Jerzy Urban: Solista nie chórzysta

246

Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika “NIE”