...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wiedza jest równie ważna jak pieniądze – wolontariat kompetencyjny

wolontariat kompetencyjny

Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu jesteśmy w stanie w kilka minut wpłacić pieniądze na walkę z globalnymi problemami, czy wspomóc wydanie płyty aspirującego zespołu. Jednak donacje to nie jedyny sposób, w jaki możemy wspierać ważne dla nas inicjatywy. Okazuje się, że coraz więcej pracodawców oferuje pomoc w postaci tzw ,,Wolontariatu pracowniczego’’, jak wynika z badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu, świadomość tego pojęcia w dużych firmach na przestrzeni 7 lat wzrosła o 11 proc. Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowego trendu, jakim jest wolontariat kompetencyjny, w ramach którego pracownicy dzielą się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Ta idea pozwoliła stworzyć Raport ,,Dziecięce Szpitale Przyszłości’’ Fundacji K.I.D.S., którą w ramach współpracy pro bono wspiera Publicis Groupe. Na czym polega wolontariat kompetencyjny, jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwom, jaki stosunek mają do tego pracownicy?

Według Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego zorganizowanego przez FOB i CW wolontariat pracowniczy to nie tylko działanie wyróżniające firmy odpowiedzialne społecznie, ale też inicjatywa wspierająca kształtowanie poszczególnych kompetencji zawodowych wśród zatrudnionych. 100 proc. pracodawców, którzy zdecydowali się na wsparcie projektów pro bono, zauważyło u swoich pracowników wzrost umiejętności komunikacyjnych. Kolejną zdolnością, jaką rozwijają wolontariusze jest efektywność pracy w grupie, co zauważyło aż 95 proc. decydentów. Wzrost umiejętności do zarządzania projektami został zauważony w 85 proc. przypadków, a podejmowanie decyzji stało się łatwiejsze aż dla 81 proc. pracowników zaangażowanych w wolontariat. Jeśli chodzi o podejście pracowników do idei wolontariatu, większość z nich wyraża zadowolenie z możliwości wspierania ważnych inicjatyw, samorealizacji i możliwości poznawania samego siebie. Co ważne, aż 88 proc. badanych, dzięki zaangażowaniu w projekty charytatywne ma lepsze zdanie o swoim miejscu pracy. To bardzo ważne, ponieważ motywacja i zadowolenie z wykonywanej pracy buduje lojalność pracownika wobec pracodawcy oraz wspomaga pozytywne relacje w przedsiębiorstwie.

Wolontariat kompetencyjny, czyli jak powstał raport „Dziecięce Szpitale Przyszłości”

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali od kilkunastu miesięcy pracował nad raportem ,,Dziecięce Szpitale Przyszłości’’. Stworzenie tak obszernego i bogatego merytorycznie dokumentu nie byłoby możliwe, gdyby nie grono ekspertów i liderów biznesu, którzy zainwestowali swój czas, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. W tym celu K.I.D.S. powołało specjalną grupę projektową, w ramach której spotkali się wolontariusze na co dzień pracujący w różnych firmach i wywodzący się z różnych kultur organizacyjnych. Interdyscyplinarny zespół opracował harmonogram działań, dzieląc się zadaniami zgodnymi z kompetencjami każdego z ekspertów i dostępnymi zasobami – nad całością procesu czuwał lider projektu – Maciej Malenda (Infermedica).

By stworzyć kompleksowy obraz szpitali przyszłości, pochylono się nad każdym aspektem doświadczeń, z jakimi spotykają się zarówno pacjenci, ich opiekunowie, jak i personel placówek medycznych. Poza wywiadami środowiskowymi i warsztatami, które pozwoliły rozpoznać problemy, zbadano stosowane na całym świecie rozwiązania. Eksperci K.I.D.S., kontaktując się z wiodącymi, zagranicznymi szpitalami, sprawdzili, jakie innowacje są wykorzystywane w celu ulepszania szpitalnej rzeczywistości i polepszenia doświadczeń pacjentów. W ten sposób zidentyfikowano 7 obszarów transformacji i 63 rozwiązania, których wprowadzenie pomoże w modernizacji środowiska szpitalnego.

To kompleksowa analiza sytuacji dziecięcych szpitali, baza nowoczesnych rozwiązań, szczegółowa wizja funkcjonowania ,,Szpitali Przyszłości’’ oraz dobre praktyki funkcjonujące już w innych krajach. Eksperci skoncentrowali się na tym, jakie przemiany powinny zajść w modelach działania, poszczególnych procesach, w myśleniu o personelu oraz infrastrukturze.

Wierzymy, że polska medycyna potrzebuje transformacji, a szpitale dziecięce powinny być motorem tych zmian. Łącząc wspaniały personel medyczny z chętnymi do pomocy specjalistami ze świata biznesu i nowych technologii, jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. Można zmienić doświadczenia małych pacjentów, stawiając na nowoczesne rozwiązania i wspierając procesy digitalizacji. Chcemy wzbudzić szerszą dyskusję na ten temat i zachęcać do wspólnego tworzenia szpitali przyszłości.

Tomasz Rudolf, Współzałożyciel The Heart i wiceprezes ds. Innowacji K.I.D.S.

K.I.D.S. chce pogłębiać tematykę raportu, dlatego planuje regularne, dwugodzinne mini-seminaria online w gronie liderów zmian w szpitalach dziecięcych z Polski. Każde ze spotkań będzie poświęcone wymianie doświadczeń w jednym z obszarów transformacji. Zaproszeni goście z zagranicy (np. z European Children Hospital Organization) i świata biznesu oraz menedżerowie najciekawszych projektów z polskich szpitali będą przedstawiać swoje doświadczenia.

Wolontariat kompetencyjny w Publicis Groupe

Grupa Publicis wspiera swoimi kompetencjami K.I.D.S. od początku istnienia Fundacji. Agencje, prowadząc działania marketingowe 360, wspólnymi siłami budują świadomość i wiarygodność K.I.D.S. oraz promują realizowane projekty. Przykładem podjętych wcześniej inicjatyw, jest świąteczna kampania ,,Zmieniajmy na dobre’’ czy „#DołączDoStada K.I.D.S”, których celem była edukacja o roli Systemu Zdalnej Opieki i zbiórka funduszy na pierwsze wdrożenia telemedyczne.

Jako Publicis Groupe chcemy wprowadzać do branży jak najwyższe standardy etyczne. Działania w ramach wolontariatu kompetencyjnego to zupełnie inny poziom motywacji. Wspomagamy inicjatywę Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali na gruncie reklamowym, marketingowym oraz usługami z zakresu Public Relations. Wspierając Fundację, staramy się pobudzić społeczeństwo do dyskursu na temat innowacji, które pozwolą zmienić doświadczenia pacjentów, opiekunów i lekarzy.

Dagmara Witek-Kuśmider – Deputy Creative Director w Publicis Lion i wiceprezes ds. Komunikacji w K.I.D.S.

Stworzyliśmy dedykowany zespół specjalistów Public Relations do wsparcia K.I.D.S., stawiając projekt na równi z tymi, które jako agencja realizujemy komercyjnie. Zdajemy sobie sprawę, że znalezienie czasu na działania pro bono jest niezwykle trudne, dlatego nasi konsultanci z MSL mogą poświęcać się tej inicjatywie w godzinach pracy. Wolontariat kompetencyjny daje Fundacjom takim jak K.I.D.S. możliwość skorzystania z wysokiej jakości usług, które w normalnej sytuacji nie byłyby dla nich dostępne ze względu na koszty.

Sebastian Stępak – Chief Executive Officer w MSLGROUP

¹http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/11/III_badanie-wolprac-skrot-pub.pdf


Źródło: informacja prasowa Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF