...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Cyfrowe umiejętności przyszłością rynku pracy

Microsoft

Agapi Davradou, po uzyskaniu tytułu magistra inżynierii elektrycznej i komputerowej w Instituto Superior Técnico w Portugalii, planowała powrót do rodzinnej Grecji i znalezienie zatrudnienia jako inżynier oprogramowania. Grecki rynek pracy okazał się jednak bardzo surowy dla młodych osób.

Chcąc pogłębić swoją wiedzę techniczną i poszerzyć możliwości zawodowe, Davradou zapisała się do Akademii Sztucznej Inteligencji i Chmury, będącej częścią inicjatywy GR for GRowth firmy Microsoft, której celem jest wspieranie ludzi, rządów i firm różnej wielkości w Grecji z wykorzystaniem technologii. Udział w inicjatywie uświadomił Davradou, że posiadając odpowiednie umiejętności, każdy może znaleźć pracę, którą kocha.

Agapi DavradouProgram dał mi dużo pewności siebie pod względem zawodowym. Zawsze czułam się nieco zdystansowana do branży, ponieważ pracowałam w ośrodkach badawczych i akademickich. Umiejętności techniczne, które nabyłam okazały się niezwykle cenne.

Agapi Davradou, wspominając miesięczny kurs

Z względu na obecne tempo transformacji technologicznej, cyfrowe kompetencje w każdym sektorze stają się coraz ważniejsze. Nawet dla osób, które mają już zaplecze techniczne, przekwalifikowanie się i rozwój umiejętności są kluczowe.

Agapi DavradouZawsze staram się podnosić kwalifikacje. To konieczne zwłaszcza w dziedzinie, w której wszystko dzieje się tak szybko i musimy nadążać za zmianami.

Agapi Davradou

Dotyczy to w szczególności zawodów szybko rozwijających się, takich jak inżynierowie sztucznej inteligencji, specjaliści uczenia maszynowego czy programiści, których braki kompetencyjne negatywnie wpływają na zdolność firm do jak najlepszego wykorzystania nowych możliwości.

Podnoszenie kwalifikacji może również pozytywnie wpłynąć na podejście ludzi do pracy. Davradou była pod wrażeniem “miękkich umiejętności”, ujętych w kursie, takich jak współpraca i komunikacja. Ich trening dał jej większą wiarę we własne możliwości i sprawił, że “stała się bardziej świadoma różnych możliwości rozwoju kariery”.

Zaledwie dwa tygodnie po ukończeniu programu została zatrudniona w Dynamic Integrated Solutions (D.I.S), co umożliwiło jej wykorzystanie nowych umiejętności i – co najważniejsze – powrót do domu w Grecji.

Davradou podkreśla, jak ważne na zmieniającym się cyfrowym rynku pracy jest to, aby ludzie szukali możliwości uzupełniania braków w kompetencjach i podnoszenia kwalifikacji, które najbardziej im odpowiadają.

Zarówno dla osób z wykształceniem technicznym – jak Davradou – jak i profesjonalistów ze wszystkich sektorów, którzy chcą rozwijać swoją karierę wykorzystując umiejętności cyfrowe, lecz nie są pewni, od czego zacząć, pomocne mogą być programy takie jak Microsoft Learn. Jest to bezpłatna, otwarta platforma, która pomaga w zdobywaniu umiejętności z zakresu usług i programów opartych na chmurze. Do tej pory w Europie Środkowej i Wschodniej ponad 3,6 miliona profesjonalistów z różnych środowisk i sektorów skorzystało z możliwości nauki, jaką daje ten program.

Tradycyjne zawody, nowe możliwości

Dziewięciu na dziesięciu liderów biznesowych z sektorów tradycyjnych i rozwijających zmaga się z deficytem pracowników posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe, które pozwolą firmom efektywnie wykorzystać możliwości nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Oznacza to, że inicjatywy promujące podnoszenie kwalifikacji w każdej branży są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Przykładem może być sektor ochrony zdrowia. Obecnie lekarze mają do dyspozycji coraz więcej cyfrowych narzędzi, w tym rozwiązania przeznaczone dla branży telemedycznej np. wykorzystujące sztuczną inteligencję, do obsługi których niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności.

Microsoft

Alergolog dziecięcy Tomasz Grzelewski wspomina jeden z najcięższych dni w swojej pracy, gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19.

Nowi pacjenci przychodzili co 5 minut, martwiąc się o to, że podczas lockdownu nie będą mogli odebrać niezbędnych recept.

dr Tomasz Grzelewski, alergolog dziecięcy

Nawet w normalnych warunkach, pogodzenie ogromu obowiązków formalnych z zapewnieniem pacjentom wsparcia psychicznego jest niezwykle trudnym zadaniem.

Tomasz Grzelewski, dzięki umiejętnościom nabytym podczas pracy z platformą Telemedico, był w stanie szybko wystawiać recepty online, zyskując więcej czasu dla pacjentów.

Telemedico umożliwia kontakt pacjenta z lekarzem za pośrednictwem połączenia wideo lub bezpiecznego czatu, co okazało się niekiedy jedynym możliwym rozwiązaniem w czasie pandemii lub w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest utrudniony. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ponad 500 lekarzy podniosło kwalifikacje, aby móc prowadzaić wirtualne poradnie i lepiej komunikować się z pacjentami online.

Nauka pracy z wykorzystaniem technologii oraz jej widoczne rezultaty utwierdziły dr. Grzelewskiego, że zarówno AI, jak i telemedycyna „w przyszłości będą odgrywały istotną rolę w systemie ochrony zdrowia”.

Zastosowanie sztucznej inteligencji i analityki przez Telemedico pomaga pacjentom i lekarzom efektywniej wykorzystać ograniczony czas, jaki mają na wizyty. Gromadząc i analizując zautomatyzowane oceny i informacje od personelu medycznego, system pomaga w diagnozie i pozostawia więcej czasu na konsultacje lekarskie.

Bardziej szczegółowe pytania, które lekarze muszą zadać swoim pacjentom, w czasie pandemii zajmowały znacznie więcej czasu, w związku z czym ciągle było go za mało.

Monika Lubecka, dyrektor operacyjny Telemedico

Możliwości z zakresu sztucznej inteligencji firmy Telemedico usprawniły ten proces i sprawiły, że wstępne konsultacje i diagnostyka stały się szybsze i łatwiejsze.

W praktyce oznacza to, że dr Grzelewski może spożytkować cenny czas na prowadzenie bardziej wnikliwej konsultacji, zadawanie większej liczby pytań i zapewnienie jeszcze lepszej opieki swoim pacjentom.

Najważniejsze jest, aby lekarze słuchali pacjentów i odpowiednio reagowali na ich potrzeby. Problemy zaczynają się właśnie wtedy, gdy nie mamy czasu na słuchanie i rozmowę. Sztuczna inteligencja, pozwalając oszczędzać czas na diagnostyce, pomaga lekarzom skupić się na zdrowiu pacjentów – a o to przecież chodzi w medycynie.

dr Tomasz Grzelewski, alergolog dziecięcy

Microsoft współpracuje z klientami i partnerami, aby wspierać ich pracowników w poszerzaniu wiedzy technicznej na temat chmury poprzez Enterprise Skills Initiative (ESI). Program ułatwia budowanie nowoczesnej kultury uczenia się, która umożliwia transformację cyfrową – coś, co zdaniem dr. Grzelewskiego jest fundamentalne.

Dzięki Telemedico moja kariera zawodowa rozwinęła się o 200%. Dziś jestem zupełnie innym lekarzem, natomiast oczywiście wciąż się uczę. Ważne jest, aby uczyć się każdego dnia, a telemedycyna daje mi taką możliwość.

dr Tomasz Grzelewski, alergolog dziecięcy

Wkraczanie na nowe ścieżki kariery

Uczenie się odgrywa również kluczową rolę w znalezieniu i obsadzaniu przyszłych miejsc pracy. Szacuje się, że do 2025 r. może pojawić się 97 milionów nowych ról, które będą lepiej dostosowane do nowego podziału pracy między ludzi, maszyny i algorytmy.

Podobnie jak w przypadku telemedycyny, automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą pomóc w usprawnieniu procesów i zmniejszeniu obciążenia personelu w niemal każdej branży.

Mariusz Pultyn, CTO polskiej firmy technologicznej Digital Teammates, jest przekonany, że cyfryzacja przyniesie więcej możliwości zatrudnienia. Mając to na uwadze, jego firma, która bierze udział w programie Microsoft for Startups, stara się zadbać o to, aby ludzie mieli umiejętności potrzebne w cyfrowej transformacji.

 Mariusz PultynChodzi o to, aby ludzie, których obecne umiejętności być może nie będą najistotniejsze w erze cyfrowej, mogli się przekwalifikować i być jej częścią. Kluczowym aspektem jest umożliwienie ludziom, których stanowiska są potencjalnie zagrożone automatyzacją, wejścia do świata, w którym te same umiejętności informatyczne są faktycznie częścią ich kariery. Digital Teammates dowodzi, że jest to wykonalne.

Mariusz Pultyn, CTO polskiej firmy technologicznej Digital Teammates

Bazując na założeniu, że nie wszystkie zadania wykonywane przez ludzi mają taką samą wartość, usługa “Rent-a-Robot” firmy Digital Teammates przyspiesza procesy i zwiększa produktywność poprzez wdrożenie AI i automatyzacji, które zajmują się wybranymi zadaniami, takimi jak przetwarzanie danych i zarządzanie zapasami, generowanie dokumentów opartych na szablonach dla klientów, czy fakturowanie.

Pracownicy mogą również rozwinąć swoje umiejętności i stać się Pasterzami Robotów, którzy odpowiedzialni są za projektowanie, budowanie i utrzymanie robotów. Dzięki przekwalifikowaniu się Pasterze Robotów mogą rozpocząć karierę w świecie technologii informatycznych i robotyki, nawet bez wcześniejszego doświadczenia technicznego. Mariusz Pultyn wierzy, że pomoc w zapewnieniu ludziom ze wszystkich środowisk umiejętności cyfrowych w celu osiągnięcia sukcesu ma kluczowe znaczenie, ponieważ w przyszłości “każdy prawdopodobnie będzie zaangażowany w jakąś formę działalności technicznej”.

Mariusz PultynNasi Pasterze Robotów wywodzą się z różnych środowisk, w tym biznesu, ekonomii, administracji publicznej, ochrony środowiska, zarządzania gruntami, finansów i dietetyki. Mieliśmy na pokładzie także filozofa i autora książek dla dzieci. Dostrzegam prawdziwą pasję i zaangażowanie pracowników w podróż z miejsca, w którym byli, do miejska, w którym są teraz.

Mariusz Pultyn, CTO polskiej firmy technologicznej Digital Teammates

Patrycja Chmielecka, była matematyczka, zastanawia się w jakim miejscu by była, gdyby nie zdecydowała się zostać Pasterzem Robotów, po tym jak trzy lata temu przeszła z pracy w banku do Digital Teammates.

Możliwość rozwoju osobistego dała jej szansę na zdobycie nowych umiejętności i przekierowanie jej kariery na ścieżkę, której nigdy się nie spodziewała.

Patrycja-Chmielecka Wcześniej moja praca była bardzo rutynowa. Wiedziałam, co będę robić każdego kolejnego dnia, a chciałam mieć nowe zajęcia.

Patrycja Chmielecka, Digital Teammates

Rola Pasterza Robotów sprawia, że każdy dzień jest inny. Chmielecka może również wykorzystywać swoje nowe umiejętności interpersonalne w kontaktach z klientami i współpracownikami.

Patrycja-ChmieleckaJestem dość nieśmiała, więc teraz mam szansę na większą otwartość w kontaktach z ludźmi. Oprócz umiejętności technicznych, których się nauczyłam, mam też możliwość prezentowania naszych rozwiązań na wydarzeniach branżowych i dzielenia się swoją historią.

Patrycja Chmielecka, Digital Teammates

Digital Teammates zgodnie ze swoim hasłem „automatyzuje nudę w pracy” nie tylko dla swoich klientów, ale także dla pracowników.

Inicjatywy takie jak Microsoft AI Business School mogą pomóc liderom biznesu i profesjonalistom zrozumieć, jakie korzyści dla ich codziennej przynosi sztuczna inteligencja. Inicjatywa pomaga również zrozumieć, jak budować właściwą kulturę i strategię, aby najlepiej wykorzystywać inwestycje technologiczne, przy jednoczesnym odpowiedzialnym wykorzystywaniu potencjału AI.

Microsoft

Podróż dopiero się zaczyna

Trend podnoszenia kompetencji jest szczególnie silny w Europie Środkowej i Wschodniej. Badanie firmy Microsoft na temat AI i umiejętności wykazało, że 96% pracowników z różnych firm w regionie jest zmotywowanych do udziału w programach podnoszenia cyfrowych kwalifikacji.

Jednak, podobnie jak sama technologia, potrzebne umiejętności szybko ewoluują. Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie talentów, maksymalizację zaangażowania i satysfakcję pracowników, czy też obranie bardziej przyszłościowego podejścia do sposobu w jaki działamy, ważne jest, abyśmy wszyscy – firmy i jednostki – nigdy nie przestawali się uczyć.

Davradou jest głęboko przekonana, że podnoszenie kompetencji jest podróżą, a nie celem:

Agapi DavradouJeśli chcemy być silni i konkurencyjni na rynku pracy, musimy nieustannie zdobywać nowe kwalifikacje.

Agapi Davradou


Źródło: Microsoft

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF