...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Telemedycyna przyśpiesza zmiany w ochronie zdrowia

telemedycyna

Dlaczego telemedycyna to właściwy kierunek? Jak świadczyć teleporady na NFZ? I jakie zalety mają teleporady?

Telemedycyna zmienia sposób realizowania świadczeń przez lekarzy. To efekt nie tylko możliwości technicznych, ale również zmian w prawie. W ostatnim czasie ze względu na zagrożenie epidemiczne, przychodnie POZ i poradnie specjalistyczne umożliwiają uzyskania teleporady lekarskiej. Dzięki teleporadzie konsultację można przeprowadzić telefonicznie lub przez internet.

 

Dlaczego telemedycyna to właściwy kierunek?

Wzrost zainteresowania zdalnymi poradami lekarskimi związany jest również z obowiązkiem wystawiania e-recepty oraz e-zwolnienia w elektronicznym systemie ZUS. Dla wszystkich pacjentów i podmiotów leczniczych uniwersalną platformą telemedyczną jest haloDoctor.pl. Na halodoctor.pl lekarze są dostępni dla pacjentów praktycznie o każdej porze, przez siedem dni w tygodniu.

Dziś zwraca się inwestycja w e-zdrowie. Na kilkadziesiąt wizyt lekarskich, tylko 2-3 realizowane są stacjonarnie. Reszta realizowana jest drogę telemedyczną – mówił w sejmie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przedstawiając rozwiązania resortu na walkę z epidemią koronawirusa.

Telemedycyna podczas pandemii niebywale ułatwia dostęp do lekarza, zwłaszcza gdy kończą się leki, kiedy ktoś z domowników źle się czuje, a także podczas kwarantanny lub w razie zaobserwowania niepokojących objawów. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Teleporady medyczne, jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 

Teleporada medyczna podczas pandemii

Dzięki teleporadzie medycznej u lekarza online podczas pandemii pacjent otrzyma:

 • zalecenia dotyczące leczenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Świadczenie zdalnych usług medycznych umożliwia zapis z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.”

Na mocy ustawy lekarz posiada znaczną swobodę w decydowaniu, kiedy konieczny jest bezpośredni kontakt z pacjentem i przeprowadzenie np. badania fizykalnego, a kiedy do orzeczenia o stanie zdrowia wystarczy rozmowa z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. To lekarz, który kontaktuje się z pacjentem, decyduje o tym, czy narzędzie, jakim jest telemedycyna, jest wystarczające do tego, żeby postawić diagnozę. Ewentualnie zalecić pacjentowi leki, bądź powiedzieć mu, że nie ma przesłanek do hospitalizacji.

 

Jak świadczyć teleporady na NFZ?

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad – przypomina NFZ w związku z koronawirusem. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Teleporady są możliwe także w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego.

Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej. Dzieje się to zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

 

Lekarz rodzinny online – w Twoim domu

Bez wychodzenia z domu możemy skonsultować się także z lekarzem rodzinnym. Pacjenci nie muszą przychodzić do przychodni lub poradni, bo mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie lub online (np. na platformie haloDoctor.pl) bez wychodzenia z domu. Często zdarza się, że osoby przewlekle chore potrzebują recepty lub skierowania na specjalistyczne badania. Wybieranie się do przychodni, gdzie przebywa od kilku od kilkunastu przeziębionych osób, nie ma najmniejszego sensu. Oprócz czasu, który zmarnujemy czekając w kolejkach, narażamy się na złapanie infekcji od pacjentów oczekujących w poczekalni. Podobna sytuacja dotyczy matek z dziećmi. Czasami porady pediatryczne wystarczy skonsultować online. W ten sposób przeprowadzona zostanie pierwsza weryfikacja, która uspokoi pacjentów i wskaże, jak postępować dalej.

Pandemia przyśpieszyła również niektóre procesy administracyjne dotyczące telemedycyny. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w marcu i kwietniu 2020 roku rozporządzenia, które przewidują świadczenia telemedyczne w zakresach (wspomnianych): opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Ponadto, w celu zwiększenia liczby specjalistów, lekarzom w trakcie specjalizacji i przed ukończeniem państwowego egzaminu nadano więcej uprawnień.

Lekarz udziela porady, czyli świadczy usługę medyczną w formie zdalnej. Następnie wytwarza dokumentację medyczną. W ramach usługi może wystawić e-receptę, którą prześle pacjentowi w formie PDF – pod wskazany adres email lub kodu SMS na numer telefonu pacjenta, a także – e-zwolnienia w systemie elektronicznym ZUS.

 

Telemedycyna – zalety świadczeń telemedycznych

Ogromnym wsparciem diagnostycznym jest wygodny i różnorodny sposób przekazywania lekarzowi dokumentacji medycznej na platformach telemedycznych takich, jak haloDoctor.pl. Wyniki badań laboratoryjnych, a nawet specjalistyczne badania rezonansem czy tomograficzne można przesłać szybko drogą elektroniczną. Lekarz online natomiast ma dostęp do odpowiedniego oprogramowania, które nie tylko pozwala odczytać przekazane pliki, ale również je archiwizować z zachowaniem wymaganych procedur ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej. Do tego ostatniego służą rozbudowane programy gabinetowe.

Na obecnym etapie lekarze uzyskali możliwości techniczne ułatwiające:

 • kontakt zdalny z pacjentem (telefon, czat, wideorozmowa, mail);
 • zarządzanie kalendarzem e-wizyt i rejestracją;
 • skracające do minimum czynności związane z biurokracją medyczną;
 • wystawianie e-recept, e-zwolnień itd.;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej pacjenta;
 • dostęp do historii choroby, w tym informacje o lekach i innych schorzeniach;
 • rozliczenia, a także przekazywanie koniecznych informacji do ZUS lub pracodawcy.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji, przy czym realizując sesje dodatkowo wpisać czas rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.

Przyszłość telemedycyny związana jest z rozwojem technologicznym. Stopniowo wdrażane są systemy monitorujące stan zdrowia pacjentów na odległość. Na przykład w kardiologii i tych specjalizacjach, w których istnieje możliwość wpięcia aparatury medycznej w sieci teleinformatyczne. Na razie jeszcze eksperymentalnie prowadzone są akcje diagnostyczne, podczas których przebywający w centralnym ośrodku lekarz otrzymuje do oceny dane zebrane w różnych placówkach terenowych. W Polsce wciąż jeszcze nie korzystamy, na zadowalającym poziomie, z potencjału rozwiązań w obszarze nowych technologii w procesie leczenia i obsługi pacjentów. We wprowadzaniu na rynek rozwiązań innowacyjnych specjalizują się firmy prywatne. Współpraca z nimi to jedyna szansa na zaistnienie telemedycyny w publicznym sektorze.

 

Zobacz także:

Psychoterapia online – terapeuta dostępny bez wychodzenia z domu w haloDoctor.pl

https://brief.pl/erecepty-lekarz-online/

Lekarz w Internecie? haloDoctor – konsultacje online

Telemedycyna – przyszłościowe modele biznesowe służby zdrowia.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat