Czy Polacy są gotowi ratować środowisko?

Kantar

Kantar, wiodąca na świecie firma zajmująca się analizą danych i doradztwem w zakresie marek, opublikował raport na temat postaw konsumentów wobec zrównoważonego rozwoju.

Badanie objęło w sumie 32 kraje, w tym 12 europejskich, a wśród nich Polskę. Projekt powstał w odpowiedzi na narastające zmiany społeczne, klimatyczne, a co za tym idzie: ewoluujące potrzeby współczesnego konsumenta.

Kluczowe wnioski zaprezentowane w raporcie:
• 43% Europejczyków ankietowanych przez Kantar stwierdziło, że są już osobiście dotknięci problemami środowiskowymi, w porównaniu z 58% w Azji i 54% w obu Amerykach.
• 42% Polaków deklaruje, że chętnie zapłaci więcej pieniędzy za produkty, które są lepsze dla środowiska.
• 61% Polaków uważa, że marki mają do odegrania ważną rolę w społecznej debacie dotyczącej równości płci, rasy czy imigracji.
• 69% Polaków wyraża obawę, że marki angażują się w sprawy społeczne tylko z powodów biznesowych.
• Ubóstwo i głód to największe obawy w całej Europie, a następnie zanieczyszczenie wody, utrata bioróżnorodności, brak czystej wody i wylesianie. Na tle Europy wyniki dla Polski są zbliżone dotyczą przede wszystkim wody (dostępu i zanieczyszczenia), a także głodu i ubóstwa.

 

Badanie wykazało, że konsumenci oczekują, że marki, których używają, będą zrównoważonymi liderami. W Polsce 61% z nas uważa, że marki mają do odegrania ważną rolę w społecznej debacie dotyczącej równości płci, rasy czy imigracji.

Jednocześnie dostrzegamy pewną gotowość Polaków do podejmowania świadomych decyzji zakupowych – 42% wprost deklaruje, że jest skłonnych więcej zapłacić za produkty lepsze dla środowiska.

–  Katarzyna Zalewska Account Manager, Brand Strategy Domain z Kantar Polska.

 

Więcej o raporcie: https://www.kantar.com/campaigns/sustainability-the-european-story

Adam Daniluk