdzie przedstawiciele NGO i biznesu będą mogli inspirować się i wymieniać doświadczeniami.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydarzenie ma charakter edukacyjny oraz pomocowy. Środki zebrane z organizacji projektu zostaną przekazane na realizację celów i misji Fundacji Pro NGO, czyli wsparcie w rozwoju organizacji pozarządowych z całej Polski.

 

Więcej szczegółów o wydarzeniu znajdziesz na stronie: CSRiESG.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF