...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

BADANIE: W jaki sposób eventy budują zaangażowanie pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych? [BRIEF PATRONUJE]

Survey_pixabay

W jaki sposób eventy budują zaangażowanie pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych? Antal zdecydował się przeprowadzić badanie mające na celu opisanie roli, jaką spotkania i wydarzenia biznesowe odgrywają w budowaniu zaangażowania pracowników, klientów i partnerów firmy- skąd taka inicjatywa?

BRIEF: Antal zdecydował się przeprowadzić badanie mające na celu opisanie roli, jaką spotkania i wydarzenia biznesowe odgrywają w budowaniu zaangażowania pracowników, klientów i partnerów firmy- skąd taka inicjatywa?

ARTUR SKIBA, prezes Antal: W czasach przed pandemią firmy chętnie organizowały różnego rodzaju wydarzenia: konferencje, szkolenia czy po prostu zebrania zespołu, spotkania potencjalnych klientów bądź partnerów biznesowych. Przez obecną sytuację coraz więcej elementów przeszło w formę zdalną, w tym również eventy. Obecnie wiele przedsiębiorstw przekonało się, że wydarzenia można organizować w różny sposób i każdy z nich może przynieść różne korzyści. Event stanowi narzędzie, które było wykorzystywane w strategii firmy już wcześniej, ale jego popularność w dobie pracy zdalnej zdecydowanie wzrosła. Dziś, choć wydarzenia online stały się koniecznością, nie są jednak przeszkodą a wręcz pomostem do budowania relacji i zaangażowania, z których korzystać może każdy dział w firmie, w tym sprzedażowy, HR-owy czy marketingowy.

Pandemia wymusiła nowe pomysły?

Konsekwencją pandemii było adaptowanie się firm do nowej sytuacji. Organizacje zaczęły korzystać z różnego rodzaju technologii dostępnej na rynku, próbując przełożyć formę offline w online. Spotkania zdalne stały się najlepszym kanałem do realizowania nie tylko celów biznesowych, ale również wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Chcieliśmy zbadać, jakie mocne strony eventów zauważają różne firmy oraz jakie wymieniają wyzwania, które organizacji takich spotkań towarzyszą. Zarówno forma in-person, online jak i hybrydowa pozwala na zrealizowanie większej liczby możliwości, nie tylko jeśli mówimy o pozyskiwaniu danych, ale również o budowaniu zaangażowania pracowników czy klientów. Obecnie mówi się dużo o przyszłości eventów hybrydowych. Dzięki przeprowadzanemu badaniu będziemy w stanie stwierdzić, jak firmy postrzegają przyszłość eventów i jak oceniają zadania, które można w ramach nich realizować.

Dlaczego warto analizować spotkania i wydarzenia prowadzone w organizacji?

W naszym badaniu przeprowadzanym wraz z Eventory chcemy pokazać, że analiza eventów jest ważna, ponieważ poprzez ich organizację firma może efektywnie kształtować swój wizerunek i przyciągać uwagę różnych grup docelowych. Dzięki skutecznie zorganizowanemu spotkaniu można nie tylko zainteresować potencjalnych klientów konkretną marką czy produktem, ale również całą ofertą firmy. Eventy pozwalają na zacieśnienie więzi i integrację zarówno pracowników jak i klientów, ale również partnerów biznesowych. Dzięki badaniu będziemy mogli lepiej dowiedzieć się, jaka forma eventów jest aktualnie najbardziej skuteczna i jakie wyzwania stoją przed różnymi obszarami biznesu.

Dlaczego wg pana zaangażowanie stanowi kluczowy element spotkań i wydarzeń?

Głównym celem organizatorów wydarzenia jest spotkanie się z pozytywnym odbiorem eventu ze wszystkich stron. Żeby ten cel zrealizować konieczne jest nawiązanie relacji, często również w postaci współpracy biznesowej. W obliczu spotkań online problem z zaangażowaniem wzrasta, dlatego tak istotne staje się korzystanie z narzędzi, które umożliwiają efektywną integrację oraz w pełni angażują uczestników. Badanie pozwoli pogłębić wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób firmy budują obecnie zaangażowanie uczestników swoich spotkań i jakie według nich narzędzia są do tego najbardziej korzystne.

BRIEF objął patronatem mediowym badanie.

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli działów marketingu, HR, sprzedaży, szkoleń i PR oraz wszystkie inne osoby, które organizują różnego rodzaju spotkania i wydarzenia w ramach realizowanej strategii biznesowej.

Link do ankiety: https://badania.antal.pl/s3/a094a49bf99e

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF