...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Izabela Kozakiewicz w #Kiszmasz nie tylko o swoim projekcie Trampki na Giełdzie (wideo)

Projekt “Trampki na Giełdzie”: edukacja finansowa młodego pokolenia, integracja środowiska biznesowego z edukacyjnym. Potrzeba: zrozumienie znaczenia innowacji i startupów przez duże firmy, wsparcie młodych ludzi w wyborze ścieżki zawodowej.

Fundacja Trampki na Giełdzie:

 • Inicjatorka projektu: Izabela Kozakiewicz.
 • Początki projektu: spontaniczne wydarzenie na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Cel projektu: edukacja finansowa ludzi rynku kapitałowego.

Cele Projektu:

 • Edukacja: dzieci, młodzież, rodzice – zarządzanie finansami osobistymi, decyzje finansowe, podstawy inwestowania.
 • Integracja: pracownicy rynku kapitałowego i biznesu dzielą się wiedzą z młodszymi pokoleniami.

Realizacja Projektu:

 • Spotkania i warsztaty: sala notowań Giełdy, różne miasta Polski.
 • Wydarzenia: dla dzieci, młodzieży, rodziców – konferencje i warsztaty.

Znaczenie Edukacji Finansowej:

 • Młodzi ludzie: coraz bardziej świadomi finansowo.
 • Potrzeba: praktyczne przekazywanie wiedzy finansowej przez doświadczone osoby.

Rola Giełdy w Projekcie:

 • Sala notowań Giełdy: miejsce większych wydarzeń edukacyjnych.
 • Giełda: koło zamachowe dla biznesu, ważne dla edukacji finansowej przyszłych pokoleń.

Startupy i Duże Firmy:

 • Potrzeba: duże firmy muszą zrozumieć znaczenie startupów i innowacyjnych pomysłów biznesowych.
 • Startupy: źródło innowacji, zwłaszcza technologicznych.

Ważność Wyboru Ścieżki Zawodowej:

 • Potrzeba: wsparcie młodych ludzi w świadomym wyborze ścieżki zawodowej.
 • Rozwój kompetencji i świadome decyzje są kluczowe

::

Grzegorz Kiszluk