...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Hewlett Packard Enterprise wprowadza najbardziej inteligentne pamięci masowe do swojego portfolio

Nowe osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, mobilności danych w chmurze i wydajności platformy do przechowywania umożliwiają głębszą i 2-krotnie szybszą analizę danych.

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaprezentowała innowacje w zakresie inteligentnej platformy rozwiązań pamięci masowej, które pomagają klientom wykorzystać potencjał danych, przekształcić uzyskane informacje w nowe źródła przychodów i zoptymalizować działalność biznesową. Wśród zaprezentowanych przez HPE produktów znalazły się:

 • Usprawnienia platformy Artificial Intelligence for Operations (AIOPs) i HPE InfoSight,
 • Rozszerzenie dostępności usługi HPE Cloud Volumes do przechowywania danych w środowisku obliczeniowym bazującym na wielu chmurach na Wielką Brytanię i Irlandię.
 • HPE Memory-Driven Flash jako nowa klasa pamięci masowej dla przedsiębiorstw oparta na pamięci klasy magazynowej (SCM) i nieulotnej pamięci ekspresowej (NVMes).
 • Wzmocniona współpraca z platformą Cohesity dla lepszego zarządzania dodatkowym obciążeniem pracą i przyspieszenia przejścia do chmury hybrydowej.

Aby zoptymalizować działanie biznesu, przedsiębiorstwa potrzebują łatwej w zarządzaniu infrastruktury, która pozwoli im skoncentrować się na jak najlepszym wykorzystaniu danych. Klienci potrzebują bezproblemoego ruchu danych między serwerami lokalnymi i chmurowymi, aby przyspieszyć cykle rozwojowe i chronić swoje dane. Firmy potrzebują też pamięci masowej dostosowanej do ich potrzeb i możliwości biznesowych w postaci modeli opartych na bieżącym zużyciu i elastyczności finansowej. HPE umożliwia wykorzystanie danych i optymalizację działań biznesowych dzięki inteligentnym rozwiązaniom przechowywania danych, które dostosowują się i automatycznie zmieniają w czasie rzeczywistym, płynnie przenosząc dane tam, gdzie są potrzebne i optymalizują dane pod kątem odpowiedniego modelu biznesowego firmy.

– Inteligentne rozwiązania zmieniają wszystko – mówi Milan Shetti, Dyrektor Generalny HPE Storage. – Klienci korzystający z inteligentnego systemu przechowywania mogą czerpać z możliwości sztucznej inteligencji i nie martwić się już o swoją infrastrukturę. Zamiast tego firmy mogą skoncentrować się na pozyskiwaniu większych korzyści z dostępnych danych – odkrywać nowe możliwości generowania przychodów poprzez przenoszenie i monetyzację danych w chmurze jak i na brzegu sieci, czy też usprawniać swoje produkty i modele biznesowe dzieki pozyskaniu odpowiednich informacji z dostępnych danych.

Pamięć masowa oparta na AI umożliwia samodzielną optymalizację IT i uwalnianie danych

HPE InfoSight wykorzystuje sztuczną inteligencję do eliminowania obciążeń związanych z zarządzaniem infrastrukturą poprzez przewidywanie i zapobieganie problemom, a także umożliwia zarządzanie danymi w oparciu o ich kontekst. HPE InfoSight pozwala obniżyć koszty operacyjne nawet o 79 proc., umożliwiając samodzielne zarządzanie infrastrukturą i samooptymalizujące się IT.

HPE InfoSight udało się zwiększyć możliwości zarządzania obciążeniami przez dodanie inteligentnych funkcji uczenia maszynowego, które zmniejszają ryzyko i pracę manualną przy planowaniu nowych obciążeń. Są to:

 • Rozwiązanie HPE Nimble Storage analizuje wiele elementów środowiska IT, dzięki czemu platforma HPE InfoSight umożliwia proaktywne rekomendacje także dla środowisk wirtualnych. W ten sposób HPE InfoSight wykracza poza podstawowe narzędzia do analityki predykcyjnej oferowane przez innych dostawców i dostarcza wytyczne oparte na sztucznej inteligencji w całym zakresie infrastruktury, które obejmują możliwie najlepsze podejście do optymalizacji środowisk klientów i miejsca przechowywania ich danych.
 • Planer zasobów bazujący na sztucznej inteligencji pomaga zoptymalizować rozmieszczenie obciążenia w oparciu o dostępne zasoby, eliminując zgadywanie i ryzyko zakłóceń podczas wdrażania nowych obciążeń.
 • Informacje o wydajności dla HPE 3PAR skracają czas potrzebny na rozwiązywanie problemów, wykorzystując uczenie maszynowe do samodiagnozy tzw. wąskich gardeł. Unikalna usługa on-premise optymalizuje HPE InfoSight w lokalizacjach, które mają ograniczony dostęp do chmury.

 

– Wykorzystanie HPE InfoSight znacznie uprościło nasze działania i uwolniło naszych pracowników od konieczności ciągłego zajmowania się problemami związanymi z infrastrukturą – mówi Stefan Floyhar, Starszy Dyrektor IT, Ferrara Candy Company. – Jesteśmy zachwyceni proaktywnym wsparciem, jakie otrzymaliśmy. HPE InfoSight bezpośrednio pomógło nam zapobiec krytycznym awariom, których nigdy nie wykrylibyśmy sami. Dodanie wielopoziomowych zaleceń zwiększa funkcjonalność InfoSight w zakresie kontrolowania naszych środowisk zwirtualizowanych – nie musimy więc już tego robić.

Pamięć masowa zbudowana na potrzeby chmury zapewnia mobilność danych niezależnie od obciążenia i w każdej lokalizacji

Wraz ze wzrostem liczby aplikacji dla chmury, przedsiębiorstwa wykazują potrzebę optymalnego przenoszenia danych między hybrydowymi środowiskami chmurowymi. HPE Cloud Volumes, obecnie dostępne dla platformy HPE Nimble Storage, zapewnia usługę pamięci masowej klasy korporacyjnej z mobilnością hybrydową i wielochmurową. Obecnie HPE Cloud Volumes zwiększa możliwości świadczenia usług i globalny zasięg dzięki:

 • rozszerzeniu dostępności na Wielką Brytanię i Irlandię w 2019 roku w celu obsługi brytyjskich i europejskich klientów wymagających dostępu do danych w chmurze lokalnej,
 • obsłudze wiodących platform kontenerowych, w tym Docker i Kubernetes, dla przyspieszenia działania DevOps, a także w celu testowania i rozwijania natywnych aplikacji oraz obciążeń hybrydowych w chmurze. Wiecej informacji znajduje się na: https://cloudvolumes.hpe.com,
 • zakończonej certyfikacji SoC 2 Type 1 dla klientów z rygorystyczną kontrolą zgodności, jak i zgodności HIPAA dla klientów w obszarze służby zdrowia.

Postęp wykraczający poza pamięć flash poprzez dostarczanie danych z prędkością pamięci operacyjnej

Flash oparty na pamięci HPE to nowa klasa pamięci masowej dla HPE 3PAR i HPE Nimble Storage, stworzona z wykorzystaniem SCM i NVMe, które przyspieszają wydajność aplikacji. Flash oparty na pamięci HPE dwukrotnie skraca opóźnienie i jest do 50 proc. szybszy niż macierze w pełni oparte na pamięci flash z dyskami półprzewodnikowymi NVMe. Inteligencja wbudowana w HPE 3PAR i HPE Nimble Storage optymalizuje SCM, umożliwiając przetwarzanie w pełnej skali w czasie rzeczywistym w aplikacjach wrażliwych na opóźnienia oraz w przypadku mieszanych obciążeń – takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe lub transakcje o dużej prędkości. HPE 3PAR to pierwsza platforma pamięci masowej z SCM i NVMe dostępna dla przedsiębiorstw. Flash oparty na pamięci HPE to precyzyjne przejście do architektur opartych na pamięci, które napędzają innowacje nowej generacji.

Flash oparty na pamięci HPE jest dostępny dla HPE 3PAR od grudnia ubiegłego roku jako proste rozszerzenie, które nie zakłóca aktualizacji. Dla HPE Nimble Storage ma być dostępny w 2019 r.

Rozszerzenia w portfolio pamięci masowej HPE gwarantują odpowiednie miejsce do przechowywania danych

Najbardziej inteligentna pamięć masowa na świecie została stworzona z wykorzystaniem portfolio produktów do przechowywania danych zoptymalizowanych pod kątem obciążenia, będących miejscem docelowym dla wszystkich typów danych. Nowe produkty i funkcje obejmują:

 • Peer Persistence dla HPE Nimble Storage, które zapewnia prostą i zawsze dostępną funkcjonalność dla przedsiębiorstw dzięki synchronizacji replikacji wielu lokalizacji z automatycznym przełączaniem awaryjnym. Rozwiązanie to jest dostępne bezpłatnie w HPE Nimble Storage.
 • Wzmocnione partnerstwo z Cohesity, które łączy w sobie prostotę i efektywność oprogramowania Cohesity na skalę internetu z oferowaną przez HPE wiodącą infrastrukturą i usługami z zakresu big data, a także pamięci masowej. Rozszerzona umowa odsprzedaży, która obejmuje serwery HPE Apollo i HPE DL 380, pozwala klientom skonsolidować dane zapasowe i pomocnicze w chmurze hybrydowej.
 • Dostępność platformy HPE Apollo 4200 Gen10, idealnie dostosowanej do analizy big data, skalowalnej pamięci definiowanej programowo i innych obciążeń związanych z przechowywaniem danych.

Usługa inteligentnego przechowywania dostosowuje się zarówno do bieżącego zapotrzebowania, jak i potrzeb inwestycyjnych

Obecnie firma HPE zarządza 500 PB danych klientów dostarczanych jako usługa przy wykorzystaniu HPE GreenLake Flex Capacity, zapewniając klientom skalowalność i uproszczone operacje IT w modelu płatności za użycie w danej lokalizacji. Teraz HPE rozszerza usługę HPE GreenLake o możliwość tworzenia kopii zapasowych i włącza oprogramowanie Veeam do oferowanego modelu konsumpcyjnego, aby jeszcze bardziej uprościć ochronę danych.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF