...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kto chciałby jeździć pociągiem bez okien?

superszybka kolej próżniowa

Dla prawie połowy Polaków brak prawdziwych okien w „wagonie” byłby sporą niedogodnością. Konstrukcja kapsuły kolei próżniowej nie pozwoli podziwiać widoków w trakcie podróży, ale rozwiązaniem tego problemu mogą być wirtualne okna wyświetlające nasz „widok” oraz multimedialne panele z dostępem do filmów, muzyki czy gier komputerowych – wynika z badania potencjału wprowadzenia do powszechnego użytku technologii Hyperloop.

Grupa badaczy pod kierownictwem dr Agaty Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego zrealizowała badanie ankietowe, w którym wzięło udział 1,5 tys. osób. Ankietowanym zadano pytania dotyczące preferowanych sposobów podróżowania na różnych dystansach. W ramach drugiego etapu badania zorganizowano wywiady grupowe w Warszawie i Łodzi, w których uczestniczyło w sumie 21 badanych. Wyniki opracowane w formie raportu są źródłem wiedzy potrzebnej do określenia potencjału wprowadzenia ultraszybkiej kolei próżniowej.

Polska wielkości Warszawy

Jakby to było, gdybyśmy mogli podróżować z prędkością nawet 1 000 km na godzinę, wygodnie, często i do tego niskim kosztem?

Skutki wprowadzenia technologii Hyperloop jako nowego środka transportu dla uczestników badania oznaczałyby przede wszystkim zmianę samego postrzegania odległości między miastami.

dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego, koordynatorka badania.

Socjolożka powołuje się na jednego z uczestników badania, który zauważył, że w kontekście czasu przejazdów Polska skurczyłaby się do rozmiarów Warszawy.

Mogłoby to skłaniać ludzi do osiedlania się poza granicami dużych miast, a w kwestii podróżowania „dla przyjemności” bądź służbowo – znacząco ułatwić logistykę dalszego wyjazdu i zmniejszyć jego koszty.

superszybka kolej próżniowa
Hyperloop – korzyści czy utrudnienia?

Jak pokazują wyniki badania ankietowego, dla potencjalnych pasażerów Hyperloopa największymi zaletami nowego środka transportu byłyby kapsuły odjeżdżające co 5 minut (aż 78,8 proc. respondentów uważa, że podniosłoby to ich komfort podróży), a także konieczność zapięcia pasów – ważna dla 62,4 proc. pytanych. Obawy respondentów budzi przede wszystkim brak okien w kapsułach pasażerskich (43,2 proc. postrzega to jako aspekt obniżający komfort korzystania z Hyperloopa) oraz sterowanie kapsułami przez komputer (21,9 proc. odpowiedzi).

Dla niemal 40 proc. badanych problem braku okien mógłby być rozwiązany poprzez zamontowanie w kapsułach okien wirtualnych, które wyświetlałyby pasażerom „widoki” w wysokiej rozdzielczości. Niemal połowa (47 proc.) ankietowanych chciałaby mieć do dyspozycji podczas podróży multimedialne panele, na których mogliby oglądać filmy, słuchać muzyki albo grać w gry komputerowe.

Badani, którym opowiedziano o technologii Hyperloop, są pozytywnie nastawieni do idei kolei próżniowej (88 proc.). Najwięksi jej zwolennicy to mieszkańcy miast w wieku 18-30 lat. W podziale na grupy zawodowe najbardziej „za” była wyższa kadra zarządzająca i właściciele firm, dla których skrócenie czasu dojazdu na długich, międzymiastowych trasach mogłoby być niezwykle pomocne z przyczyn zawodowych.

Nowy wymiar kolei

Hyperloop to koncepcja nowoczesnego środka transportu przypominającego pociąg. Zgodnie z projektem Elona Muska, twórcy koncepcji ultraszybkiej kolei próżniowej, kapsuły zabierające pasażerów miałyby się poruszać w specjalnych tubach bez tradycyjnych torów i ze znacznie obniżonym ciśnieniem. „Wagony” unosiłyby się dzięki lewitacji magnetycznej, a zmniejszone w ten sposób tarcie i opór powietrza powodowałyby, że Hyperloop mógłby osiągać prędkość nawet 1000 km na godzinę.

Projekt badawczy „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF