...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Faktoring – dla kogo i kiedy go stosować?

Istnieje wiele produktów finansowych dla firm. Warto się zastanowić kiedy z czego korzystać. Każdy z nich ma swoje zastosowanie, jednak nie w każdej sytuacji. 

 

Przyjrzyjmy się faktoringowi, ostatnio to dość “modny” produkt. Firm faktoringowych przybywa a w Internecie czy prasie co rusz można się natknąć na reklamę tego produktu. Czy warto z niego skorzystać? To zależy od potrzeb. Faktoring polega na cesji swoich należności na rzecz firmy faktoringowej, która w ramach tego produktu świadczy dla nas kilka usług. Powinny to być przynajmniej dwie następujących czynności: finansowanie wierzytelności, przejęcie ryzyka braku zapłaty, prowadzenie rozliczeń, monitoring i windykacja.

 

Zalet i zastosowań faktoringu jest wiele. Przyjrzyjmy się dwóm podstawowym funkcjom.

Poprawa płynności finansowej.

Podobnie jak kredyt, faktoring dostarcza firmie zastrzyku gotówki wtedy kiedy potrzeba. Różnica jest jednak znacząca. W przypadku kredytu otrzymujemy środki, które musimy później oddać, aby to zrobić musimy je do tego czasu wygenerować. W przypadku faktoringu jest odwrotnie. Środki które otrzymujemy są już nasze i nic nie trzeba oddawać. Jak to możliwe? To proste, faktoring to nie pożyczka czy kredyt, to sprzedaż! Co takiego sprzedajemy? Faktury! Zamiast czekać na zapłatę od odbiorcy miesiąc dwa czy trzy, możemy sprzedać wierzytelność do faktora i od razu zainkasować ciężko wypracowane środki zamrożone w fakturze a nasz odbiorca wtedy powinien dokonać zapłaty na konto faktora. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale co do zasady na tym polega faktoring. Wielu jego odmianom przyjrzymy się w kolejnych artykułach.

 

Faktoring jako narzędzie handlowe.

Często powtarzałem sowim klientom jak i pracownikom, że na faktoring nie należy patrzeć jedynie jako instrument finansowy, który dostarcza firmie gotówki. To także narzędzie, które daje nam pewien wachlarz możliwości. Wiele firm boryka się z problemem terminów płatności, zarówno po stronie sprzedażowej jak i zakupowej. Nie mówię, tu o opóźnieniach wynikających z przyczyn związanych ze złą sytuacją finansową, chodzi o tzw. niedopasowanie terminów. Zdarza się, że nie możemy zapłacić za nasze zobowiązania, bo nasz kontrahent jeszcze nie zapłacił, a on nie zapłacił, bo jemu jeszcze nie zapłacono. Każdy walczy o swoje terminy, bo nie chce być w sytuacji jak opisana przed chwilą. Zdarza się, że z tego powodu nie udaje się zawrzeć transakcji, bo stronom brakuje elastyczności na tym polu. To właśnie rozwiązuje faktoring jako narzędzie handlowe. Kiedy nam zależy na sprzedaży za gotówkę, a nasz odbiorca może wziąć towar czy usługę tylko z odroczonym terminem płatności to ten pat rozwiąże faktoring. Kiedy odbiorca by chciał kupić więcej, ale potrzebuje więcej czasu na zapłatę, znowu to umożliwia faktoring. Oczywiście wiąże się to z pewnym kosztem. Może go ponieść jedna strona, można się nim podzielić, można koszt usługi dodać do ceny produktu czy usługi. Faktoring należy więc traktować jako sposób rozwiązywania trudnych sytuacji biznesowych, nie tylko jako sposób na pozyskanie kapitału na szybko.

 

Dwie powyżej opisane funkcje to tylko kawałek tego co może dać faktoring. Warto mieć na uwadze, że taki produkt istnieje i korzystać z jego zalet. Nie warto korzystać z niego jako kredytu, bo od tego są kredyty. To są produkty, które funkcjonują obok siebie i wzajemnie się uzupełniają.

 

Tomasz Domagalski – związany z branżą finansową od 17 lat. Ekspert w zakresie faktoringu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w sektorze finansowym. Współautor kilku projektów fin-tech’owych. Obecnie Dyrektor Zarządzający Factris Polska. Prywatnie pasjonat gier strategicznych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF