Jerzy Urban: Solista nie chórzysta

245

Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika “NIE”