...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak budować dobre relacje w organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?

webianar DE inauguracja relacje

Webinar #3: Jak budować dobre relacje w organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń? Webinar odbył się w ramach Inauguracji I edycji programu Dream Employer. Prelegentami byli Monika Domańska i Adam Mamok.

Trzy kwestie okazały się kluczowe w ramach rozmowy o budowaniu relacji wewnątrz organizacji. Pierwsza dotyczy leadershipu i tego jak wyłaniać liderów i kim powinni być dla zespołów. Omawialiśmy jakie powinni mieć cechy, żeby pracownicy mieli poczucie współpracy, rozwoju i tak ważnego dziś bezpieczeństwa. Drugi obszar wiąże się z rolą kobiet na kluczowych stanowiskach. Badania jasno dowodzą, jak dobry wpływ na działalność firm ma zachowanie parytetów, natomiast praktyka pokazuje, że wiele organizacji nie wykorzystuje w pełni tych możliwości. Trzeci aspekt dotyczył współpracy międzypokoleniowej i uczestnicy webinaru okazali się zwolennikami i praktykami zespołów zróżnicowanych wiekowo. Za ważny aspekt uznali wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń i kompetencji.

Monika Domańska, członkini Rady Programowej Dream Employer

OBEJRZYJ WEBIANAR JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE W ORGANIZACJI ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI I DOŚWIADCZEŃ?

partnerzy DE

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF