...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Freelancing w Polsce i na świecie 2021 [RAPORT]

freelancer

W 2021 roku wartość rynku freelancingu w Polsce przekroczy 15 miliardów złotych i zwiększy się o blisko 27% rdr. Obecnie na tym rynku pracuje już ponad 270 tysięcy wolnych strzelców, przy dynamice 7% rdr. Globalnie ten rynek będzie wart blisko 3,5 biliona dolarów w 2021 r. i dzięki niemu dochód uzyskuje około 1,1 miliard profesjonalistów. Co wpływa na dynamiczny rozwój tego sektora? Jak Covid-19 zmienia tę branżę? Aktualny obraz polskiego i światowego rynku freelancingu prezentuje najnowszy raport Useme.com.

W ciągu ostatniego roku, na skutek splotu działania trzech istotnych czynników, tj. pandemii, globalizacji i cyfryzacji, praca zdalna z przywileju dostępnego dla wybranych, stała się powszechnie obowiązująca rzeczywistością. Zmiany, których byliśmy i jesteśmy świadkami są uniwersalne i dotknęły praktycznie wszystkich pracowników biurowych, bez względu na branżę, kraj czy kontynent. Wraz ze zmianą sposobu myślenia, zarówno u pracodawców, jak i kadry pracowniczej, a także z upowszechnieniem się modelu pracy zdalnej, znacząco wzrosła również popularność freelancingu. Także rola samych wolnych strzelców, jak i ich wpływ na gospodarki poszczególnych krajów.

Freelancing na świecie

Wartość globalnego rynku freelancingu w 2021 roku wyniesie 3,45 biliona dolarów, przy wzroście na poziomie 15% rdr. Pracuje na nim już 1,1 miliarda freelancerów na całym świecie, z czego 35,5% wolnych strzelców znajduje się w Europie – więcej niż na jakimkolwiek innym kontynencie.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

Jednak najbardziej wartościowym rynkiem jest kontynent Ameryki Północnej, z dominującym udziałem Stanów Zjednoczonych. W USA freelancerzy w tym roku wytworzą wartość, czyli wniosą do amerykańskiej gospodarki 1,4 biliona dolarów (5,7% PKB w USA). Liczba freelancerów w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku była na poziomie 53,3 miliona profesjonalistów i wzrosła o 8,1% versus 2019 rok. Przy obserwowanym od ostatnich kilku lat tempie wzrostu, szacuje się, że 67,6 milionów Amerykanów (42% siły roboczej) będzie pracować jako wolni strzelcy do końca 2021 roku. Jeśli ten trend się utrzyma, to do 2027 roku ponad połowa (50,9%) amerykańskiej siły roboczej będzie pracować jako freelancerzy. Będzie to miało znaczący wpływ na sposób prowadzenia biznesu oraz zarządzania projektami na całym świecie.

Ile zarabiają freelancerzy za granicą?

Stawki dla freelancerów różnią się w zależności od kraju, języka, stanowiska, doświadczenia, branży, pozycji rynkowej oraz lat doświadczenia. Średnia globalna stawka godzinowa to 19 dolarów brutto za godzinę. Zarobki ponad tę wartość, to domena blisko co trzeciego wolnego strzelca. 9% freelancerów otrzymuje 21-25 dolarów, 7% 26-30 dolarów a co dziesiąty (10%) otrzymuje 31-50 dolarów na godzinę. Z badań wynika, że co czwarty (24%) z badanych zarabia 6-10 dolarów na godzinę. 17% otrzymuje za 60 minut pracy 11-15 dolarów, a 13% 16-20 na godzinę.

Freelancing w Polsce

Z raportu „Freelancing w Polsce i na świecie 2021”, przygotowanego jak co roku przez platformę Useme.com wynika, że także w Polsce rynek freelancingu bardzo dynamicznie rośnie. Zarówno jeżeli chodzi o wartość rynku, jak i liczbę profesjonalistów zaangażowanych w niego.

W 2021 roku już ponad 270 tysięcy profesjonalistów pracuje jako wolni strzelcy w naszym kraju, przy dynamice na poziomie 7% rdr. Wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się o 27% i urośnie do poziomu 15,4 mld zł w bieżącym roku. – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com. – Pandemia, wbrew obawom wielu, nie tylko nie zatrzymała rozwoju tego rynku, ale jeszcze go przyspieszyła zarówno globalnie, jak i w lokalnie, tj. w Polsce.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

gdzie mieszkaja freelancerzy

Kim jest polski freelancer?

Jak wynika z badań Useme.com freelancerzy w Polsce praktycznie po równo reprezentują obydwie płcie. Ten stan równowagi, widać już od kilku lat, zatem nie jest to jakaś anomalia występująca w ostatnich badaniach. Z kolei, 60% freelancerów w Ameryce Północnej to mężczyźni, a 40% to kobiety. Jest to bardziej wyrównany wynik niż średnia światowa, gdzie 77% freelancerów to mężczyźni, a 23% kobiety. Porównując dane polskie z globalnymi, można uznać że jesteśmy pionierami w zakresie równouprawnienia w obszarze freelancingu.

Jeżeli chodzi o wiek, to tak jak w przypadku freelancingu globalnego, wolni strzelcy to przede wszystkim ludzie młodzi i w średnim wieku. Najwięcej osób, bo aż 50,3% znajduje się w przedziale między 26. a 35. rokiem życia. Grupy młodsze (19-25) i starsze (36-45) stanowią po około 20% wszystkich wolnych strzelców. Niemal 5% specjalistów wykonujących prace na zlecenie ma od 46 do 55 lat. Znaczna większość polskich freelancerów (67,3%) posiada wykształcenie wyższe, a 15,1% obecnie studiuje.

Jakie branży pracy zdalnej są najbardziej popularne?

czym sie zajmuja freelancerzy

Największy odsetek podwykonawców zajmuje się copywritingiem i social mediami – 26,4%. Co piąty (21%) wolny strzelc to grafik, a 10,5% wykonuje strony i sklepy internetowe lub usługi z dziedzin fotografii, wideo i animacji. Kolejne 7,3% ankietowanych wskazało programowanie i IT jako główną dziedzinę swojej działalności. Na następnych miejscach znalazły się takie branże jak tłumaczenia (7,1%) czy SEO i SEM (3,4%). Przyglądając się branżom z perspektywy płci, zauważymy, że najwięcej freelancerek zajmuje się copywritingiem i mediami społecznościowymi (20% wszystkich respondentów). Kolejnymi specjalnościami z silną reprezentacją kobiecą są grafika (10%) i tłumaczenia (5%). Wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowią graficy (11%), a za nimi są specjaliści od tworzenia stron i sklepów internetowych (8%) oraz programiści i profesjonaliści IT (7%).

Ile i gdzie pracują polscy freelancerzy?

Wolni strzelcy w Polsce jako miejsce swojej pracy najczęściej wybierają dom (91,1%), co jest tożsame w danymi globalnymi. Dbają też o odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Na realizację zleceń poświęcają czas podobny do wymiaru godzinowego pracy etatowej. 41,7% pracuje nad zleceniami maksymalnie 4 godziny w ciągu dnia, 24,7% spędza nad projektami od 4 do 6 godzin, a 16,7% zlecenia zajmują od 8 do 10 godzin. Jedynie 5,1% z freelancerów pracy poświęca więcej niż 10 godzin dziennie.

freelancerzy jak dlugie wakacje

W ciągu roku większości udaje wyjechać się na urlop, a tylko co czwarty ankietowany przyznaje, że robi sobie wolne od obowiązków jedynie w weekendy lub wcale. W porównaniu do lat ubiegłych, na dłuższe wakacje nadal wyjeżdża mniej freelancerów niż przed pandemią.

Z kim pracują polscy freelancerzy?

Wolni strzelcy w Polsce zdobywają zlecenia na różne sposoby. Najczęściej pochodzą one od stałych klientów (66,7%) oraz z poleceń lub rekomendacji (61,2%). Na kolejnych miejscach uplasowały się polskie portale ogłoszeniowe (42,3%) i social media, takie jak Facebook czy LinkedIn (36,6%). Ponad ⅓ badanych deklaruje, że klienci zgłaszają się do nich sami. Nieliczni szukają zleceń na zagranicznych portalach z ogłoszeniami (8,5%), czy zamieszczają własne reklamy (6%).

freelancerzy jak dlugie wakacje

Z usług freelancerów w pierwszej kolejności korzystają mikroprzedsiębiorstwa (40,4%), czyli jednoosobowe działalności i firmy zatrudniające do 10 osób oraz małe oraz średnie przedsiębiorstwa (34,5%).

W ciągu miesiąca badani wykonują najczęściej od 1 do 3 zleceń (33,1% wskazań). Ilość poszczególnych projektów jest mocno skorelowana ze stażem pracy. 42,9% osób, które pracę we freelancingu zaczęły nie dalej niż rok temu, obsługuje do 3 zleceń miesięcznie, a odsetek ten jest już znacznie niższy przy wolnych strzelcach z ponad 10 letnim stażem (23,1%).

Jeżeli spojrzymy na zależności występujące między branżami w ilości wykonywanych zleceń w miesiącu, zobaczymy, że freelancerzy zajmujący się wirtualną asystenturą w większości (66,7%) realizują do 3 projektów miesięcznie, natomiast ⅓ web developerów wykonuje w tym czasie od 5 do 10 zleceń. Z kolei tłumacze najczęściej biorą udział w długoterminowych projektach (28% z nich).

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Jak pokazują badania Useme.com, z roku na rok zarobki freelancerów dynamicznie rosną. Mimo pandemii kolejny rok z rzędu zwiększył się procent wolnych strzelców zarabiających powyżej 5 tysięcy złotych na rękę (17,7% badanych), co daje wartość o 45% większą niż rok wcześniej. Przyglądając się bliżej zmianom w zarobkach, 52,4% freelancerów deklaruje, że ich dochód się zwiększył, a 31,5% stwierdziło, że pozostał na tym samym poziomie.

freelacnerzy jak rozliczaja zlecenia

Rozkładając uzyskane wyniki na poszczególne branże i w tym roku, bez zaskoczenia można zauważyć, że grupą najlepiej zarabiającą są osoby zajmujące się programowaniem i szeroko pojętą branżą IT (20% zarabia od 5 do 10 tysięcy złotych netto, a 26% powyżej 10 tysięcy złotych na rękę).

Drugie miejsce, z niewielką różnicą, zajmuje branża doradcza i konsultingowa (35% od 5-10 tysięcy, 18% ponad 10 tysięcy netto). Kolejnymi specjalnościami, które przynoszą freelancerom wyższe dochody, są tłumaczenia, fotografia wraz z wideo i animacją oraz pozycjonowanie (SEO i SEM). Powyżej 5 tysięcy złotych na rękę w tych grupach zarabia odpowiednio 17%, 16% i 16% badanych.

 

Pobierz pełny raport Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Raport został przygotowany przez zespół platformy Useme.com.

Źródła: Statista, Payoneer, Edelmann, Freelancers Union, Upwork, Freelancer, Departament Handlu USA, OwlLab, Enterprise Technology Research, MBO Partners, Raport o stanie niezależności, Website Plane oraz Useme.com.

Badanie rynku freelancingu w realizowane jest corocznie przez Useme.com od 2014 roku. Raport dotyczący „Freelancing w Polsce 2021” został opracowany przez Useme.com na podstawie badania zrealizowanego z wykorzystaniem metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) – standaryzowanego kwestionariusza ankietowego dystrybuowanego i wypełnianego drogą elektroniczną w maju 2021 roku, na próbie 1159 polskich freelancerów.

Useme właśnie rozpoczęła zbiórkę w ramach crowdinvestingu udziałowego. Kup akcje spółki, która jest liderem rozliczania pracy zdalnej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zarabiaj na rozwoju pracy zdalnej na świecie.


Źródło: Useme

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF