...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Marta Macke i jej #BriefNa2023

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową...

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

 

Marta Macke, Shortlist, od lat animatorka wszystkiego, co dobre w komunikacji marketingowej najlepsze we współpracy między agencjami reklamowymi i reklamatowcami.

●Rok 2022 był rokiem bardzo różnorodnym i obfitującym wiele wydarzeń w branży marketingowej.

●Zaproponowany przez Brief cykl wywiadów #BriefNa2023 jest bardzo dobrą okazją do podsumowania minionego roku oraz refleksją nad następnym rokiem.

●Miniony rok był trudny głównie z perspektywy emocjonalnej.

●Przetargi w naszej branży mają kluczowe znaczenie głównie dlatego, że nasza praca opiera się na kontaktach międzyludzkich, oznacza to, że poza kompetencjami i profesjonalizmem partnerów ważna jest też tak zwana „chemia”.

●Zapraszam CMO Summit, to doskonała okazja do zapoznania się z wielką liczbą kejsów oraz wymiany doświadczeń między głównymi graczami rynku komunikacji marketingowej.

●Brief na nadchodzący rok wg  Marty Macke, to zwrócenie l to potrzeba dostrzegania i brania pod uwagę wszystkich przeciwności jakie niesie ze sobą świat współczesny, ale ważnym zaleceniem byłoby – według słów Wojciecha Młynarskiego– hasło postulat „róbmy swoje!”. U

Grzegorz Kiszluk