...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co trzecia Polka po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym planuje zmienić pracę. Nowe dane Bizneswoman Roku

Według najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” niemal co dwunasta badana po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego planuje rozpocząć własną działalność. Blisko 40 proc. wszystkich respondentek planujących rozpoczęcie działalności na własny rachunek przypuszcza, że ułatwia ona kobietom opiekę nad dziećmi i domem. Wśród badanych przedsiębiorczyń tego zdania jest niemal 45 proc. Jedynie 13,2 proc. badanych posiadających firmę deklaruje, że prowadzenie własnego biznesu nie ma wpływu na życie rodzinne, podczas gdy w ubiegłym roku tego zdania była aż co piąta ankietowana.

 

Blisko co trzecia przedsiębiorczyni uważa, że prowadzenie własnej firmy utrudnia życie rodzinne 

Z najnowszego badania przeprowadzonego z okazji 14. edycji Bizneswoman Roku, najstarszego i największego w Polsce konkursu dla przedsiębiorczych kobiet, wynika, że 44,3 proc. polskich przedsiębiorczyń prowadzenie własnej firmy postrzega jako ułatwienie życia rodzinnego, m.in. ze względu na elastyczne godziny pracy. Jednocześnie jednak aż 31,2 proc. badanych jest przeciwnego zdania i postrzega to jako utrudnienie, a 13,2 proc. ankietowanych posiadających firmę deklaruje, że własna działalność nie wpływa na rodzinny aspekt ich życia. Co ciekawe, w zeszłorocznej edycji badania takiej odpowiedzi udzielił większy odsetek badanych – 20,5 proc. Co trzecia respondentka uważała, że prowadzenie własnej firmy ułatwia życie rodzinne, a przeciwnego zdania było aż 39 proc. badanych. Wyniki tegorocznego badania pokazują, że polskie przedsiębiorczynie coraz częściej są zdania, że prowadzenie swojego biznesu nie wpływa negatywnie na relacje z bliskimi.

Spośród kobiet, które nie prowadzą własnej działalności, ale chciałyby to robić, tylko 8,5 proc. sądzi, że zarządzanie własnym biznesem nie wpływa na życie rodzinne. Zdaniem blisko 40 proc. jest to ułatwienie, m.in. ze względu na elastyczne godziny pracy. Przeciwnego zdania jest niemal co trzecia respondentka.

Co trzecia Polka po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym planuje zmienić pracę

Wyniki badania wskazują, że co trzecia z ankietowanych przebywających obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zamierza po jego zakończeniu wrócić do aktywności zawodowej, jednak chce zmienić pracodawcę lub branżę, w której dotychczas pracowała. Ponad ⅕ respondentek planuje powrót do pracy w dotychczasowym wymiarze godzin, a 11,3 proc. – w ograniczonym. Gotowość do wznowienia aktywności zawodowej, gdy dziecko będzie starsze deklaruje 17 proc. badanych. Własną działalność zamierza rozpocząć 8,5 proc. ankietowanych kobiet.

Aż 86 proc. badanych przyznaje, że ich partner nie korzystał i nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego. Uczestniczki badania w 39 proc. nie widzą takiej potrzeby, taki sam odsetek deklaruje, że nie istnieje taka możliwość ze względu na formę zatrudnienia partnera. Co szósta respondentka twierdzi, że wynika to ze względów finansowych.

Połowa przedsiębiorczyń uważa, że praca zdalna ma dobry wpływ na ocenę pracy kobiet

Z badania wynika, że 44,8 proc. polskich przedsiębiorczyń równo dzieli obowiązki domowe oraz rodzinne ze swoim partnerem. Jednocześnie jednak ponad ¼ przyznaje, że w ich związku taki równy podział nie występuje.

Spośród wszystkich badanych większość (60 proc.) uważa, że praca w trybie zdalnym lub hybrydowym ułatwia kobietom pracę, m.in. ze względu na możliwość łączenia jej z opieką nad dzieckiem, jednak wśród ankietowanych z tej grupy, które prowadzą firmę, tego zdania była jedynie co druga badana. Blisko co piąta respondentka (18,8 proc.) uważa inaczej i deklaruje, że praca zdalna ma negatywny wpływ na pracę kobiet. Tak samo odpowiadało 23,6 proc. przedsiębiorczyń. Blisko co dziewiąta badana uważa, że nie występuje inny wpływ pracy zdalnej na pracę kobiet i mężczyzn.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na przełomie października i listopada 2022 r. W badaniu wzięło udział 1145 przedsiębiorczyń i dorosłych kobiet.

 

źródło: Bizneswoman Roku

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF