Jerzy Urban: Solista nie chórzysta

249

Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika “NIE”