...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badania opinii i satysfakcji pracowników – jakiej wiedzy mogą nam one dostarczyć?

Badania opinii i satysfakcji pracowników

Przedsiębiorstwo chcące się rozwijać powinno wsłuchiwać się w głosy swoich pracowników. Osoby te mogą dysponować wieloma ciekawymi pomysłami na to, jak powinna funkcjonować ich firma, w jakim kierunku powinna się ona rozwijać, jakie działania należałoby podjąć, by usprawnić jej działanie. Pracownicy, którzy często od wielu lat pracują w danym zakładzie najlepiej mogą wiedzieć, co należałoby na ich stanowisku pracy poprawić czy też zmienić. Należy pamiętać, że pracownicy firmy stanowią zarazem jej kapitał intelektualny – mogą oni wnieść sporo pomysłów odnośnie np. nowych produktów, usług, sposobów ich wytwarzania. Część tych pomysłów po wdrożeniu w życie może zrewolucjonizować działanie przedsiębiorstwa i przynieść mu dodatkowe dochody.

Badania opinii oraz satysfakcji pracowników – wsłuchaj się w wołanie pracownika

Wsłuchiwanie się w opinie pracowników o firmie, monitorowanie ich poziomu satysfakcji może też pomóc wykrywać sytuacje problemowe: konflikty między pracownikami, lub między pracownikami a przełożonymi, zastrzeżenia odnoście warunków pracy czy wynagrodzeń. Wiadomości o takich konfliktach przez długi czas potrafią nie dochodzić do osób kierujących daną firmą. Mają one charakter utajonych i wyciszanych konfliktów, pretensji, które są skrywane przez poszczególne osoby. Trwanie takiego staniu przez dłuży czas może jednak źle skończyć się dla firmy. Pracownicy mogą pracować coraz mniej efektywnie a nawet zacząć odchodzić z pracy. Szczególnie bolesne mogą być rezygnacje z pracy zwłaszcza tych najbardziej doświadczonych pracowników, o wieloletnim doświadczeniu i unikalnych umiejętnościach. Szkolenie nowych osób na ich miejsce może zająć bardzo dużo czasu i pochłonąć znaczną ilość środków. W szczególnych przypadkach odejście jednego, kluczowego pracownika może doprowadzić nawet do załamania się całego funkcjonowania firmy. W związku z powyższym dobrze jest przeprowadzać co jakiś czas badania opinii oraz satysfakcji pracowników.

 

Ilościowe i jakościowe metody badań satysfakcji i opinii pracowników

W badaniu opinii oraz satysfakcji pracowników można zastosować zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Badania o charakterze ilościowym pozwalają nam badać natężenie danego zjawiska. Przykładowe pytania, na które mogą dostarczyć one odpowiedzi to np.:

  • Jaki procent pracowników jest zadowolony z poziomu swojego wynagrodzenia? Pracownicy na których stanowiskach pracy są najmniej zadowoleni ze swojego wynagrodzenia?
  • Jaki procent pracowników zastanawia się nad zmianą swojej pracy? W jakich komórkach firmy takich pracowników jest najwięcej?
  • Jak pracownicy oceniają system motywacyjny? Ilu spośród nich jest z niego zadowolonych?
  • Jak pracownicy oceniają swoich przełożonych?
  • Jak pracownicy oceniają atmosferę na swoim stanowisku pracy?

 

Badania ilościowe

Najczęściej pytania te mają postać zamkniętą a zadaniem badanych jest zaznaczenie jednej z proponowanych odpowiedzi lub też zaznaczenie oceny na skali. Skala jaką przyjmuje się w tego rodzaju badaniach to zazwyczaj 6-stopniowa skala Likerta. Celem jej zastosowania jest unikanie błędu tendencji centralnej. Oznacza to, iż respondent nie może na takiej skali zaznaczyć odpowiedzi środkowej, tzw. „bezpiecznej” lub „neutralnej”. Musi on dokonać wyboru, czy ocenia on dany element bardziej źle (oceny 1-3), czy bardziej dobrze (oceny 4-6).

Oczywiście, w badaniach, w których podstawowym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety, dopuszcza się także udział pytań półotwartych (w takich sytuacjach do kafeterii odpowiedzi dodawany jest wariant „inne” wraz z polem tekstowym) lub pytań otwartych. Ich dodanie do kwestionariusza ankiety pozwala uzyskać dodatkowe informacje. Nie można by ich było zdobyć stosując same tylko pytania zamknięte z narzuconą kafeterią. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku badań o charakterze ilościowym liczba pytań o charakterze półotwartym lub otwartym jest ograniczona.

 

Badania jakościowe

Badania jakościowe odpowiadają z kolei na pytanie „dlaczego”? Celem ich przeprowadzania jest uzyskanie pogłębionych informacji odnośnie poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy, relacji, które w niej panują. Doskonale nadają się one do pozyskiwania wiedzy na temat opinii i pomysłów pracowników odnośnie swojego miejsca pracy.

 

Wywiad pogłębiony

Techniką badawczą jest w przypadku takich badań indywidualny wywiad pogłębiony. Wywiad pogłębiony może być realizowany zarówno w ramach rozmowy respondenta z badanym „twarzą w twarz”, jak również w formule online, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych (Skype, Zoom, Google Meet itd.). W trakcie takich badań rozmówców można zapytać m.in. o to:

  • Co chciałbyś zmienić na swoim stanowisku pracy?
  • Czy masz może jakieś pomysły, które mogłyby usprawnić pracę w Twoim zespole?
  • Czy realizujesz się na stanowisku, na którym obecnie pracujesz? Czy Twoim zdaniem na innym stanowisku Twoja wiedza i umiejętności mogłyby zostać lepiej wykorzystane? Jeśli tak, to w jaki sposób?
  • Jak chciałbyś zmienić swoje stanowisko pracy?
  • Czy masz może pomysł na jakieś nowe usługi, które Twoja firma mogła by świadczyć?

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż próba w badaniach jakościowych jest zazwyczaj dużo niższa aniżeli w badaniach ilościowych. Celem w tym przypadku nie jest zbadanie natężenia zjawiska, ale uzyskanie jak największej liczby informacji od osoby, która niejako „reprezentuje” cały swój dział, komórkę w danym zakładzie pracy. W zależności od wielkości danego zakładu pracy w tego rodzaju badaniach bierze zazwyczaj kilku lub kilkunastu pracowników. Czasami ta liczba jest zwiększana do kilkudziesięciu jeśli mamy do czynienia z dużą organizacją.

 

Indywidualne wywiady pogłębione

Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych idealnie nadaje się do tego, by za ich pomocą próbować badać opinię pracowników na różne tematy związane z funkcjonowaniem firmy. Pracownicy rozmawiając z zewnętrznym badaczem na ogół łatwiej się przed nim „otwierają” wskazując te aspekty funkcjonowania firmy, które ich zdaniem wymagają poprawy. Często tego typu rozmowy pozwalają także zdiagnozować utajone konflikty w poszczególnych zespołach, które mają wpływ na jakość wykonywanej pracy. Ich wykrycie umożliwia wdrożenie działań zaradczych (np. w postaci mediacji) zanim sytuacja zaogni się tak mocno, iż doprowadzi do np. zwalniania się pracowników.

 

Badania opinii i satysfakcji pracowników – przekaż sprawę specjalistom

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań opinii i satysfakcji pracowników. W zależności od celów badania i informacji, które Zamawiający chce pozyskać pomożemy dobrać odpowiednie metody i techniki badania. Możemy też pomóc w przygotowaniu materiałów, które będą informowały pracowników o badaniu i jego celach. Po realizacji badań dostarczymy Zamawiającemu raport, który będzie zawierał wszystkie najważniejsze wnioski oraz rekomendacje. Wraz z nim możemy także dostarczyć bazę danych (w przypadku badań ilościowych) lub też transkrypcje z przeprowadzonych wywiadów (w przypadku badań jakościowych). Planując zatem badania opinii i satysfakcji pracowników najlepiej powierzyć realizację tego zadania ekspertom z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.

 

Zobacz także:

Badania satysfakcji pracowników – dlaczego warto je przeprowadzać?

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – dlaczego warto je realizować?

Badanie 360 stopni, czyli jak ocenić kompetencje kadry kierowniczej

Jak zatrzymać pracownika w 5 krokach?

Badanie satysfakcji pracowników

Badania kompetencji jako wsparcie procesów rekrutacji


Bartosz Olcha BioStat

Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań w BioStat®

www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat