...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wzrost znaczenia ankietyzacji online CAWI i zmiany na rynku badawczym

CAWI

Pandemia Covid-19 pokazała, jak zmieniają się preferencje zakupowe konsumentów oraz w jak ogromnym stopniu nadchodzi cyfrowa rewolucja w biznesie. Dzięki ankietom online CAWI możesz samodzielnie realizować badania rynkowe i zyskać przewagę na rynku w tych trudnych czasach!

 Jak pandemia zmieniła biznes oraz branże badawczą?

Pandemia podobnie jak każdy kryzys to nie tylko zagrożenie dla firm i widmo plajty, ale również możliwość rozwoju i przejęcia rynku. Czy są możliwe wzrosty sprzedaży sięgające kilkuset procent, powiększanie zespołów, czy nawet wdrażanie z sukcesem nowych produktów na rynek? Okazuje się, że tak i nie są to tylko przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą medycyną. To rzeczywistość firm, które potrafiły zauważyć przewagę świata online nad tradycyjnymi kanałami sprzedaży i komunikacji z klientami. Umiejętne wykorzystanie narzędzi, jakie oferuje internet, sprawiło możliwość znaczącego wzrostu dla wielu przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Zawirowania biznesowe z początku pandemii powoli się kończą, a na horyzoncie dostrzegalna jest coraz mocniej nowa rzeczywistość zwłaszcza ta biznesowa. Głównym ich powodem są znaczące zmiany w zachowaniach konsumentów oraz priorytetów, jakie wyznaczają ich decyzje zakupowe. Wśród preferencji konsumenckich zmieniło się praktycznie wszystko. Począwszy od codziennych decyzji zakupowych, po model sprzedaży mieszkań.

 

Rynek badawczy w Polsce

W świecie konkurencyjnej gospodarki, w której zachodzą tak gwałtowne zmiany, potrzebna są dwa niezbędne elementy w każdej firmie. Przygotowanie i umiejętne korzystanie z możliwości, jakie oferuje świat online oraz znajomość zmian zachodzących na rynku. Te drugie bada się za pomocą odpowiednich technik badawczych, które jak nigdy wcześniej wpływają na możliwość przetrwania produktów i usług na rynku.

 

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła również na rynek badawczy w Polsce. Agencje i jednostki badawcze, które od dłuższego czasu inwestowały w narzędzia i techniki badawcze online, są dziś przygotowane do świadczenia wysokospecjalistycznych usług dla swoich klientów. Podczas gdy inne podmioty czeka stagnacja w badaniach o tradycyjnej formie realizacji, opartej o bezpośredni kontakt np. z respondentem badania. Związku ze sytuacją epidemiologiczną badania fokusowe FGI przestały praktycznie istnieć, podobnie jak ankietyzacja tradycyjna oparta o zbieranie opinii bezpośrednio od ankietowanych w domach – stwierdza Rafał Piszczek, Prezes Centrum Badawczo – Rozwojowego BioStat®.

 

Wzrost rynku badań CAWI i ich znaczenia dla biznesu

Eksperci z branży badawczej wskazują na znaczący wzrost znaczenia badań CAWI podczas kryzysu. Badania CAWI nie tylko umożliwiają realizację badań w obecnych trudniejszych warunkach, ale przede wszystkim gwarantują szybką realizację i niższe koszty. To stanowi ich niezaprzeczalny atut, zwłaszcza teraz, gdy liczy się szybkie działanie i dostosowywanie się do zmieniających się reguł na rynku. Szacuje się, że w najbliższych latach rynek badań CAWI zwiększy się co najmniej o połowę – zauważa Monika Jaremków, Dyrektor ds. badań w BioStat®.

 

Udział mieszkańców Polski w korzystaniu z internetu rokrocznie zwiększa się. Obecnie stanowi to ponad 70%, a w przypadku młodszych grup docelowych stanowi wręcz nieodzowną część ich życia, która w dużym stopniu jest determinantem ich wyborów. Bez danych o konsumentach firmom trudno będzie podejmować racjonalne decyzje w swojej strategii biznesowej. W obecnych czasach badania CAWI są najlepszym wyborem – dodaje Sebastian Musioł, Ekspert ds. metodologii badań w BioStat®.

 

Czy ankiety online to przyszłość rynku badawczego?

W okresie od marca ankiety online były dla większości projektów badawczych jedyną formą poznania opinii konsumentów w badaniach. Dlatego siłą rzeczy budżety wielu badań zaktualizowano o metodę badań CAWI. Co warto podkreślić, nie w każdym badaniu metoda badań ankietowych wypełni swoją rolę, jednakże w zdecydowanie większości stanowi narzędzie umożliwiające uzyskanie cennych informacji z rynku. Zauważalny jest trend rosnącej świadomości klientów odnośnie korzyści, jakie oferują badania CAWI. Można stwierdzić, że będą one równie chętnie wykorzystywane po zakończeniu pandemii. Efekt koronawirusa to rewolucja online, jaka dokonała się prawie w każdej branży. Co warto podkreślić badania CAWI to możliwość szybkiej i prostej realizacji w niskiej cenie. Pozwala to ograniczyć koszta badania i przyspieszyć możliwość reagowania na zmieniającą się dynamicznie sytuację, a to obecnie stanowi kluczowy element dla każdej firmy – podkreśla Rafał Piszczek, Prezes BioStatu.

 

Ankiety online – zwiększone zainteresowanie

Zainteresowanie badaniami ankietowymi online będzie z roku na rok dalej się zwiększać, zarówno wśród głównych branż korzystających z badań, jak i nowych gałęzi gospodarki. Zauważalny jest znaczący wzrost badań satysfakcji klienta. Trudne czasy wymagają większej rozwagi. Dlatego istotnym z jednej strony jest zadbanie o obecnych klientów, jak i poszukanie nowych nisz na rynku. Badania CAWI pozwalają to uzyskać, nie wydając dużych środków finansowych, a wyniki badań dostępne są praktycznie natychmiast po zakończeniu badania. Rynek online w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Rośnie liczba użytkowników smartfonów, internetu, czy kart płatniczych. Wbrew pozorom to polski rynek jest prekursorem wielu trendów e-commerce na świecie. Przykładem tego mogą być globalne rozwiązania monitorujące opinie o markach w internecie, narzędzia marketingowe, czy popularyzacja nowych metod płatności online.

 

Jako kraj jesteśmy w światowej czołówce przechodzenia ze świata offline do świata online i firmy o tym doskonale wiedzą. Cyfrowa rzeczywistość wpływa również na same narzędzia badawcze. To popularyzacja paneli badawczych sprawiła, że badania ankietowe online umożliwiają na szybkie i precyzyjne dotarcie do grup docelowych klientów.

 

Korzyści badania CAWI

Pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale mają kolosalne znaczenie w biznesie. Niewątpliwą zaletą ankiet online jest ich niski koszt realizacji. Przy użyciu programu do ankiet SurvGo™ nie ma potrzeby drukowania kwestionariuszy, nie ma również potrzeby zatrudniania ludzi do badania.

Program do ankiet pozwala na:

 • samodzielne stworzenie kwestionariusza ankiety na dowolny temat,
 • wysłania zaproszeń do badania,
 • analizowanie wyników w czasie rzeczywistym.

 

To sprawia, że badania ankietowe online to kusząca alternatywa dla tradycyjnych metod badawczych – stwierdza Krzysztof Czyżycki, Specjalista ds. badań i analiz w BioStat®.

 

Drugą niezaprzeczalną korzyścią badania CAWI jest ich bardzo duży zasięg oraz szybkość realizacji badania. Prawie 3/4 Polaków korzystać dzisiaj z internetu, stanowiąc znaczną grupę odbiorców, do których warto skierować swoje pytania badawcze. Spektrum możliwości badań ankietowych jest szerokie i pozwala:

 

 • Poznać opinię klientów;
 • Sprawdzić zainteresowanie produktem;
 • Zweryfikować skuteczność konceptów reklamowych;
 • Odkryć nisze na rynku;
 • Zbadać opinie społeczne;
 • Udoskonalić wdrażany produkt;
 • Poznać potrzeby i preferencje konsumentów;
 • Zweryfikować postrzeganie marki na tle konkurencji.

 

Wartą podkreślenia jeszcze jedną zaletą jest uniwersalność i elastyczność badania ankietowego. Jest ono narzędziem umożliwiającym zarówno na realizacje badań o charakterze rynkowym, jak i badania satysfakcji. Pozwala poznać opinie praktycznie na każdy temat, wraz z segmentacją wyników dla poszczególnych grup docelowych badania. Korzystając z programu do ankiet, nie trzeba posiadać własnej bazy respondentów. Duża część z dostępnych rozwiązań na rynku, jak np. SurvGo™ posiada panel badawczy, w którym możemy skierować badanie do konsumentów, szczegółowo określając również ich profil socjodemograficzny (np. proporcje płci i wieku respondentów).

 

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie CAWI?

Dynamiczny wzrost rynku badań CAWI sprawił, że dziś badania ankietowe można realizować nie tylko poprzez pomoc specjalistycznej agencji badawczej, ale również samodzielnie w programie ankietowym. Nie trzeba posiadać również własnej bazy respondentów, ponieważ dostępny jest panel badawczy. I może dla osoby niedoświadczonej brzmieć to skomplikowanie na pierwszy raz, ale samodzielna realizacja badania CAWI jest prosta, szybka i jeszcze tańsza niż realizacja badania z pomocą agencji badawczej. Samodzielna realizacja badania ankietowego pozwala na zebranie opinii z rynku nawet małym firmom, dla których dotychczasowy koszt badania był zbyt wysoki – zauważa Rafał Piszczek, Prezes BioStatu.

 

W programie do ankiet badanie zrealizujesz samodzielnie w 3 prostych krokach:

 • tworząc ankietę,
 • wysyłając zaproszenia do badania,
 • analizując wyniki, które możesz przeglądać w czasie rzeczywistym!

Niepotrzebne jest również doświadczenie w tworzeniu ankiet. W każdej chwili można skorzystać z gotowych wzorców ankiet, co znacząco ułatwia zadanie. Gdy posiadamy już gotowy kwestionariusz naszej ankiety online, musimy zdecydować, na jakiej grupie respondentów będzie realizować badanie CAWI:

 

 • Na własnej grupie respondentów – wysyłając zaproszenia do badania w formie e-mail lub SMS;
 • Korzystając z panelu badawczego – w którym określimy charakterystykę respondentów.

 

Analiza wyników

Finalnie zostaje najważniejsza rzecz – analiza wyników. Dla większości klientów agencji badawczych, opracowanie raportu z badania jest istotną kwestią. Dzięki nim możemy zrozumieć procesy, jakie zachodzą w badaniu oraz wyciągnąć odpowiednie rekomendacje. Opracowanie raportu badawczego zajmuje trochę czasu i wymaga przygotowania odpowiednich zestawień i wykresów. Ale co jeśli można to mieć w dużej części od razu i na wyciągnięcie ręki? Taką opcję umożliwia program do ankiet. W programie do ankiet dostępne są zautomatyzowane raporty badawcze z zestawieniami tabelarycznymi oraz wykresami w formacie pliku Word. Dzięki czemu można samodzielnie opracować raport z przeprowadzonego badania. W rozbudowanych statystykach znajduje się również możliwość krzyżowania pytań, rozkład odpowiedzi, czy możliwość pobrania bazy odpowiedzi do pliku Excel. To wszystko sprawia, że realizacja badania ankietowego online może być ekspresowa, tania i profesjonalna!

 

Zobacz także:

Jak przeprowadzić badania marketingowe? – case study

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie marketingowe?

Buduj silną markę wykorzystując analizy rynku

Jak skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe i uzyskać wartościowe dane?

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat