...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak skutecznie dotrzeć z reklamą i przekazem marketingowym do środowiska lekarskiego

Reklama do lekarzy - jak sprawić, aby była skuteczna?

Reklama w branży medycznej to wyzwanie, które wymaga specyficznego podejścia. Środowisko lekarskie jest wyjątkowo wymagające pod względem wiarygodności i merytoryczności przekazu. Aby skutecznie dotrzeć z reklamą do lekarzy, należy uwzględnić kilka kluczowych czynników, takich jak odpowiedni dobór kanałów komunikacji, forma przekazu oraz dostarczenie wartościowych i rzetelnych informacji.

Zrozumienie grupy docelowej

Pierwszym krokiem w skutecznym dotarciu z przekazem marketingowym do środowiska lekarskiego jest zrozumienie specyfiki tej grupy docelowej. Lekarze to profesjonaliści, którzy cenią sobie przede wszystkim konkretne, naukowo udokumentowane informacje. W związku z tym przekaz musi być zgodny z aktualną wiedzą medyczną i oparty na dowodach.

 

Kanały komunikacji

Konferencje i sympozja medyczne

Jednym z najskuteczniejszych kanałów dotarcia do lekarzy są konferencje i sympozja medyczne. To miejsca, gdzie specjaliści z różnych dziedzin spotykają się, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę. W efekcie sponsoring takich wydarzeń, organizacja własnych stoisk lub prezentacji to doskonała okazja, aby przedstawić swoją ofertę w kontekście naukowym.

 

Publikacje w czasopismach branżowych

Kolejnym ważnym kanałem są specjalistyczne czasopisma medyczne. Reklama do lekarzy w takich publikacjach, zarówno w formie artykułów sponsorowanych, jak i tradycyjnych ogłoszeń, ma wysoką wiarygodność w oczach lekarzy. Ważne jest jednak, aby artykuły były merytoryczne i napisane przez ekspertów z danej dziedziny.

 

Internet i media społecznościowe

W dobie cyfryzacji, internet i media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w komunikacji marketingowej. Obecnie lekarze często odwiedzają platformy takie jak LinkedIn, Facebook, Twitter czy specjalistyczne fora medyczne. Tworzenie wartościowych treści, takich jak webinary, e-booki czy artykuły blogowe, może przyciągnąć uwagę i zbudować zaufanie wśród tej grupy zawodowej.

 

Specjalistyczne oprogramowanie dla lekarzy

Każda placówka medyczna i gabinet lekarski ma obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Służą do tego specjalistyczne, rozbudowane programy, które oferują nie tylko takie funkcjonalności jak wystawienie e-recept, e-zwolnień czy e-skierowań. De facto są to kompleksowe programy do zarządzania placówką medyczną, które dają m.in. możliwości rezerwacji wizyt online czy generowania własnych stron www.

 

Część z programów do EDM jest również zintegrowana z platformami telemedycznymi.

 

Najpopularniejsze programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej skupiają nawet po tysięcy lekarzy i specjalistów. W konsekwencji niektóre z nich oferują firmom, agencjom reklamowym czy domom mediowym możliwość wykorzystania tego potencjału. Na przykład, z programu Medfile korzysta 15 tysięcy lekarzy i specjalistów. Reklamodawcy mają do dyspozycji m.in. takie formaty jak:

  • Artykuły partnerskie w aplikacji i na stronie www
  • Reklamę kontekstową w aplikacji w procesie e-wizyty i e-recepty
  • Reklamę typu display wyświetlaną w aplikacji.

 

Co istotne z punktu widzenia marketerów, aplikacje takie jak Medfile umożliwiają wyświetlanie formatów reklamowych tylko zalogowanym lekarzom i specjalistom.

 

Forma przekazu

Edukacja i wartościowe treści

Kluczem do skutecznego przekazu marketingowego w branży medycznej jest edukacja. Lekarze poszukują informacji, które mogą wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Dlatego warto inwestować w tworzenie treści edukacyjnych, takich jak raporty, badania kliniczne, artykuły naukowe czy materiały szkoleniowe. Ważne jest, aby treści te były rzetelne, dobrze udokumentowane i zgodne z najnowszymi standardami medycznymi.

 

Personalizacja przekazu

Personalizacja to kolejny istotny element, aby reklama do lekarzy była skuteczna. Dzięki nowoczesnym narzędziom analitycznym możliwe jest dostosowanie przekazu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań lekarzy. Wysyłanie spersonalizowanych e-maili z informacjami o nowych produktach, badaniach czy wydarzeniach branżowych może zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej.

 

Współpraca z liderami opinii

W środowisku medycznym ogromne znaczenie mają liderzy opinii – uznani eksperci w danej dziedzinie, których zdanie jest wysoko cenione przez innych lekarzy. W rzeczywistości współpraca z takimi osobami, na przykład poprzez organizację wspólnych webinariów, pisanie wspólnych artykułów czy rekomendacje produktów, może znacząco zwiększyć wiarygodność przekazu marketingowego.

 

Etyka i zgodność z przepisami

Branża medyczna jest ściśle regulowana przez różne przepisy prawne i etyczne. Ważne jest, aby wszelkie działania marketingowe były zgodne z obowiązującymi normami, takimi jak kodeksy etyki lekarskiej czy regulacje dotyczące reklamy produktów medycznych. W konsekwencji niezgodność z przepisami może nie tylko zaszkodzić reputacji firmy, ale także prowadzić do sankcji prawnych.

 

Podsumowanie

Podsumowując, skuteczna reklama skierowana do lekarzy wymaga odpowiedniego podejścia, które łączy merytoryczność, personalizację oraz zgodność z przepisami. Marketingowcy muszą zrozumieć specyfikę grupy docelowej oraz wybór odpowiednich kanałów komunikacji. Dostarczanie wartościowych i rzetelnych treści, współpraca z liderami opinii oraz dbałość o etykę to podstawowe elementy skutecznego przekazu marketingowego skierowanego do lekarzy. Właściwie realizowana strategia marketingowa może przynieść nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale także zbudowanie długotrwałych relacji z zaufanymi specjalistami.

 

Zobacz także:

Jak reklamować gabinet lekarski? Rejestracja online

Telemedycyna – oblicza cyfryzacji polskiej służby zdrowia

Telemedycyna przyśpiesza zmiany w ochronie zdrowia

e-Recepty bez wychodzenia z domu. Lekarz online. W trakcie pracy – recepta i konsultacja w kilka minut.

 


 

Rafał Piszczek Biostat

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu Biostat®

www.biostat.com.pl

Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. Autor publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

 

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat