...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Tłumaczenia techniczne w teorii i praktyce. Co warto o nich wiedzieć?

tłumaczenia techniczne w teorii i praktyce

Tłumaczenia techniczne to specjalistyczne i wymagające w realizacji przekłady, które powinny być wykonywane wyłącznie przez ekspertów. Dotyczą dokumentów i tekstów o charakterze technicznym, obfitujących w skomplikowane słownictwo, terminologię oraz dodatkowe elementy, które sprawnie przełożyć na język obcy może jedynie osoba biegła w zakresie konkretnej branży i tematyki. Na czym polega wykonywanie profesjonalnych tłumaczeń technicznych i komu warto powierzyć ich realizację?

Tłumaczenia techniczne – czym są i jakich treści dotyczą?

Tłumaczenia techniczne to przekłady w formie pisemnej, o wysokospecjalistycznym charakterze, przy realizacji których liczą się głównie precyzja i poprawność merytoryczna. Przekłady tego typu muszą dokładnie oddawać treść oryginalnego dokumentu, być jasno i zrozumiale napisane oraz zawierać wszystkie dodatkowe elementy obecne w tekście źródłowym wraz z ich opisem (obrazki, ryciny, grafiki, symbole). Tłumaczenia techniczne realizowane są dla klientów z różnych branży i mogą dotyczyć zarówno tekstów typowo technicznych, jak i artykułów naukowych oraz publikacji. Korzystają z nich takie dziedziny, jak m.in. budownictwo, rolnictwo, energetyka, motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo, mechanika i wiele innych.

Przekłady o charakterze technicznym obejmują bardzo rozległe treści. Biura tłumaczeń specjalizujące się w ich zakresie często otrzymują zlecenie wykonania tłumaczeń takich dokumentów, jak instrukcji obsługi maszyn, podręczników użytkowania urządzeń, kart charakterystyki i kart bezpieczeństwa, opisów patentowych, dokumentacji przetargowych, podręczników akademickich z przedmiotów technicznych, artykułów i publikacji naukowych oraz wielu innych. Z uwagi na hermetyczność tematyki oraz ogromną odpowiedzialność, jaka ciąży na wykonującym ich przekład tłumaczu, tłumaczenia techniczne powinny być realizowane wyłącznie przez osoby biegłe w konkretnej dziedzinie. Są nimi najczęściej dyplomowani inżynierowie, posiadający dodatkowe wykształcenie lingwistyczne oraz specjalizację w zakresie przekładów technicznych.

Tłumaczenia techniczne i specyfika ich realizacji

Tłumacz specjalizujący się w zakresie przekładów technicznych musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne. Teksty o charakterze technicznym wymagają bowiem szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji, którym sprostać mogą wyłącznie lingwiści o  kierunkowym wykształceniu z określonej dziedziny. Tłumacz techniczny musi biegle posługiwać się obowiązującą w branży terminologią, znać specyfikę poszczególnych rodzajów tekstów i biegle operować językiem źródłowym dokumentu oraz językiem docelowym tłumaczenia. 

Teksty i charakterze technicznym prócz samych treści pisemnych bardzo często zawierają także dodatkowe elementy graficzne, które muszą zostać przeniesione oraz właściwie przetłumaczone w dokumencie docelowym. Tłumacze techniczni umieją więc sprawnie posługiwać się wymagającym i kosztownym oprogramowaniem, niezbędnym do przygotowania profesjonalnego i kompletnego przekładu wielu dokumentów o charakterze technicznym. Podstawowym narzędziem pracy tłumaczy specjalizujących się w przekładach technicznych jest m. in. program AutoCAD, który ułatwia przygotowywanie przekładów rysunków technicznych wykonanych przy użyciu tego oprogramowania.

Komu powierzyć realizację wymagających tłumaczeń technicznych?

Przekłady treści o charakterze technicznym powinny być realizowane wyłącznie przez profesjonalnego tłumacza, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W przypadku dokumentów technicznych liczy się bowiem nie tylko poprawność językowa i czytelność tekstu docelowego, ale przede wszystkim jego zgodność z oryginałem. Każde słowo, zwrot i pojęcie muszą być precyzyjnie przełożone na język docelowy po to, by osoba korzystająca z przekładu nie miała żadnych wątpliwości co do ich znaczenia ani pierwotnego zamysłu autora. Każdy, nawet najmniejszy błąd w tłumaczeniu może bowiem nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, zarówno wizerunkowe, finansowe, jak i związane z bezpieczeństwem korzystania z gotowych rozwiązań technologicznych opisanych w przekładzie.

Z tego powodu tłumaczenia tekstów o charakterze technicznym powinny trafić w ręce sprawdzonego i profesjonalnego biura tłumaczeń o wieloletnim doświadczeniu w tego typu przekładach. Znane i cenione agencje tłumaczeniowe, do których należy Podgórskie Biuro Tłumaczeń, współpracują bowiem ze starannie wyselekcjonowanymi inżynierami o potwierdzonych umiejętnościach i kwalifikacjach w zakresie realizacji wymagających tłumaczeń technicznych. PBT regularnie realizuje tłumaczenia techniczne dla takich podmiotów, jak producenci maszyn przemysłowych, uczelnie wyższe oraz ośrodki akademickie z całego kraju. Jego doświadczeniu w zakresie przekładów technicznych zaufały także międzynarodowe korporacje działające w branży produkcyjnej i przemysłowej oraz instytuty naukowe.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF