...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dyrektorzy IT obniżą inwestycje w efekcie pandemii, ale nie wszędzie. Priorytetami stają się wydatki na lepszą cyfrową obsługę klientów [RAPORT]

branża IT

Pomimo dużych obaw związanych ze stabilnością makroekonomiczną tylko 41% dyrektorów IT w polskich firmach i regionie EMEA planuje redukcję kosztów, przy czym większość z nich stara się zmniejszyć nakłady na obsługę IT o nie więcej niż 20%. Chcą oszczędzać, ale nie wszędzie. Priorytetami stają się wydatki na lepsze cyfrowe doświadczenia klientów i nowe cyfrowe modele biznesowe – wynika z raportu PwC „Wyzwania dyrektorów IT w czasach ‘nowej normalności’. Badanie CIO Pulse Survey”.

72% szefów IT zaznacza, że w trakcie pandemii koronawirusa byli w stanie zorganizować pracę zdalną w swoich przedsiębiorstwach w mniej niż 3 dni. Wyniki w różnych regionach były spójne, ale różniły się między branżami. Najwięcej czasu na tę zmianę potrzebowały firmy z sektora finansowego i publicznego.

Wpływ COVID-19 na zarządzanie funkcją informatyczną w firmach jest bez precedensu. Konieczność cyfrowej transformacji staje się niepodważalna dla wszystkich przedsiębiorców. Z naszego badania wśród dyrektorów ds. informatyki (Chief Information Officer) wynika, że kryzys spowoduje cięcie wydatków, ale odłożenie na późniejszy termin lub odwołanie inwestycji dotyczy głównie inicjatyw skoncentrowanych na bieżącej działalności, podczas gdy te dotyczące poprawy doświadczenia klientów, automatyzacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa przebiegają w dużej mierze zgodnie z planem.

Marek Młyniec, partner odpowiedzialny za segment usług technologicznych w PwC

Wśród priorytetów na 2021 rok na pierwszym miejscu znalazły się więc inwestycje związane z Customer Experience (55%), cyberbezpieczeństwem (54%) oraz technologiami umożliwiającymi tworzenie nowych modeli biznesowych (52%).

Mimo zyskującej na znaczeniu funkcji IT w przedsiębiorstwach pandemia spowodowała jednak wzmożoną potrzebę zwiększenia efektywności operacyjnej. Dyrektorzy IT stoją przed dylematem, gdzie oszczędzać, a gdzie utrzymać inwestycje. Ich deklaracje w sondażu wyglądają następująco:

  • 41% CIOs planuje ograniczyć wydatki budżetowe na IT
  • W 1/3 organizacji redukcja kosztów nie przekroczy 10%
  • Plany ograniczenia lub odroczenia wydatków w przypadku transformacji cyfrowej wyraziło zaledwie 16%
  • respondentów, a Customer Experience tylko 11%

Praca z domu na dużo większą skalę niż przed wybuchem COVID-19 stwarza dodatkowe ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem. O obawach związanych z nowymi cyberatakami mówi w badaniu 63% szefów IT. Wyzwaniem dla CIOs jest też wspieranie pracowników i biznesu w ich nowych modelach pracy i współpracy oraz ograniczony budżet IT przy rosnącej presji na poprawienie infrastruktury.

Badanie potwierdza jeszcze jeden ważny kierunek transformacji biznesu, co wyłania się także z naszych rozmów z polskimi przedsiębiorcami – usługi chmurowe znajdują się wśród priorytetów firm w Polsce. Wynika to ze stosunkowo niskiego stopnia adopcji technologii chmurowych w naszym kraju, które są doskonałą odpowiedzią na niepewność związaną z kryzysem. Zapewniają znaczny potencjał redukcji kosztów, elastyczność w przypadku nagłych zmian wolumenów transakcji oraz możliwość szybkiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT.

 Bartłomiej Kołodziejczyk, dyrektor w zespole doradztwa technologicznego w PwC

POBIERZ PEŁNY RAPORT WYZWANIA LIDERÓW IT W CZASACH „NOWEJ NORMALNOŚCI”


Źródło: Informacja prasowa PwC

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF