...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 r. Śpiulkolot daleko poza podium! [RAPORT]

Raport_2021_Słowa_Młodzieżowe

Nadwyraz.com, marka promująca poprawną polszczyznę i literaturę polską, prezentuje Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 r. Ranking ten, podobnie jak Raport 100 najczęstszych błędów w językowych w internecie w 2021 r., powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku i ma na celu podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata.

Żargon młodzieżowy wydaje się interesujący, gdyż młodzi ludzie posługują się dość oryginalnymi jednostkami leksykalnymi, których na próżno szukać w polszczyźnie ogólnej. Wiele z nich to anglicyzmy, neosemantyzmy lub nietypowe formacje słowotwórcze. Raport odpowiada też na pytanie, które w wypowiedziach internautów wybrzmiewało wiele razy. Czy faktycznie najpopularniejszym słowem używanym przez nastolatków w 2021 r. był śpiulkolot?

Raport powstał we współpracy z portalem Polszczyzna.pl i partnerem technologicznym, narzędziem do monitoringu Internetu, SentiOne.

Gdzie w polskim internecie odnaleźć możemy najwięcej młodzieżowych słów?

Zgromadzony materiał liczył 3 117 954 jednostki. Zaczerpnięto je z propozycji nadesłanych w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo roku organizowanym od 2016 r. przez PWN. Zbadano ich rzeczywistą frekwencję w przestrzeni internetowej – na stronach i portalach odwiedzanych przez nastolatków. Analizie poddanych zostało 15 jednostek o największej frekwencji.

Źródłami młodzieżowych słów w polskim internecie są przede wszystkim Twitter (32,19% zgromadzonego materiału), Facebook (31,03%) oraz portale internetowe (19,4%). Żargon nastolatków pojawia się również w serwisie YouTube, na portalu Wykop i na forach dyskusyjnych. Najmniej słownictwa młodzieżowego znajdziemy na Instagramie, w różnego typu recenzjach i na blogach. Liczba zgromadzonych danych (ponad 63%) pokazuje, że młodzież chętnie korzysta z portali społecznościowych. Tam też zostawia po sobie najwięcej językowych śladów.

Raport_2021_młodziezowe słowa roku

Młodzieżowe słowa 2021 – wnioski
Na próżno w powyższym zestawieniu szukać śpiulkolotu… Pojawia się on dopiero na 73. pozycji w okresie liczonym przed publikacją wyników plebiscytu, tj. od 1.01.2021 do 7.12.2021. Po ogłoszeniu Młodzieżowego Słowa Roku wiele osób wyrażało zdziwienie, niedowierzanie, a śpiulkolot awansował na 38. miejsce, co oczywiście jest wynikiem ożywionych dyskusji oraz artykułów prasowych w internecie. Jak podaje słownik Miejski.pl: Nie używane przez nikogo słowo mające oznaczać „miejsce do spania”. Zostało ono z niewyjaśnionych powodów Młodzieżowym słowem roku (pisownia oryginalna). Nasze badanie wykazało, że młodzież zdecydowanie sięga po innego rodzaju słownictwo.
Warto w tym miejscu zastanowić się nad zasadnością przeprowadzania podobnych plebiscytów, którym daleko do rzetelnego głosowania, a za wyborem danego słowa stoi określona grupa internautów, która nie jest reprezentatywna. Sam plebiscyt jest ciekawym przedsięwzięciem, który budzi wiele emocji i pobudza internautów do dyskusji na temat języka, metodyka jednak jest skrajnie nieefektywna i wątpliwa.
Język nastolatków odzwierciedla i nazywa elementy życia codziennego oraz aktualne problemy społeczne. Młodzi ludzie postrzegają świat w sposób czarno-biały (wartościowanie pozytywne lub negatywne: sztos, masny, ale cringe, przegryw), nierzadko posługują się stereotypami i etykietkami (libek, boomer, dziaders, chad). Być może w ten sposób, za pomocą języka, porządkują zastaną rzeczywistość. Co ciekawe, największą popularnością cieszył się anglicyzm crush/krasz, który świadczy o tym, że miłość i relacje międzyludzkie stoją wysoko w hierarchii wartości młodzieży.
Dużą rolę w słowniku młodych ludzi odgrywa język angielski (crush, random, cringe, rel, boomer). Pokolenie urodzone w XXI wieku ma kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat. Często jest on dla nich równoważny z polszczyzną (dorastanie na emigracji, nauka języka w przedszkolu, korzystanie z gier i filmów w języku angielskim).
Młodzi ludzie myślą również metaforami, co świadczy o tym, że ich język bywa niejednoznaczny i wielowymiarowy – przykładem są słowa zaorane oraz dymy.
Język młodzieży, podobnie jak okazało się w badaniu danych z roku 2019, nie jest wulgarny. Bywa nieco krzywdzący czy etykietujący (przegryw, libek, chad), jednak nie bazuje na niecenzuralnym słownictwie.
Bez wątpienia żargon młodzieżowy uznać można za zjawisko żywe, dynamiczne i zmienne (wyrazy modne szybko ustępują miejsca kolejnym neologizmom), barwne (sposoby wzbogacania leksyki mają różne źródła) i szczere (młodzież nazywa rzeczywistość wprost). Język młodzieży jest na tyle bogaty, że doczekał się słownika w postaci strony internetowej Miejski.pl.

POBIERZ PEŁNY RAPORT


Źródło: NadWyraz.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF